Så attraherar AFRY young professionals genom tydlig kommunikation

YPAI 2020 Case Study

AFRY grundades 2019, efter en sammanslagning av svenska ÅF och finska Pöyry. En omfattande omprofilering ledde till att företagets arbete med att rekrytera young professionals sattes på prövning. Skulle de fortfarande ha möjlighet att attrahera morgondagens talanger?

Kontakta oss

Nycklar:

Hållbarhet och miljö viktigt för young professionals

Att ha ett igenkännbart employer brand som attraherar young professionals är någonting de flesta arbetsgivare strävar efter. Men att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke kräver både tid och resurser, och oftast är behovet att kompetens akut.

I YPAI 2020 gav respondenterna en tydlig bild av vad som är viktigt för att lyckas med det, och resultatet visade att hållbarhet och miljö är två av de viktigaste fokusområdena. Fler än 4 av 5 respondenter (82%) menar att det är viktigt att en framtida arbetsgivare jobbar aktivt med den här typen av frågor, och svenska företaget AFRY rankas högt på listan över attraktiva arbetsgivare.

– AFRYs kärnverksamhet går ut på att tillhandahålla hållbara ingenjörs- och designlösningar. Hos oss arbetar 17 000 personer med några av de tuffaste utmaningarna i vår tid, och vi har ett ansvar att sätta upp ambitiösa mål internt i vårt arbete mot ett mer hållbart samhälle, säger Martina Edwin, Employer Branding på AFRY.

AFRYs utmaning med att bygga ett starkt varumärke sattes på prövning när de nyligen gjorde en omprofilering av företaget. Men budskapet från young professionals i YPAI 2020 var tydligt – enkel och tydlig kommunikation om vem du är som arbetsgivare och vad du har att erbjuda gör att morgondagens talanger får upp ögonen för dig och lägger märke till dig.

”Vi lyssnar på våra kandidater och lär från dem”

AFRY bildades 2019, efter en sammanslagning av svenska ÅF och finska Pöyry. Efter det har ingenjörs-, design- och rådgivningsföretaget arbetat hårt med att etablera ett starkt varumärke. Och deras åttonde plats på listan över Sveriges mest attraktiva arbetsgivare (YPAI 2020) är ett bevis på deras tuffa arbete. En av hemligheterna bakom framgången är deras övertygelse om att kommunikation är avgörande för att attrahera unga talanger.

– Kommunikation är nyckeln – vi lyssnar på våra kandidater och lär mycket från dem. Ett enkelt men konkret exempel är under arbetsintervjuerna med våra kandidater. Där visar vi en företagspresentation som är skräddarsydd för young professionals, och berättar mer om vad vi erbjuder som arbetsgivare samt hur det är att starta sin karriär hos oss säger Linda Büchler, Global Talent Acquisition på AFRY.

YPAI baseras på insikter från över 6 000 young professionals, och ger en indikation om vad morgondagens talanger värderar högst vid valet av arbetsgivare. På AFRY jobbar man för att hitta den perfekta lång- och kortsiktiga strategin för att attrahera och behålla young professionals. Men samtidigt är de väl medvetna om dagens höga konkurrens, där efterfrågan på kvalificerade och talangfulla ingenjörer överstiger det faktiska utbudet.

– Vi skapar hållbara lösningar för framtida generationer, och för att lyckas är det tydligt att vi behöver morgondagens talanger. För oss är det viktigt att inte bara connecta med young professionals ute i arbetslivet, utan även med studenter och ännu yngre personer som inte startat sina karriärer, säger Martina Edwin.

Genom programmet Future Stars har AFRY som mål att attrahera sistaårsstudenter, som får möjlighet att starta sina karriärer hos företaget. De arbetar även med att inspirera unga personer till att läsa tekniska utbildningar - speciellt tjejer som idag är underrepresenterade inom området. AFRY tror att det är möjligt genom att låta dem testa olika typer av jobb, skapa en tydligare bild av vad en ingenjör gör och visa upp förebilder inom branschen.

– Young professionals är vår framtid, oavsett om det väljer att starta sina karriärer hos oss eller inte. Därför är det viktigt att vi skapar ett starkt intryck så tidigt som möjligt.

Vilka likheter och skillnader finns när det kommer till att attrahera young professionals? YPAI 2020 International baseras på insikter från över 16,000 respondenter och jämför resultaten från sex länder. Ta del av vilka faktorer som är viktiga för morgondagens talanger vid valet av arbetsgivare – och vilka faktorer som gör att du kan bli exkluderad.

Ladda ner YPAI 2020 International

Kommunikation än mer viktigt under pandemin

I en tid där pandemin har förändrat hela vårt sätt att leva har kommunikation blivit än mer viktigt. För att hjälpa kandidaterna har AFRY skapat en jobbsökarguide.

– Vi bestämde oss för att ta fram en jobbsökarguide för att hjälpa kandidaterna. Även om vi inte kan anställa alla som ansöker, vill vi att de ska få ett positivt intryck av oss. Guiden skapades tillsammans med vårt fantastiska rekryteringsteam, och finns tillgänglig på vår hemsida och i våra sociala medier. Responsen har varit fantastisk, säger Linda Büchler.

Men arbetet tar inte slut här. Resultaten från YPAI visar att möjlighet till utveckling är en viktig faktor för att attrahera young professionals.

– Hos oss är det ditt driv som tar dig framåt, och vår kultur som gör det möjligt. Vi har kontor i över 40 länder och jobbar med många olika industrier och projekt, vilket innebär att det finns stor potential att utvecklas och testa nya saker. Vårt fokus på ledarskap innebär även att du har fantastiska möjligheter att växa och utvecklas, säger Martina Edwin.

Kultur och ledarskap i fokus

Precis som resultatet från YPAI 2020 tyder på har AFRYs nått stor framgång genom sin omprofilering. Men teamet på AFRY vet att det fortfarande finns mycket jobb kvar att göra.

– Vi har sett i omröstningar och studier som YPAI att många känner till oss genom vårt nya namn. Men vi tror att det kommer ta några år innan det nya namnet är lika välkänt som ÅF en gång var i Sverige. Genom att erbjuda karriärmöjligheter på en modern arbetsplats, med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt över hela världen, tror och hoppas vi att AFRY kan bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare än ÅF, förklarar Martina Edwin.

Resultaten från YPAI 2020, tillsammans med AFRYs lyckade kommunikation gentemot young professionals, tyder på att detta kommer hända inom en inte alltför lång framtid. AFRY arbetar redan med att implementera sina lärdomar från YPAI.

– Vi fokuserar på vår kultur mer än någonsin tidigare och våra ledarskapskriterier är centrala i detta arbete. Som ledare på AFRY ska du leda vägen genom att jobba för jämlikhet och inkludering, stärka andra, våga ta ställning, vara flexibel och hitta nya vägar. Tillsammans skapar vi en inkluderande kultur där alla har modet att stå upp för det vi tror på, säger Martina Edwin.

Academic Works reflektion

Vår YPAI-undersökning visar att namnbyten, sammanslagningar och förvärv ofta leder till att företag hamnar längre ner på listan över attraktiva arbetsgivare. Det beror ofta på bristande kommunikation kring det nya varumärket och vad företaget har att erbjuda som arbetsgivare.

När det gäller AFRY kan vi se motsatsen. De har inte bara valt att kommunicera med young professionals – de har aktivt lyssnat på målgruppen och tagit till sig av vad de har att säga, exempelvis genom YPAI. Det innebär att AFRY kan skräddarsy sin kommunikation och utveckla sitt erbjudande som arbetsgivare, baserat på vad som är viktigt för young professionals.

På en marknad där komptensbristen är stor har AFRY förstått att det här är den främsta nyckeln för att attrahera och rekrytera young professionals – en målgrupp som har en avgörande roll i företagets fortsatta tillväxt.

Om AFRY

  • Över 17 000 anställda världen över.
  • Minst 50 olika språk talas inom företaget.
  • Kontor i över 40 länder.
  • Uppnådde en nettoomsättning på 2 miljarder euro 2019.

Ladda ner rapporterna från YPAI 2020

Resultatet i årets undersökning är uppdelat i fyra rapporter med skilda fokusområden. Ladda ner rapporterna i takt med att de släpps och låt dem guida dig och din organisation i att bli en än mer attraktiv arbetsgivare.

  1. De mest attraktiva arbetsgivarna: de 100 mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige enligt young professionals.
  2. Viktigast vid valet av arbetsgivare: de viktigaste faktorerna för young professionals när de väljer arbetsgivare.
  3. Så blir du en attraktiv arbetsgivare: analys av resultaten, trender och lärdomar om hur du blir en attraktiv arbetsgivare.
  4. YPAI International: jämför resultaten från 6 olika länder, för att förstå likheter och skillander i vad som tilltalar och attraherar young professionals.
Tipsa en vän!