Young Professional Attraction Index 2019

Young Professional Attraction Index 2019

Varje år genomför vi, tillsammans med Kantar Sifo, en undersökning vi kallar Young Professional Attraction Index, YPAI. Syftet är att hjälpa arbetsgivare att förstå och skapa relation till en viktig målgrupp - young professionals, studenter och akademiker i början av sina karriärer. Detta gör vi genom att kartlägga vad som tilltalar och attraherar young professionals i valet av arbetsgivare. Drygt 15 000 personer från sex olika länder i Europa medverkade i undersökningen, varav 7 000 medverkade i den svenska undersökningen.