Young Professional Attraction Index 2017 Norden

Resultat Norden


Ladda ner


YPAI 2017 Norden

Young Professional Attraction Index, YPAI, är en undersökning som Academic Work i samarbete med Kantar Sifo som genomförs årligen. Syftet med undersökningen är att skapa bättre förståelse för vad young professionals, studenter och akademiker i början av karriären, anser är viktigt vid valet av arbetsgivare. I rapporten presenteras de viktigaste parametrarna är när young professionals i de nordiska länderna väljer arbetsgivare och hur resultaten skiljer sig åt mellan länderna.

I rapporten hittar du:

  • Resultatet för de nordiska länderna (svenska & engelska)
  • Det attraherar young professionals vid val av arbetsgivare
  • Så skiljer sig resultaten mellan länderna
  • Tips - så attraherar du rätt arbetskraft

Young Professional Attraction Index 2017 Norden

Tipsa en vän!