My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
data engineer
Nyheter

En värld full av data

Aldrig tidigare har vi lyckats samla in så mycket data som vi gör idag, och aldrig tidigare har behovet av att göra det varit så stort. Men att sortera och analysera mängden data, för att sedan använda den på ett hållbart sätt och skapa affärsmöjligheter, kräver en analytisk förmåga och en känsla för noggrannhet.

Vad är Data Engineering?

Data Engineering är en viktig gren inom IT och avgörande för många företag och myndigheter i dagens digitaliserade värld. Att data har en så stor och viktig betydelse är för att den är affärskritisk, med många affärsfunktioner inom marknadsföring, försäljning och ekonomi. Men syftet är inte enbart att samla in data. Målet är att kunna strukturera, navigera och analysera informationen som samlas in genom olika metoder, IT-verktyg och plattformar, såsom exempelvis molnteknik. Data Engineering handlar helt enkelt om att filtrera och förstå en stor och komplex mängd data på ett effektivt sätt, för att sedan omvandla den till något värdefullt.

Många företag har förstått att det finns ett värde i att samla in och använda data, men frågan är hur vi hittar de smartaste sätten att dra nytta av all information?

  • Först och främst ska du vara beredd på att använda data genom agila metoder. På så sätt kan du effektivisera processerna och enklare stötta företag vid affärskritiska frågor.
  • För att arbeta agilt måste du kunna kombinera data med rätt IT-verktyg och programvaror. På så sätt skapar du affärsmöjligheter och minimerar tidskrävande processer.
  • Satsa på rätt kompetens! För att företag ska kunna växa och konkurrera i den digitaliserade världen måste de anställa rätt spetskompetens – Data Engineer-konsulter – utvecklare med expertis inom databehandling och analys.

Vad gör en Data Engineer-konsult?

Enligt beräkningar kommer efterfrågan på Data Engineer-konsulter öka hos företag och myndigheter de kommande tio åren. Men redan idag är Data Engineers mycket eftertraktade på marknaden, då de skapar ett samband mellan affärsvärde och data för en mer modern och datadriven värld. Genom sina specialistkunskaper inom IT och data kan de analysera information genom datamodellering, bygga data pipelines och implementera datalösningar. Med hjälp av modern teknik och innovativa IT-plattformar kan Data Engineers bygga grunderna till analytiska system för att få stora mänger data i produktion. De är bra på att upptäcka nya affärsmöjligheter och förvandla datan till användbart format, för att kunna hjälpa företag driva nya affärer och strategier.

Att skapa och förstå data- och analysplattformar är ett prioriterat område för företag inom alla branscher, och många företag tar hjälp av data engineer-konsulter för att optimera sina data- och analyslösningar. En Data Engineer-konsult har därför en viktig och avgörande roll, och trots att rollen är relativt ny inom IT-branschen är den het både på dagens och morgondagens arbetsmarknad. Det är en innovativ, bred och spännande roll som omfattar att:

  • Testa och skapa nya dataprocesser.
  • Jobba med AI och Machine Learning, som har revolutionerat hela IT-branschen och grenen inom Data Engineering.
  • Jobba med datamodellering för att skapa förståelse för hur data ska tillämpas.
  • Förstå sambandet mellan affärsvärde och data.
  • Jobba med programvaror som SQL, för att förstå det standardiserade programspråket för hantering av data i en relationsdatabas.

Vill du bli Data Engineer på 12 veckor?

Är du intresserad av en karriär inom Data Engineering? Gör urvalstesterna till programmet, och ta reda på om du har de förutsättningar som krävs för att bli Data Engineer-konsult på 12 veckor! Nu rekryterar vi till nästa omgång av programmet, som startar i augusti. Efter examen väntar en tillsvidareanställning hos Academic Work med uppdrag hos ett av våra kundföretag.

Nyheter