My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
AW-Academy-details_1920x1080_004.jpg
Kundcase

HSB upskillar sina medarbetare

HSB är Sveriges största bostadskooperation med mer än 657 000 medlemmar och 4 000 bostadsrättsföreningar över hela landet. Företaget växer för varje dag och digitaliseringen medför att fastighetsbranschen utvecklas oerhört snabbt. HSB möter kompetensbehovet genom att samarbeta med AW Academy och Academic Work för att upskilla sina medarbetare med ny kompetens för att hålla sig uppdaterade i digitaliseringstakten.

Bakgrund  

Över en miljon människor har bott i HSB-fastigheter sedan de grundades 1923. HSB är Sveriges ledande boendeaktör och strävar ständigt efter att förbättra boendet för sina nuvarande och framtida medlemmar. En av de största utvecklingsmöjligheterna inom fastighetsbranschen är digitaliseringen och med hjälp av den kan företag både höja kvaliteten och minska kostnader. Men digitaliseringen medför även krav på ny och uppdaterad kompetens, ett behov HSB bland annat löser via upskilling tillsammans med AW Academy.  

HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige – totalt cirka 25 000 hyresrätter och 340 000 bostadsrättslägenheter. HSB erbjuder också Sveriges största bosparande vilket ger möjlighet till förtur för HSB:s befintliga och nya hyresrätter samt nybyggda bostadsrätter i hela landet.

Utmaningen   

HSB Värmland har idag ca 100 anställda och av dessa arbetar ca 80 inom förvaltning. Behovet av medarbetare som har rätt kompetens för att möta morgondagens utmaningar är stort och kompetensen är svår att hitta.  

Hela samhället förändras allt snabbare vilket gör att vår organisation alltid måste vara på tårna och hänga med. Kompetensutveckling och Upskilling är därför oerhört viktigt, men det är också viktigt för att kunna behålla våra duktiga medarbetare och skapa en attraktiv arbetsplats, säger Per Wikstrand. 

Det är avgörande för företag inom branschen att hålla sig uppdaterade i takt med digitaliseringen som driver på behovet av medarbetare med rätt kompetens. Idag är inte traditionella utbildningar och rekryteringskanaler tillräckliga för att möta det behov av kompetens som behövs.  

Lösningen  

HSB säkerställer sin kompetensförsörjning genom skräddarsydd intensivutbildning till sina befintliga medarbetare i samarbete med AW Academy och Academic Work. Genom kompetenshöjning kommer de som är fastighetsskötare på HSB övergå i rollen som fastighetsförvaltare. 

Vi har arbetat med Academic Work under en lång tid och alltid varit nöjda med samarbetet. En stor anledning är den kompetens som vi uppfattar att ni har kring hur framtidens arbetsmarknad och arbetstagare kommer se ut och bete sig vilket är värdefullt i vårt personalstrategiska arbete, berättar Per Wikstrand. 

Utbildningen är noga framtagen för att möta HSB:s kompetensbehov. Via Accelerated Learning som utbildningen bygger på får deltagarna en brant utvecklingskurva via praktiska övningar, teamwork och kontinuerlig feedback. Läs mer om vår pedagogik här.  

Resultatet  

I början på utbildningen får medarbetarna kunskap om dagens senaste uppdateringar inom ekonomi och redovisning där de bland annat får förståelse för de processteg som innefattas i en bostadsrättsförening, samt vem som äger respektive steg. Medarbetarna fortsätter utbildas inom fastighets- och bostadsrättsjuridik samt bygg- och fastighetsteknik som de har stor nytta av i sin nya roll efter utbildningen. De sista dagarna läser de även soft skills block i kommunikations- och presentationsförmåga.  

De som har gått utbildningen är mycket nöjda, trots det höga tempot och att det kombinerades med det ordinarie arbetet. Möjligheten att kombinera arbete och studier helt skräddarsytt har passat dem bra, säger Per. 

Genom samarbetet med AW Academy och Academic Work säkrar HSB sin kompetensförsörjning samt motiverar sina medarbetare med ny kompetens i form av skräddarsydd intensivutbildning på ett effektivt och kvalitativt sätt. Det är en win-win situation!  

Det resultat vi ser är att vi får fler medarbetare som kan användas i olika roller, dvs vi får en mer flexibel personalsammansättning. Vi ser också det positiva i att fler får möjligheten att växa i den egna organisationen oavsett vilken roll som innehas från början, berättar Per. 

Om HSB 

HSB ägs av sina ca 670 000 medlemmar. De styrs inte av den kortsiktiga vinsten, utan av medlemmarnas intressen. Det skapar unika möjligheter att utveckla bostäder i hela landet, även på platser där få andra vill bygga.Tillsammans med sina medlemmar utvecklar de boendet i hela Sverige. HSB är Sveriges ledande boendeaktör, som strävar efter att förbättra boendet för deras nuvarande och framtida medlemmar. Detta gör de genom att bygga nya bostads-och hyresrätter, utveckla och förvalta befintliga boenden och erbjuda bosparande som öppnar dörrar till att hitta ett eget hem.  

Kundcase