My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Stock-environment_1920x1080_004.jpg
Alumni Stories

Kompetensbristen lockade Anita till en ny karriär inom Cyber Security

Säkerhetsutmaningarna ökar kraftigt hos dagens företag och kompetensbehovet fortsätter växa. Detta lockade Anita till att byta bransch och starta en karriär inom IT-säkerhet. Efter 12 veckor på Cyber Security-programmet arbetar hon idag med säkerhetsfrågor hos Swedbank. Läs mer om hennes resa här!

Hej Anita! Vem är du och vad har du för bakgrund?

Jag heter Anita Bondesson och är cybersäkerhetskonsult hos Academic Work, med uppdrag på Swedbank. I oktober 2020 gick jag första programmet inom Cyber Security på Academic Work Academy.

Jag kommer från Indonesien och har bott i Sverige i sju år. Jag pluggade min masterexamen på Stockholms universitet. I min tidigare karriär jobbade jag som säkerhets-/kriminalutredare i ungefär tio år, för flera utländska organisationer.

Vad lockade med Cyber Security och hur kommer det sig att du valde just Academic Work Academy?

Jag tycker att Academic Work Academy erbjuder ett konkret sätt för folk som vill byta eller starta sin karriär genom att bara efter 12 veckors intensivutbildning kunna börja jobba direkt.

”Digitalisering har öppnat både möjligheter och hot för företag, vilket innebär att det är viktigt för företag att skydda sina system från hot. Det finns en stor efterfrågan på kompetens inom cybersäkerhet."

Digitaliseringen har skapat stora förändringar för företagssäkerheten under de senaste åren, vilket har gjort att digitala attacker är ett av de största hoten idag. Cyber Security är numera högt prioriterat hos många företag, men kompetensen är svår att hitta.

Hur upplevde du utbildningen?

Jag tycker att utbildningen innehåller jättebra grundkunskap för att börja jobba inom Cyber Security. Jag lärde mig mycket både teoretiskt och praktiskt från våra erfarna lärare, klasskompisar och onlinematerial. Under utbildningen upplevde jag ett bra stöd från Academy genom veckovis uppföljning. Vad jag tycker var utmanande var att bli van med alla IT-begrepp i början av utbildningen, eftersom jag inte jobbat med eller studerat IT tidigare.

”Det känns jättebra att ha börjat en ny karriär inom Cyber Security eftersom det är väldigt intressant och jag fick en bra grund från Academic Work Academy. Mina kollegor på jobbet är väldigt hjälpsamma och vill gärna lära mig. Teamwork är viktigt inom branschen.”

Berätta om ditt uppdrag nu!

Jag jobbar på Swedbank Security Operation Center. Denna avdelning är under Swedbanks Cyber Defense Center. Först och främst har jag arbetat mot phishing samt validerat varningsartefakter (alert artifacts) över olika ”threat intel”-källor under de två första månaderna.

Vad har du för tips till den som är intresserad av att byta karriär på samma sätt som du gjorde?

Kämpa på! Det finns ett stort behov inom Cyber Security, men för att komma in i branschen behöver man kunskap för att möta arbetsgivarens krav.

”Cyber Security-utbildningen hos Academic Work Academy ger en bra grund. Jag tror att nyfikenhet och hårt arbete är nycklarna till ett lyckat kärriärbyte.”

Gör urvalstester idag

Är du också intresserad av en karriär inom Cyber Security? Gör urvalstesterna till programmet, och ta reda på om du har de förutsättningar som krävs för att bli Cyber Security-konsult på 12 veckor!

Alumni Stories