My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Hero image
Rekrytera personal

2022 – ett år av förändring

2022 har varit ett omskakande år på många sätt, med krig, pandemi och en sviktande ekonomi. Men vi fick även uppleva flera ljuspunkter. Vår VD Peter Knutsson Frejd summerar det gångna året och blickar framåt.

Inflytt i AW Building

2022 startade med pandemi och restriktioner. Sakta men säkert öppnade samhället upp igen och en lång period av hemarbete kunde gradvis ersättas av en återgång till kontoret för många. En höjdpunkt för oss på Academic Work var flytten till vårt nybyggda kontor i Hagastaden. Från att tidigare ha funnits på sex olika adresser i Stockholm slog vi i mars 2022 upp portarna till AW Building. Mitt i den framväxande Hagastaden hittar du våra nya och fina lokaler, som även rymmer alla våra systerbolag – samlade under ett och samma tak.

Kollegor och arbetsmiljö viktigast för young professionals

I en tid då många gått tillbaka till kontoret är kollegor och arbetsmiljö onekligen i fokus. Detta prioriteras av allt fler arbetsgivare, vilket vi ser som positivt och viktigt över tid – inte minst när Sverige befinner sig i tuffare tider. Detta bekräftas även i vår årliga YPAI-undersökning (Young Professional Attraction Index). Studien baseras på data från över 5 200 respondenter och ger värdefulla insikter om vad som är viktigt för young professionals vid valet av arbetsgivare samt vilka faktorer som påverkar deras beslut. 2022 års toppfaktor är just ”bra kollegor och arbetsmiljö”. Vill du veta vilka andra faktorer som är viktiga när morgondagens talanger väljer arbetsgivare? Ta del av resultaten från undersökningen här!

Ukrainian Professional Support Center

Även om vi uppnått flera milstolpar under året som gått, upplever vi just nu en hög inflation som för med sig flera konsekvenser. Förutom högre priser höjs räntan i snabb takt, och även om efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög finns stor risk för ökad arbetslöshet. Vi är helt enkelt på väg in i en lågkonjunktur, eller är vi redan där? Utöver det ser vi en stor osäkerhetsfaktor på flera håll i världen. Inte minst det pågående kriget i Ukraina, där det är svårt att förutse vad som ska hända framåt och hur länge det ska pågå. Vi på Academic Work vill bidra på det sättet vi kan, och tillsammans med andra rekryterings- och utbildningsföretag har vi startat initiativet Ukrainian Professional Support Center – ett jobbcenter i Stockholm där arbetsgivare och ukrainare kan mötas för att kompetensmatchas. Vi har även sett ett stort engagemang bland våra interna medarbetare, som anordnat olika aktiviteter för att samla in pengar och förnödenheter till de utsatta.

Reskilling genom vår Academy

Digitaliseringen har tagit stora kliv framåt, under och efter pandemin. Mot bakgrund av en skenande kompetensbrist har Academic Work sett en kraftigt ökad efterfrågan på kandidater som gjort ett karriärbyte via våra Academy-program, inom exempelvis systemutveckling, cybersäkerhet och data. Vi är stolta över att under året som gått ha skolat om 380 personer till att börja en ny karriär – personer som idag arbetar och gör skillnad ute hos våra kunder.

Ny kompetens inom automation och elkonstruktion

Teknikbranschen befinner sig i en liknande transformation och tar nu gigantiska kliv för att uppnå väldigt ambitiösa mål inom automatisering och elektrifiering. Våra kunder inom tekniksektorn har därför efterfrågat vår hjälp även i denna omställning, för att komma runt kompetensbristen. Därför inledde vi under Q4 2022 en satsning för att intensivutbilda ingenjörer inom industriautomation och elkonstruktion – områden där behovet varit störst och tillgången på kompetens lägst. Satsningen innebär att vi har samlat välrenommerade teknikföretag, som till vardags är varandras konkurrenter, för att ingå partnerskap. Tillsammans har vi skräddarsytt två utbildningsprogram inom automation och elkonstruktion, där våra kunder nu kan förboka platser.

Trots att vi går in i ett annorlunda marknadsläge ser våra teknikkunder långsiktigt på kompetensfrågan, och ser möjligheter att rusta sig för framtiden. Redan i september kommer våra kunder som väljer att vara med i dessa program ta emot sina nya medarbetare. Det kommer finnas möjligheten att förboka platser i programmen till sitt företag fram till den 10 februari.

Slutligen...

...vill vi rikta ett stort tack till alla er kunder för ert förtroende. Tillsammans gör vi det möjligt för young professionals att ta steget ut i karriären. Vi ser fram emot 2023 tillsammans med er!