My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
engagera personal
Rekrytera personal

Hur attraherar och engagerar jag personal?

Högkonjunktur, digitalisering och stora pensionsavgångar. Förändringarna på arbetsmarknaden de senaste åren har resulterat i att företag har ett större personalbehov än någonsin. Det är en stor utmaning för arbetsgivare idag att attrahera, engagera och utveckla medarbetare. Särskilt på en marknad där kandidaterna har fler valmöjligheter än någonsin. Det har aldrig varit viktigare att som arbetsgivare engagera och utveckla sina medarbetare. Vår undersökning, Young Professional Attraction Index 2019, visar att morgondagens arbetskraft motiveras av bland annat God social arbetsmiljö och Intressanta och utmanande arbetsuppgifter. Lär dig mer genom att Ladda ner vår undersökning YPAI 2019 eller ta del av några av insikterna nedan.

Medarbetare

Lär känna morgondagens medarbetare

Young professionals är studenter och akademiker i början av sina karriärer. En målgrupp som utgör en viktig investering inför framtiden. Det är de som kommer ta vid när nästa generation går i pension. Det gör young professionals till framtida nyckelspelare och potentiella medarbetare på ert företag. Huruvida ni kan attrahera och engagera denna målgrupp kommer med andra ord vara helt avgörande för att säkerställa er kompetensförsörjning på sikt.

Academic Work genomför årligen undersökningen YPAI – Young Professional Attraction Index. Undersökningen syftar till att hjälpa arbetsgivare förstå vad young professionals värderar vid valet av arbetsplats. Insikterna från YPAI ger arbetsgivare djupare förståelse för hur de rekryterar och utvecklar framtidens medarbetare och får dem att trivas på arbetsplatsen.

Så attraherar ni rätt medarbetare

Att ha rätt medarbetare på plats är avgörande på dagens konkurrenssatta arbetsmarknad.
Här är 3 tips på vad ni ska tänka på när ni vill rekrytera rätt personal till ert företag:

1. Ta reda på vilken kompetens ni behöver

Vilken kompetens behöver ni och när behöver kompetensen vara på plats? Det är inte förrän ni vet vilken kompetens ni söker som ni kan lära känna målgruppen som besitter kompetensen och identifiera vad de attraheras av. Vad medarbetare värderar hos en framtida arbetsgivare kan nämligen skilja sig mellan såväl olika yrkesområden som var personen befinner sig i karriären, det visar resultatet från YPAI 2019.

2. Förstå målgruppen och lyft fram era styrkor

När ni specificerat ert kompetensbehov har ni även identifierat vilken målgrupp ni vill attrahera. För att ni ska lyckas både attrahera och engagera målgruppen krävs det att ni får en förståelse för vad kandidaterna letar efter hos en arbetsgivare. Enligt YPAI 2019 är det Trevliga kollegor och Bra social arbetsmiljö som toppar listan för vad young professionals anser viktigast på en arbetsplats. Lär känna er målgrupp och bli skickligare på att lyfta fram ert erbjudande och era styrkor. Gör det genom hela rekryteringsprocessen, det vill säga allt ifrån platsannonser till intervjuer.

3. Arbeta med frågor som målgruppen tycker är viktigt

Hänger ni med i samhällsutvecklingen? Det är hög tid att ni börjar arbeta aktivt med frågor som morgondagens medarbetare ställer allt högre krav på. Att arbeta med frågor som målgruppen anser viktiga är inte enbart avgörande för att attrahera personal, utan också för att ni som arbetsgivare ska ha ett gott anseende på arbetsmarknaden. I YPAI 2019 går det att se ett tydligt samband mellan vilka företag som har gott anseende och vilka som arbetar med just de frågor som kandidaterna tycker är viktiga. Ett måste för young professionals 2019 är att företaget arbetar för ett bättre klimat och ökad mångfald på arbetsplatsen.

Vi hjälper er attrahera personal

Academic Work har drygt 20 års erfarenhet i branschen och arbetar dagligen med att hjälpa företag med bemanning och rekrytering. Vi är en trygg partner genom hela rekryteringsprocessen, från kravprofil till anställning. Utöver att ni får tillgång till vårt unika nätverk av young professionals, hjälper vi er stärka ert arbetsgivarvarumärke. Kontakta oss oavsett om ni söker en strategisk plan för kompetensförsörjning på sikt eller är i behov av bemanning för kortsiktiga uppdrag.

AW_image23_1200x600px.jpg

Läs också: Kandidaten har många jobb på gång – Hur hanterar du det?

Till artikeln