My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Hero image
Rekrytera personal

3 fördelar med deltidspersonal

Upplever ni en hög arbetsbelastning? Har ni drabbats av tillfälliga vakanser? Eller behöver ni stärka upp med extra resurser inför semestern? Anledningarna att ta hjälp av deltidspersonal kan variera, och är ett smart och effektivt sätt att hantera arbetstoppar och andra oförutsedda behov. Här är tre anledningar varför!

1: Hantera arbetstoppar och oförutsedda behov

Plötsliga personalbehov och arbetstoppar kommer sällan lägligt och är ofta svårhanterade. Trots det måste du som arbetsgivare ha en plan för hur de hanteras. Inte minst för att bristen på personal kan påverka både produktionstakt, resultatet och arbetsmiljön. Deltidspersonal hjälper er minimera risker för eventuella kundstörningar och en osund arbetsmiljö under arbetstoppar, inte bara under sommaren utan hela året. Ta dig därför tid att noggrant planera semestrar och hektiska perioder tillsammans med dina kollegor, så att du i god tid säkerställer att ni har rätt resurser på rätt plats. Se till att du har en tydlig förståelse för dina medarbetares arbetsbelastning och en plan för mer hektiska perioder som kan kräva bemanning på kort sikt. Att vara proaktiv är nästan alltid bättre än att vara reaktiv.

Många företag har avdelningar som löpande har olika arbetsbelastning under dagen och mellan veckodagarna, samt andra återkommande fluktuerande behov. Har ni samtidigt en bemanningsstruktur med enbart heltidsanställda medarbetare finns det stora möjligheter att strukturera er bemanning på ett betydligt mer ekonomiskt sätt, genom att komplettera med studentbemanning.

– Vi på Academic Work har arbetat med många företag som har sett en positiv effekt på sjukfrånvaro, personalomsättning och ökad attraktionskraft vid nyrekrytering, när flexibel deltidspersonal kunnat avlasta ordinarie personal vid exempelvis arbetstoppar och semesterperioder, förklarar Dan Nyberg, Business Area Manager på Academic Work.

2: Låt din personal ta välförtjänt semester

Distansarbete är numera ett vanligt inslag på dagens arbetsplatser, någonting som resulterar i att gränserna mellan jobb och privatliv suddas ut och att vi tenderar att jobba mer. Enligt YPAI 2022 uppger 75% av young professionals att de varit nära att uppleva arbetsrelaterad utbrändhet, och som arbetsgivare har du ett ansvar att se till att dina medarbetare mår bra och får den återhämtning som behövs. Med deltidspersonal på plats kan ni bevilja ledighet även under perioder där verksamheten är högt belastad. Ni kan med andra ord känna er trygga med att arbetet blir gjort även under semestertider, kollegorna på plats får avlastning och verksamheten fortgår. En bra balans mellan arbetsbelastning och flexibilitet kopplat till ledighet hjälper er att bli mer konkurrenskraftiga när det kommer till att behålla och attrahera ny personal.

– Företag som tar in studenter på deltid och tar väl hand om dem skapar samtidigt ambassadörer för sitt arbetsgivarvarumärke. Om ni lyckas få studenter inom relevanta utbildningar att tala gott om er som arbetsgivare för sina studiekamrater, så är det marknadsföring med en trovärdighet som ni inte kan köpa på något annat sätt, säger Markus Åberg, YPAI-specialist på Academic Work.

3: Säkra er långsiktiga kompetensförsörjning

Deltidspersonal avlastar inte bara era medarbetare vid arbetstoppar och under semestertider, de hjälper även till att säkra er kompetensförsörjning på lång sikt. Deltidspersonal utgörs nämligen ofta av studenter som sitter på de absolut senaste kunskaperna inom sitt område – kunskap som företag är helt beroende av. När de efter examen övergår till heltid känner ni redan personen och denne känner till verksamheten och kan snabbt ta sig an mer kvalificerade arbetsuppgifter. Genom att ta in deltidspersonal kan ni dessutom undvika långa och resurskrävande rekryteringsprocesser, samt stärka ert arbetsgivarvarumärke eftersom det säger mycket om er vilja att investera i framtida talanger.

Studenter som deltidsresurs

Ser ni som företag ett långsiktigt och bestående behov av att attrahera kompetens inom ett visst område? Genom deltidsbemanning har ni möjlighet att möta engagerade medarbetare som kan rymma potentialen hos en framtida nyckelmedarbetare. Vi hjälper er attrahera studenter med önskad utbildningsbakgrund som kan stötta upp er kundtjänst, adminavdelning, produktion eller ert lager – och på sikt ta sig an arbetsuppgifter som ligger inom deras studieområde.

AW_image35b_1200x600px.jpg

Läs också: Deltidspersonal bidrar till work-life balance

Till artikeln