My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
deltidspersonal fördelar
Rekrytera personal

Deltidspersonal = work-life balance?

Dagens teknik har gjort oss mindre beroende av att fysiskt befinna oss på en arbetsplats för att göra vårt jobb. Det medför såklart många fördelar, men också nackdelar. Exempelvis tenderar gränserna mellan jobb och privatliv att suddas ut. Som arbetsgivare har du ett viktigt uppdrag i att kommunicera vikten av återhämtning och god hälsa på såväl jobbet som privat. Ett annat sätt att ha en positiv inverkan på dina medarbetare är genom att säkerställa att det finns deltidspersonal i verksamheten. Varför? Jo, för att deltidspersonal stöttar vid plötsliga arbetstoppar och sjukfrånvaro – och på så sätt avlastar ordinarie personal. Ladda ner vår guide om deltidspersonal eller ta del av ett smakprov ur guiden nedan.

Deltidspersonal minskar sjukfrånvaron på sikt

Dan Nyberg, Branch Area Manager på Academic Work, träffar i sin roll många personalintensiva företag. Han ser en tydlig korrelation mellan låg sjukfrånvaro och tillgången till deltidspersonal:

”Vi på Academic Work har arbetat med många företag som har sett en positiv effekt på sjukfrånvaro när flexibel deltidspersonal kunnat avlasta ordinarie personal vid exempelvis arbetstoppar.”

Deltidspersonal ökar alltså förutsättningarna för ett sunt arbetsklimat och bidrar till att heltidsanställda medarbetare förblir nöjda och friska. Med avlastning vid rätt tillfälle minskar stress nämnvärt över tid – vilket ger lägre sjuktal.

3 sätt som deltidspersonal bidrar till work-life balance

  1. Möjlighet att bevilja ledighet även under perioder där verksamheten är högt belastad.
  2. Reducera övertid för heltidspersonal.
  3. Bemanna med rätt personalstyrka och därmed minska stress under högt belastade perioder.

Deltidspersonal en investering för framtiden

Det är lätt att glömma att det finns fler fördelar med deltidspersonal än att tillgodose ett tillfälligt kompetensbehov eller avlasta heltidspersonal. Deltidspersonal kan också hjälpa till att tillgodose verksamhetens kompetensbehov på sikt. Deltidspersonal utgörs nämligen ofta av studenter som sitter på de senaste kunskaperna inom sitt område. När er deltidspersonal övergår till heltid efter examen är de redan bekanta med verksamheten, rutinerna och företagskulturen och kan snabbt kan ta sig an mer kvalificerade arbetsuppgifter. Inte nog med att medarbetaren bevisligen redan trivs bra hos er, medarbetaren har dessutom de senaste kunskaperna inom området!

AW_image23_1200x600px.jpg

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med deltidspersonal?

Ladda ner vår guide om deltidspersonal