My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
distansledarskap
Rekrytera personal

Framgångsrikt ledarskap – på distans

Behovet av distansledarskap blir allt vanligare och med det ställs också andra krav på dig som chef. Här har vi samlat ett gäng tips för ett framgångsrikt distansledarskap.

Bygg från grunden

Först och främst – distansledarskap bygger i grunden på samma kompetenser och verktyg som fysiskt ledarskap, och uppdraget är också detsamma: att skapa resultat genom andra. För att lyckas med det krävs att du sätter tydliga mål för teamet och för varje enskild medarbetare, och att du förankrar dessa. Du behöver också förstå vad du som ledare ska bidra med för att teamet ska kunna uppfylla sitt uppdrag. Att ha en gemensam riktning är A&O, likväl som att alla medarbetare i teamet får individuell stöttning utifrån deras specifika behov.

Var tillgänglig

För att du som chef ska kunna stötta dina medarbetare utifrån deras behov krävs det att du är tillgänglig. Var tydlig med när och i vilka kanaler du finns tillgänglig så att dina medarbetare vet vad de kan förvänta sig. Sitter du ofta i möten under större delar av dagen är det en god idé att blockera en tid i kalendern där du ger utrymme för dina medarbetare att höra av sig.

Skapa en bra mötesstruktur

Mångas arbetsliv kännetecknas av möten, möten och återigen möten. Ibland kan man undra om alla dessa möten verkligen är nödvändiga, men ofta fyller de en väldigt viktig funktion i att fungera som forum för informationsdelning, diskussion och beslutsfattande. Men lika viktig är också den relations- och engagemangsbyggande delen. När du som chef inte finns på plats för att fysiskt interagera med dina medarbetare fyller möten med andra ord en än mer viktig roll. Här följer tips på hur du skapar en bra mötesstruktur:

1. Mötesschema
När den dagliga informationsdelningen, diskussionerna och interaktionerna inte sker fysiskt, vid skrivbordet eller kaffebryggaren, är det viktigt att hitta andra forum för detta – digitala möten. Sätt därför upp ett tydligt mötesschema där du identifierar vilka möten du och ditt team behöver för att arbetet ska fungera så bra som möjligt, samt hur ofta dessa möten behöver ske. Kom också ihåg att planera in återkommande enskilda avstämningar med dina medarbetare.

2. Agenda
Alla inbokade möten bör ha en tydlig mötesagenda som kommuniceras till mötesdeltagarna i förväg. Fundera samtidigt på om det är något som deltagarna kan göra inför mötet för att ni ska få ut så mycket som möjligt av mötet. Kanske behöver de läsa igenom något dokument eller fundera enskilt på några frågeställningar?

3. Mötesledare
Förutom en tydlig agenda hjälper det också att ha en tydlig mötesledare för att få ut så mycket som möjligt av digitala möten. Ledarskap handlar ju om att skapa resultat genom andra, och med en tydlig struktur, agenda och riktning för mötet är det enklare att uppnå målet med mötet.

Tips! Testa Check-in & check-out-möten

Något som är vanligt förekommande i agila team är att dagligen ha ”check-in”- eller ”stand up”-möten där man berättar vad man planerar att göra under dagen, och vad man behöver för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. På samma sätt avslutar man arbetsdagen med en ”check-out” där man berättar hur dagen har varit och vad man gjort, samt vad som har gått bra eller mindre bra. Detta är ett fantastiskt bra forum för dig som chef att förstå vad du behöver bidra med för att teamet och individen ska kunna uppfylla sitt uppdrag, men också för att stämma av hur dina medarbetare mår.

AW_image6_1200x600px.jpg

Läs också: Hur attraherar och engagerar jag personal?

Läs artikeln