My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Hero image
Rekrytera personal

Framtidssäkra ert företag med young professionals

Finansbranschen befinner sig i en förvandlingsfas. I takt med att digitaliseringen ökar och konkurrensen hårdnar kommer yrkesroller och kompetenser förändras de närmaste 5–10 åren. Den utmaning de flesta företag står inför i samband med detta kan sammanfattas med ett enda ord: kompetensbrist. I den här artikeln lyfter vi fram en av de viktigaste åtgärderna ditt företag kan vidta redan idag – nämligen att satsa på young professionals.

”Young professionals löser inte kompetensbristen. Men ni kan inte lösa bristen utan dem”.

Orden kommer från Julia Dahl, Business Area Manager Finance på Academic Work, och låter kanske mer som en gåta än ett strategiskt råd. De fångar dock essensen av den omvandling finansbranschen just nu upplever. I en rad artiklar har vi diskuterat hur företag bör göra för att attrahera rätt talanger, eftersom det krävs en mångsidig strategi för att lyckas. Att ta in junior kompetens är en viktig pusselbit.

– Deras kompetens är sammankopplad med andra aspekter av omvandlingen av finansbranschen: att bygga upp ett arbetsgivarvarumärke och att skapa ett tankesätt med digitalisering i fokus, förklarar Julia.

Vi bad henne lista de tre främsta anledningarna till att ni som företag bör anställa, utveckla och behålla young professionals – och hur det kan stärka er i framtiden.

Young professionals skapar innovation och mångfald

Företagets tillväxt är synonymt med deras innovationsförmåga – företag som inte är innovativa växer inte. I alla fall om man ser till den stora bilden. Alla företag kan uppvisa tillväxt från kvartal till kvartal och från ett år till nästa. Men långsiktig tillväxt är svårt att uppnå om du inte har en innovativ approach djupt inbäddad i din företagskultur.

Och det är här young professionals kommer in i bilden. De har relativt nyligen tagit examen, har färsk och aktuell kunskap om den senaste tekniken och koll på de senaste branschtrenderna, insikterna och verktygen. Deras entusiasm och energi gör dem helt enkelt ovärderliga för företag som tar tillväxt och innovation på allvar.

I och med att nya jobb uppstår i allt snabbare takt ökar även efterfrågan på junior kompetens. Som företag är tidsaspekten avgörande här – young professionals är en värdefull tillgång och företag som får chansen att säkra deras talang bör agera snabbt.

En annan viktig drivkraft för innovation är mångfald, menar Julia.

– Att föra in junior kompetens till ett företag med mer seniora medarbetare är bra ur ett mångfaldsperspektiv. Eftersom young professionals som grupp tenderar att värdera mångfald högre än andra segment av arbetsmarknaden är det troligt att de ökar mångfalden om de arbetar på ditt företag, och därmed även främjar långsiktig innovation.

Young professionals är entusiastiska och lär sig snabbt

Young professionals är uppvuxna i den digitala eran, vilket innebär att de snabbt lär sig nya tekniker. Samtidigt kräver de att arbetsgivaren är lika snabb, och det är väldigt viktigt att som företag ha detta i åtanke, eftersom det hjälper båda parterna att utvecklas. Som arbetsgivare har du lyxen att forma deras kunskap. De kanske inte behärskar allt i dagsläget, men deras gemensamma och individuella potential är enorm.

Råd: Tänk inte att young professionals kommer lämna ert företag. Se istället till att ni inte förlorar dem. Det är ert jobb att engagera dem och om ni gör det bra kommer de stanna hos er.

Young professionals som inte visas uppskattning och får möjlighet att utvecklas kommer nästan automatiskt lämna ert företag. Om ni tar den här utmaningen på allvar och ser till att coacha dem individuellt och enligt behoven för just ert företag, formar ni dem till att bli framtida talanger och nyckelspelare inom er organisation. Att ta in junior kompetens är även ett bra sätt att frigöra värdefull tid för era mer erfarna medarbetare. Istället för att låta dem utföra rutinuppgifter kan young professionals, efter rätt introduktion, göra samma uppgifter. En situation alla vinner på.

– Den nya medarbetaren får möjlighet att kickstarta sin karriär och lära sig av de bästa. De mer erfarna medarbetarna kan använda sin tid smartare och fokusera på vad de gör bäst, menar Julia.

Young professionals framtidssäkrar ert företag

Genom att rekrytera young professionals löser ni inte bara ert nuvarande kompetensbehov. Ni rustar även företaget inför framtiden. Enligt de senaste uppgifterna kommer de flesta företagen i Europa, fram till år 2030, inse att cirka 55 procent av medarbetarna är i åldern 55–64 år. En framtida pensionsvåg kommer sannolikt få svåra konsekvenser för företag som av en eller annan anledning inte har lyckats få in junior kompetens i tid.

Detta blir då ett misstag i dubbel bemärkelse:

För det första: om ni har svårt att locka young professionals idag är det osannolikt att ni kommer lyckas bättre när vi närmar oss 2030 och förändringsbehovet har ökat ännu mer. Det går helt enkelt inte ihop. Ni måste locka talanger redan idag och göra det utifrån ett långsiktigt perspektiv – istället för att vänta tills ert kompetensbehov blir akut.

För det andra: dagens young professionals är framtidens företagsledare, innovatörer, tekniska experter och beslutsfattare. Om ni väntar på att era nuvarande toppresterande medarbetare ska gå i pension innan ni anställer dem, vem ska då lära upp dem? Vem ska överföra all kunskap och se till att övergången mellan generationerna blir så smidig som möjligt? Man kan alltså påstå att young professionals framtidssäkrar företag. Ju längre ni väntar på att ta tag i morgondagens kompetensbrist, desto svårare kommer det bli.

Hitta rätt talanger med Academic Work

Academic Work är en matchmaker mellan företag och young professionals. Finance är ett av våra specialistområden och sedan starten har vi förmedlat över 160 000 jobb och samtidigt hjälpt företag växa. Med våra omfattande nätverk och branschledande rekryteringsmöjligheter hjälper vi er matcha rätt kandidat med rätt tjänst, och tillsammans med vårt systerföretag AW Academy utbildar vi kompetens som är skräddarsydd för våra kunders unika affärsbehov.

Business_area_Finance_header_2_1200x600.png

Läs också: 3 nycklar för att locka talanger inom finans

Läs artikeln