My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
generation z greta millennials
Rekrytera personal

Millennials och generation Greta – klimat, digitalisering och feedback

Babyboomers, generation X, millennials och generation Z. Att tala om generationer är generaliserande. Samtidigt går det inte att komma ifrån att människor präglas av sin samtid. Medan babyboomers växte upp i ett samhälle präglat av välstånd och konsumtion, försökte generation X hitta mening genom att resa jorden runt, utforska nya musikstilar och försöka hänga med i den digitala utvecklingen millennials i sin tur växte upp med. Generation Z, på Academic Work kallad generation Greta, är nästa generation in på arbetsmarknaden. Vilka är de och hur påverkar rådande samhällsfaktorer deras syn på jobb och arbetsgivare?

Globala arbetsgivare inte längre en USP

Till skillnad från generation X är resande och sabbatsår inget för varken millennials eller generation Greta. Innan de blivit gamla nog att resa på egen hand har de fått klimatkrisen med tillhörande flygskam i knät. Arbetsgivare som lockar med resande i tjänsten och möjligheter att jobba på annan ort är därmed inte lika attraktiva som de en gång varit, det visar YPAI 2019:

 • 13% av young professionals* kan tänka sig flytta till annat land för att jobba
 • 43% young professionals* vill inte flytta till annat land för att jobba.

Visst tycker young professionals det är spännande om arbetsgivaren är en global organisation – men majoriteten av dem vill jobba i den stad de bor i.

*young professionals är studenter och akademiker i början av karriären, med upp till 5 års erfarenhet. Läsåret 2017/18 var medianåldern för svenska högskolenybörjare 21,9 år för kvinnor och 21,5 år för män, enligt statistik från SCB 2019{target="_blank"}. Det innebär att millennials och generation Greta har en stor representation inom målgruppen young professionals.

Klimat och hållbara arbetsplatser viktigt

Millennials och generation Greta är en förhållandevis värderingsdriven generation. De ser helst att företag arbetar aktivt för såväl ett bättre klimat som mer hållbara arbetsplatser:

 • 1/3 tycker det är mycket viktigt att arbetsgivaren har en tydlig intern klimatpolicy och/eller arbetar aktivt för ett bättre klimat.
 • 48% av young professionals anser att mångfald är ett måste på en arbetsplats.

Digitalisering välkomnas med öppna armar

Millennials och generation Z är två generationer som vuxit upp med en telefon i handen. Det reflekteras också i inställningen till teknik. Enligt YPAI 2019 är hela 70% av young professionals inte ett dugg oroliga för digitalisering på arbetsplatsen. De ser det snarare som ett sätt att slippa administration.

Detta har troligtvis att göra med att dagens young professionals är både flexibla och utvecklingsorienterade. De är varken främmande för att vidare- och omutbilda sig eller byta jobb. Aldrig har vi sett en generation som adderat kompetenser i CV:et i så rasande fart. Hur får ni dessa medarbetare att stanna kvar på er arbetsplats? Fortsätt engagera, utmana och utveckla dem!

Söker bekräftelse och feedback

41% av dagens young professionals anser att bekräftelse och feedback är viktigast för att de ska vilja göra det lilla extra. Bara 14% anser att lönen motiverar till samma sak. Ändå skippar många arbetsgivare det viktigaste steget i bekräftelsetrappan om att uppmärksamma goda prestationer, och går direkt till belöning. Vid goda prestationer – kom ihåg bekräftelsetrappan.

Bekräftelsetrappan

 1. Se
 2. Lyssna
 3. Uppmärksamma
 4. Belöna
”Människor har aldrig blivit så belönade, men aldrig känt sig så lite uppmärksammade.”

Svante Randlert, föreläsare YPAI 2019

Generation Greta och Millennials 1-3

 1. Millennials och generation Greta ställer höga krav på att arbetsgivare arbetar aktivt för ett bättre klimat och en hållbar arbetsplats. Häng med i samhällsutvecklingen och jobba med frågor som är viktiga för både målgruppen och vår planet.
 2. Säkerställ att ni erbjuder era medarbetare personlig utveckling. Glöm heller inte prata om de utvecklingsmöjligheterna ni erbjuder. Detta är extra viktigt om ni vill fylla på med chefer från organisationen.
 3. Feedback motiverar young professionals att göra det lilla extra. Hur bra är du på att se, lyssna, uppmärksamma och belöna goda prestationer?

Är det ens relevant att tala om generationer?

Huruvida det är relevant att prata om generationer kan diskuteras. 2 personer inom samma generation kan trots allt födas med 20 års mellanrum. Dessutom påverkar en rad andra faktorer som till exempel uppväxtmiljö också människor. Men samtiden har betydelse. Anders Parment, generationsforskare vid Stockholms universitet, konstaterar i en artikel hos Dagens Nyheter{target="_blank"} att generationer formas av tiden de växer upp i. Även att de personliga värderingarna sätts redan 16-24 år. Slutsatsen? Vi kan inte definiera människor helt utifrån tiden de lever i, men tiden är en gemensam nämnare.

YPAI_Web_header_1200x600_72ppi_02.jpg

Ta del av fler insikter från Young Professional Attraction Index 2019!

Ladda ner undersökningen här