Rekrytera personal

”Hållbarhet ska bli en ännu större del av vårt DNA”

2018 gjorde Academic Work-koncernen stora investeringar. Investeringar som kommer att hjälpa oss att växa och bli ännu bättre på att hjälpa våra kunder hitta rätt kompetens. Samtidigt som vi växer, växer också vårt ansvar och möjligheten att göra skillnad. Därför höjde vi våra ambitioner gällande vårt CSR- och hållbarhetsarbete rejält, där ett viktigt steg var att införa rollen som Head of CSR. Säg hej till Lina Tunek, Head of CSR på Academic Work!

Vad innebär din roll som Head of CSR?

Som Head of CSR har jag det övergripande ansvaret för CSR-arbetet i hela Academic Work-koncernen. Där ingår att driva utveckling inom området och genom kommunikation skapa engagemang för vårt CSR-arbete internt. Målet är att medarbetarna också själva lyfter hållbarhetsfrågan och ställer krav på oss.

Jag jobbar även med att säkerställa att vi efterföljer lagar och regler och lever upp till kraven på oss som bolag. Vi har alltid jobbat med hållbarhetsfrågor, men för ett år sedan bestämde vi oss för att höja vår ambition. Vi vill göra gott för både människor och planet. Hållbarhet ska bli en ännu större del av vårt DNA.

Hur jobbar Academic Work med CSR idag?

En stor del av vårt sociala engagemang har vi valt att koncentrera till Response Network, en NGO verksamma i södra Zambia, som på olika sätt möjliggör för utsatta barn att gå i skola.

När det kommer till miljön arbetar vi proaktivt för att minimera vår klimatpåverkan. Vi har ett miljömässigt tänk i såväl processer som det dagliga arbetet och driver bland annat förändring- och utvecklingsarbete kopplat till våra resvanor, inköp, matkonsumtion i jobbsammanhang och hur våra kontor fungerar när det kommer till koncept, källsortering m.m.

Under 2018 minskade vi vår energiförbrukning med 22 %

Vilka utvecklingsområden finns?

Vi har väldigt höga ambitioner och mycket kvar att göra. Under 2019 ligger stort fokus på klimatfrågan, något alla individer och företag behöver fokusera på. Vi som företag måste minska vårt koldioxidutsläpp och ser just nu bland annat över vårt resande och sätter tydligare regler för detta. För att fasa ut fossila bränslen byter vi successivt ut våra bilar till elhybrider. Vi har även skapat riktlinjer för vad vi äter i jobbsammanhang och för produktion av marknadsmaterial.

Vi som bolag vill även påverka våra konsulter, kandidater och internt anställda att leva mer klimatsmart. Då gör vi verklig skillnad. För att öka kunskapen om hållbarhet och vad vi gör för att bidra till ett hållbart samhälle jobbar vi mycket med utbildande kommunikation. Bland annat får alla medarbetare i koncernen, som ett första steg, en digital introduktion i socialt och miljömässigt ansvarstagande. Vi har också en artikelserie på vårt intranät om hur man i privatlivet kan leva mer hållbart, och visar tydligt i vår kommunikation generellt hur hållbarhet är en viktig del av vårt beslutsfattande.

Vilket är det starkaste intrycket du fått av våra projekt?

Min resa till Zambia är det absolut starkaste intrycket hittills. Vi har sedan starten 1998 tillämpat filosofin om ”One percent movement” där vi skänker en procent av vår nettovinst varje år till välgörande ändamål. Hittills har detta bidrag främst gått till tidigare nämnda engagemanget i Zambia. Förra året fick jag privilegiet att åka dit och träffa de barn och människor som vi genom våra donationer till Response Network har påverkat.

Under 2018 donerade vi 213 200 euro till samhällsinvesteringar i Zambia för att möjliggöra skolgång för fler barn.

Job Preparation Program har också lämnat starka intryck. Jag har fått träffa personer som flytt krig med sina familjer eller av andra anledningar lämnat sina hemländer i hopp om ett bättre liv här i Sverige. Personer som kämpar för att bli en del av svenska samhället och fortsätta sin karriär här. Genom att hjälpa dessa individer närmare ett jobb har jag dels förstått hur stor kapacitet det finns i dessa människor, men även vikten av att välkomna mångfald och aktivt motverka utanförskap.

Båda dessa erfarenheter har gett mig viktiga personliga insikter som utvecklat mig som människa. De har gett mig bevis på att vi, genom att engagera oss, kan göra verklig skillnad för andra.

29 nyanlända akademiker i Sverige har under 2018 fått ett jobb genom Job Preparation Program.

– Lina Tunek, Head of CSR på Academic Work

Vill du läsa mer om hur vi jobbar med hållbarhet?

Ladda ner vår hållbarhetsredovisning

Denna artikel är den första i en serie i 3 delar där vi berättar mer om vårt CSR- och miljöarbete. I den andra artikeln i serien läser du mer om hur Academic Work vill få människor att växa. I den tredje delar vi med oss av Academic Works postiva klimatsteg.

Tipsa en vän!