My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Hero image
Rekrytera personal

Höj IT-kompetensen genom re- och upskilling

Bristande IT-kompetens är ett av de största hindren för ökad tillväxt. I takt med att vi blir alltmer digitala och konkurrensen om talanger hårdnar måste arbetsgivare vidta en rad åtgärder för att inte hamna på efterkälken. Men vilka är dessa åtgärder? Svaren får du här!

Arbetsmarknaden är under ständig förändring och att öka medarbetares kompetenser och attrahera nya talanger blir allt viktigare. Forskning från World Economic Forum (WEF) visar att behovet av re- och upskilling aldrig har varit större. För att hålla jämna steg med den digitala utvecklingen krävs att hälften av alla medarbetare runt om i världen uppgraderar sin kompetens inom ett område de kan eller arbetar inom (upskilling) eller förses med helt ny kompetens för att kunna ta sig an en ny roll och ett nytt område inom företaget (reskilling) senast 2025. Och behovet är akut – om vi inte agerar snabbt nog kan det ta decennier för dagens anställda att komma ikapp utvecklingen.

Upskilling innebär att du uppgraderar dig och håller dina befintliga kompetenser levande och anpassade efter framtidens behov.

– Den snabba utvecklingen i samhället ställer höga krav på både individer och företag att hitta nya sätt att utveckla sina kunskaper. Vi behöver ett alternativ till utbildningssystemet som gör det möjligt för människor att få nya kunskaper på ett snabbt och effektivt sätt. Intensivutbildning är ett jättebra exempel på ett sådant komplement, säger Damir Sisic, Head of Growth på Brights.

Utveckla era medarbetare genom Accelerated Learning

Brights erbjuder intensivutbildningar baserade på utbildningsmetoden Accelerated Learning, vilket möjliggör för deltagarna att snabbt och effektivt tillgodogöra sig ny kunskap. Programmen finns inom de snabbast växande branscherna, såsom IT, teknik och ekonomi.

– Academic Work erbjuder en flexibel och kostnadseffektiv lösning som gör det möjligt för kunder att attrahera och rekrytera talanger genom reskilling-program. På Brights erbjuder vi även upskilling-moduler med kontinuerlig kompetensutveckling som är skräddarsydda efter företagens behov, säger Damir.

Våra program, som vanligtvis pågår under 12 veckor, möjliggör för deltagarna att lära sig ett nytt yrke och för företag att få tillgång till kompetens som inte finns på marknaden idag.

Ökad jämlikhet

Re- och upskilling är inte bara ett sätt att överbrygga kompetensgapet på arbetsplatsen – det är även ett sätt att få in fler kvinnor i teknik- och IT-branschen. En rapport från PwC visar att kvinnor för närvarande besitter så lite som 19 procent av alla teknikrelaterade tjänster på de tio största globala teknikföretagen.

– Medelåldern hos våra deltagare ökar, samtidigt som fler och fler företag investerar i re- och upskilling. Kvinnor utgör fortfarande en minoritet inom IT och teknik, men vi bidrar till IT- och tekniksektorn genom att öka jämlikheten genom våra program. Idag utgör kvinnor 46 procent av programdeltagarna på gruppnivå. Vi vill dock öka denna siffra avsevärt, förklarar Damir.

Avbrott i karriären är vanligare bland kvinnor än män och då kan re- och upskilling vara en bra stöttepelare. Genom utbildning ger ni dem uppdaterad eller ny och relevant kunskap, för att på så sätt höja såväl kompetensnivån som självförtroendet. Det möjliggör också intern rörlighet, där alla medarbetare fortsätter vara en tillgång för företaget.

Reskilling och upskilling – risker och möjligheter

Att förvärva ny IT-kunskap genom re- och upskilling är högsta prioritet för företag 2022. Och det finns tydliga fördelar med dessa initiativ. Utöver att överbrygga kompetensgapet är det ett sätt att skapa nöjdare medarbetare, behålla talanger och sänka anställningskostnaderna över tid. Men finns det några risker?

Jag ser inga direkta risker med re- eller upskilling. Idag är det viktigare än någonsin att vi som individer och organisationer kompetensutvecklar oss, varför all typ av kompetensutveckling är bra. Ett bra tips dock, se till att göra omvärldsanalys och sätt en plan kring kompetenser du ser är viktiga, antigen för din nuvarande roll eller delar som kan vara aktuella för dig i framtiden, säger Damir och fortsätter:

– Vi har hjälpt över 600 företag att utbilda nya talanger genom våra program – allt från startups som har svårt att attrahera rätt kompetens till stora organisationer som behöver ny typ av kompetens för att kunna öka sin tillväxt. Kompetensgapet är stort och för att hålla jämna steg med den snabba utvecklingen av ny teknik måste vi fortsätta hitta nya sätt att utveckla medarbetarnas kunskaper.

Efterfrågad kompetens inom moln- och cybersäkerhet

Bristen på IT- och teknikkompetens utgör ett hot mot alla områden inom digitaliseringen, men vissa delar påverkas mer än andra. I och med att företag använder sig alltmer av molnmigrering och SaaS-plattformar ökar risken att drabbas av säkerhetsintrång. Damir menar att några av de allra viktigaste delarna att fokusera på är att öka kompetensen inom moln- och cybersäkerhet.

– Vi har genomfört flera utbildningsprogram inom både moln- och cybersäkerhet för att förse marknaden med ny kompetens. Vi har också skapat nya program som efterfrågas av företag, för att tillgodose deras specifika behov. Det finns ett akut behov av denna typ av kompetens, och utvecklingen går snabbt inom de här områdena. Detta gör intensivutbildning till en högaktuell fråga, då det är ett måste för att kunna erbjuda kompetens som är anpassad till de nya kraven på arbetsmarknaden.

– Förutom moln- och cybersäkerhet är behovet av utvecklare fortfarande mycket stort. Det finns även ett ökat behov av kompetens inom olika plattformar såsom Salesforce och Service Now.

Några ord från en kund

Vi har förmånen att arbeta med fantastiska kunder! En av dem är konsult- och programvaruföretaget PPI, tillsammans med vilka vi tagit fram ett Java-program. Vi frågade Detlef Romanowski, avdelningschef på PPI, om hans erfarenhet av oss.

Vilka förväntningar hade du på konsulterna? Uppfyllde de dina förväntningar?

– Vi förväntade oss öppensinnade medarbetare som skulle tackla sina arbetsuppgifter med stort engagemang och som, naturligtvis, skulle kompensera sin brist på kunskap genom att visa stor entusiasm. Dessa förväntningar överskreds hela tiden.

Skulle du rekommendera våra program, och i så fall varför?

– Jag skulle verkligen rekommendera er eftersom det är en bra modell för att stärka kandidatmarknaden med engagerade, duktiga och öppensinnade medarbetare. Om ni vill rekrytera personal eller få tillfällig projektförstärkning hittar du alltid välutbildade medarbetare.

Letar ni efter nya IT-talanger? Eller vill ni vidareutbilda era nuvarande medarbetare? Academic Work och Brights finns i Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Schweiz. Kontakta oss så hjälper vi till att framtidssäkra er verksamhet!

Sammanfattningsvis

För att hålla jämna steg med digitaliseringen måste företag vidta åtgärder för att minska kompetensgapet. Ett sätt att göra det är genom re- och upskilling. Genom att kompetensutveckla era medarbetare övervinner ni inte enbart bristen på kompetens. Det ger er även möjlighet att öka mångfalden och jämlikheten inom er organisation, samtidigt som det skapar ekonomiskt värde för er som arbetsgivare.