My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
löneförhandling
Rekrytera personal

Så navigerar du som chef löneförhandlingen

Målet med en löneförhandling bör alltid vara att båda parterna ska vara nöjda. Men vid vissa löneförhandlingar är det tuffare att nå en överenskommelse än andra. Då är det särskilt viktigt att du som chef är utrustad med de verktyg du behöver för att kunna navigera dessa samtal på ett framgångsrikt sätt. Här följer fyra viktiga verktyg för en lyckad löneförhandling!

Silence is golden!

En bra förhandlare lyssnar mer än hen pratar. Ge därför din, nuvarande eller framtida, medarbetare utrymme att ge sitt perspektiv och berätta om sitt behov innan ni går in på löneanspråk. Kanske finns det förmåner som intresserar mer än lön, såsom tjänstebil eller fler semesterdagar. Avbryt aldrig ett resonemang med försvar eller förklaringar – oavsett hur medarbetaren uttrycker sig.

Läs också: Motivationsfaktorer du som chef bör känna till

Ställ öppna frågor under lönesamtalet

Upplever medarbetaren att lönen inte speglar det ansvar hen har i sin befattning, sin kompetens eller resultat? Be om konkreta exempel och uppmuntra den anställda att utveckla sitt resonemang. Istället för att inleda frågor med ”Varför”, använd fraser som "Berätta mer om det" eller "Vad i din löneutveckling känns felaktigt för dig?". Ställ öppna frågor och bli en starkare lyssnare – det kommer att gynna dig som chef i alla slags situationer.

Gör dig förstådd

Om du inte kan möta den lön medarbetaren önskar måste du kunna förklara varför. Detta förutsätter att du har gått in i löneförhandlingen med all den informationen du behöver om den anställdas roll och situation på arbetsplatsen, därtill även objektiva kriterier såsom exempelvis vad andra i branschen tjänar. Se även till att kunna besvara hur lönen varierar mellan rollerna hos er och hur de bestäms utifrån er marknadsstrategi och/eller budget. Vad krävs för att nå den önskade nivån i framtiden? Förklara!

Efter förhandlingen – uppmana till ett uppföljningssamtal

I slutet av förhandlingen är det viktigt att gå igenom vad ni kommit överens om. Kommer ni inte överens, se till att boka tid för ett nytt möte. Att våga prata om lön är en stor del av att skapa en god företagskultur som inspirerar till engagemang och prestation. Kom ihåg att det viktigaste är att båda blir nöjda, det är så ni får bra resultat på lång sikt.

AW_image25_1200x600px.jpg

Läs också: Så hanterar du feedback

Läs artikeln