My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
digital onboarding
Rekrytera personal

Så lyckas du med digital onboarding

Med en bra onboarding-process skapar du förutsättningar för att dina nya medarbetare snabbt ska lära känna företaget och dess kultur, komma in i sina nya roller och skapa resultat. Men hur lyckas du med onboardingen när den behöver göras på distans? Vi har listat ett gäng tips på hur du gör en bra onboarding digitalt.

Sätt förväntningar från dag ett

När du genomför en digital onboarding är det viktigt att du lägger en bra grund för engagemang, förtroende och trygghet. Nyckeln till en framgångsrik onboarding-process är att ställa tydliga förväntningar. Se till att din nya medarbetare förstår vad som förväntas, vilken roll hen har och vilka uppgifter hen ansvarar för. Se till att den nyanställde också snabbt får insyn i företagets vision, mål, värderingar och riktlinjer.

Sätt en tydlig plan

Som en del i onboarding-processen bör du utveckla en plan som innehåller datum, uppgiftsbeskrivningar, förväntningar samt en beskrivning av hur den nyanställdes framsteg och prestationer kommer att utvärderas. Planera och boka också in digitala möten som den nyanställde bör ha med teammedlemmar eller andra medarbetare som är viktiga kopplat till personens roll och ansvar. Dessa möten bygger en bra grund för framtida samarbeten. Tilldela gärna din nya medarbetare en mentor som hen kan vända sig till för frågor och utmaningar. Det är ett enkelt sätt att snabbt få din nya medarbetare att känna sig trygg, bekväm och som en del av teamet.

Använd ett bra verktyg för e-lärande

Använd e-lärningsverktyg för att säkerställa den nyanställdes kompetensutveckling och för att ha möjlighet att följa upp framsteg och utveckling regelbundet. Det är ett tips som gäller oavsett om du genomför onboardingen på plats på kontoret eller digitalt.

Kommunikation är A och O

Kommunikation är A och O i en onboarding-process. Lyckligtvis gör kommunikation via videokonferensprogram, appar och andra digitala verktyg det möjligt för företag att anställa och onboarda nyanställda på avstånd. Videoverktyg är bra för att bygga relation, delge stora mängder information, och introducera den nyanställde till program och arbetsuppgifter under onboarding-processen. Dela din skärm när du lär ut system och uppgifter, och spela in möten när det är möjligt, så kan din nyanställde återvända till mötesinspelningen om det dyker upp frågor i efterhand.

Check-in & check-out

Att bli en del av ett nytt företag kan vara skrämmande, och kanske än mer skrämmande när man börjar sin karriär på företaget hemifrån. Boka därför in regelbundna så kallade ”check-in" och ”check-out-möten” med den nyanställde för att se hur hen mår och hur det går. Gärna varje morgon och eftermiddag.

Gör onboardingen till en långsiktig process

Onboarding handlar inte bara om de första fem dagarna. Det är en process som varar från den anställdes första dag, tills hen är självgående och skapar resultat på arbetsplatsen. Sätt gärna upp flera milstolpar under en längre period, till exempel 3, 6 och 12 månader. Ha tydliga mål och uppgifter som medarbetaren ska utföra under de olika perioderna, och som ni sen tillsammans följer upp.

Utvärdera & justera

Kontinuerlig utvärdering och justeringar är nödvändigt för att en digital onboarding ska fungera på bästa sätt. Be om feedback från din nya medarbetare om hens upplevelser. Vad kan du, eller ni som företag, göra bättre eller annorlunda? Vad behöver din nyanställde för att det ska fungera på bästa sätt för hen? Feedback och förbättringar är viktiga i alla processer och inte minst i en digital onboarding-process.

Lycka till!

Checklista för digital onboarding

Geografiskt avstånd eller externa omständigheter som påverkar möjligheten till en fysisk onboarding behöver inte vara ett hinder. Med rätt verktyg och tankesätt kan en onboarding på distans vara minst lika bra och effektiv.

Vi har tagit fram en checklista för dig som ska onboarda en ny medarbetare på distans. Checklistan täcker in allt från tidiga förberedelser, såsom att beställa dator och e-postadress, till tips på hur du följer upp och stöttar din nya medarbetare genom framtida utmaningar.

Ladda ner checklistan och kom igång med föreberedelserna redan idag!

remote_meeting.png

Läs också: 5 regler för bättre digitala möten

Till artikeln