My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
kompetensbrist teknik
Rekrytera personal

Så tacklar ni kompetensbristen inom teknik

För inte så länge sedan var det möjligt för företag att identifiera sina framtida kompetensbehov och fylla kompetensgapet i tid. Så är inte fallet idag. På dagens tuffa arbetsmarknad är det svårare än någonsin att hitta rätt – men inte omöjligt. Här är olika sätt att tackla utmaningen!

Tips 1: Identifiera ert kompetensbehov

Företag väntas omstrukturera sin arbetskraft som ett resultat av den nya tekniken. Det visar statistik från Forum’s Future of Jobs Survey. Att lära är en nyckel till tillväxt och för att hänga med i teknikutvecklingen behöver företag höja kompetensnivån inom sin organisation – någonting som kan förverkligas genom en skills plan.

– Som första steg behöver du identifiera vilka kompetenser ni redan har inom organisationen, och vilka kompetenser ni behöver för att växa. Genom att göra det kan ni förekomma och planera förändring, istället för att behöva hitta akuta lösningar när det har hunnit bli ett stort problem säger Markus Åberg, People Plan Specialist på Academic Work.

reskilling och upskilling

Tips 2: Re- och upskilla interna medarbetare

Att hitta tekniktalanger är utmanande för många företag idag. Men tänk om du inte behöver hitta ny kompetens? För att hänga med i den ständiga teknikutvecklingen krävs det att företag ändrar sina förväntningar och vågar tänka utanför boxen. Att re- och upskilla interna medarbetare är ett fantastiskt sätt för er att skapa kompetensen ni behöver – genom de medarbetare ni redan har.

– Det finns många fördelar med att re- och upskilla era medarbetare. Utöver att vara en kostnadseffektiv lösning hjälper det er även att stärka er företagskultur, skapa engagemang bland medarbetarna och tillföra nya perspektiv, förklarar Fredrik Bardon, Managing Director på AW Academy Sweden.

Young professionals värderar karriärutveckling

Resultatet från Young Professional Attraction Index (YPAI) 2021 visar att karriärutveckling är viktigt för young professionals vid valet av arbetsgivare. Men det handlar inte enbart om att klättra på karriärstegen, utan också om att utveckla sin kompetens inom ett visst område – till exempel genom reskilling. Idag vill många företag att medarbetarnas utvecklingsplan är knuten till verksamhetens behov. För att attrahera dem behöver ni ha en tydlig utvecklingsplan och erbjuda bra möjligheter att växa och utvecklas inom företaget.

Tips 3: Rekrytera ny kompetens

Det är inte alla företag som har möjlighet att re- eller upskilla sin befintliga personal, och i vissa fall finns inte talangerna som eftersöks på arbetsmarknaden. Traditionell utbildning är viktig, men för att möta den höga efterfrågan behöver de kompletteras med kortare och mer intensiva träningsprogram. Genom vårt systerbolag AW Academy utmanar vi den traditionella synen på utbildning. Genom att erbjuda skräddarsydda intensivutbildningar inom teknik och IT har vi som mål att råda bot på kompetensbristen.

– I våra processer arbetar vi baklänges genom att först titta på vilka de kritiska arbetsuppgifterna är för en specifik roll och därefter, genom workshops tillsammans med våra kunder, avgöra vad lärandemålen är. Vår metod bygger på att vi förser deltagarna med kompetens som inte ingår i traditionell utbildning, med målet att komplettera det gap som uppstår mellan en nyexaminerad ingenjör och verksamhetens nödvändiga kunskapsönskemål för rollen. Beroende på efterfrågad volym av medarbetare och kompetenser kan vi då avgöra om det är aktuellt att skola en hel klass eller bygga individuella talangprogram, förklarar Hesam Kangarlou, Business Area Manager Technology på Academic Work Sverige.

Lös kompetensbristen med hjälp av AW Academy

Ca 375 miljoner människor kommer behöva byta yrke eller reskillas fram till 2030, enligt McKinsey Global Institute. Genom vårt systerbolag AW Academy utmanar vi den traditionella synen på utbildning, genom att erbjuda 12 veckors skräddarsydda intensivutbildningar och re- och upskilling-program inom teknik och IT. Konceptet baseras på Accelerated Learning, vilket innebär praktiskt lärande i högt tempo med konkreta uppgifter relevanta för yrkesrollen. Sedan 2015 har fler än 2 500 konsulter tagit examen från någon av våra utbildningar i Sverige, Finland, Norge och Tyskland.

– Utöver kompetensbristen inom teknik finns det ett växande behov av medarbetare med rätt soft skills. På AW Academy tror vi att mjuka kompetenser och höga resultat hänger samman. Därför väljer vi ut våra deltagare baserat på deras ambition, potential och personlighet, snarare än hard skills, säger Fredrik.

För att summera...

För att som företag kunna säkra sin framtida kompetensförsörjning krävs en etablerad samsyn i hela verksamheten om att kompetensbristen är ett faktum – hela vägen från styrelsen och företagsledningen till avdelningsnivå och gruppchefsnivå. Genom att ha en enad och synkroniserad organisation sparar ni tid, energi och pengar.

– Att ha en enad kompetensförsörjningsplan som grund till sin tillväxtplan är en nyckelfaktor. Den strategiska kompetensförsörjningsplanen ska inte förlita sig på hopp om att locka ingenjörer från konkurrenter med högre lön eller att det traditionella utbildningsväsendet ska producera tillräckligt med ingenjörer i tid till nästa termin. Företagen behöver förändra sina förväntningar och ta ansvar för att skapa kompetensen genom nya tillvägagångssätt som bygger på re- och upskilling. Det är en beprövad och träffsäker metod som producerar kompetensen i en högre hastighet samtidigt som den är skalbar för att tillfredsställa en variation av roller och branscher, säger Hesam.

Om Academic Work

Academic Work grundades 1998 i Sverige. Idag är vi en internationell organisation med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Schweiz. Teknik är ett av våra specialistområden, och vi är experter på rekrytering av akademiker som fortfarande studerar eller är i början av sina karriärer – young professionals.

Sedan starten har vi förmedlat över 155 000 jobb till young professionals och försett våra kunder med lika många nya kollegor. För företag erbjuder vi experter med djup kunskap om branschtrender, talent sourcing, bemanning och rekrytering. Vi strävar alltid efter att utveckla våra kundrelationer till affärspartnerskap, vilket innebär att vi är personliga, transparenta och kundcentrerade i allt vi gör.