kompetensskiftet teknik
Rekrytera personal

Teknikföretags 3 största utmaningar i jakten på kompetens

Automation, elektrifiering, digitalisering… Världen förändras i snabb takt, och att ha rätt kompetens på plats är avgörande för att hänga med i utvecklingen. Trots detta är det många företag som har svårt att anpassa sig till förändringarna – här är tre anledningar varför.

1: Företag vet inte hur de ska agera

Ny teknik har skakat om arbetsmarknaden under århundraden, och tvingat människor att lämna sina jobb. Den här gången är inget undantag. Vi genomgår just nu det största kompetensskiftet i modern tid, där ny typ av kompetens krävs för att hantera teknologin. McKinsey Global Institute beräknar att fler än 375 miljoner människor runt om i världen kommer behöva byta yrke eller reskillas innan 2030.

– Det pågående teknikskiftet inom områden såsom elektrifiering och automation kräver ett kompetensskifte. För att möta framtidens behov behövs fler och nya typer av utbildningar, på alla nivåer. Vi kommer även behöva re- och upskilla personer som redan är i arbete. De flesta industrierna påverkas av förändringen, och några av de redan existerande kompetenserna som kommer behövas är material- och batterikunskap samt kompetens inom automation, elektroteknik, energilagring och eldistribution förklarar Henrik Björkling, Group Business Area Manager Technology på Academic Work.

kompetensskiftet teknik

Nya och förlorade arbetstillfällen

Om vi blickar bakåt kan vi se att den här typen av teknikskiften har skapat fler jobb än tvärtom. Det finns flera exempel på länder som framgångsrikt har dragit fördel av teknikskiftet, bland annat genom att investera i sin arbetskraft och anpassa sina affärsmodeller till den nya eran. Men även om allt fler företag är medvetna om förändringarna och har påbörjat sin digitaliseringsresa är det fortfarande utmanande för många att förutse omfattningen av skiftet, och bedöma vilka nya roller som kommer behövas framöver.

– När vi pratar med våra kunder hör vi att det är en stor skillnad jämfört med för några år sedan. Idag börjar även mindre teknikfokuserade företag förstå vikten av teknikskiftet, men finner hela situationen väldigt komplex. Företag som inte agerar kommer ha problem att hänga med i utvecklingen. Nyckeln är att ha rätt kompetens på plats och här kan vi hjälpa till, säger Markus Åberg, People Plan Specialist på Academic Work.

2: Utmanande att attrahera nya talanger

För att hänga med i teknikutvecklingen behövs duktiga medarbetare som kan bidra med färsk kunskap och nya perspektiv – men att hitta dem är lättare sagt än gjort. Faktumet att flera industrier överlappar varandra när det gäller behovet av teknisk kompetens har gjort jakten på talanger tuffare än någonsin.

– Idag ökar konkurrensen inte bara inom olika industrier, utan även mellan branscher och länder. Teknik kan integreras och användas på ett helt nytt sätt, vilket resulterar i att företag slåss om samma kandidater. För att attrahera dem behöver du fokusera på att skapa ett tilltalande employer brand och identifiera samt kommunicera varför du är en attraktiv arbetsgivare, menar Henrik.

Employer branding är ett “must-have”

Enligt Young Professional Attraction Index (YPAI) 2021 är employer branding ett “must-have”. Det är ett viktigt verktyg för att attrahera talanger på dagens tuffa arbetsmarknad.

– Som young professional vill du gärna arbeta för ett företag som förstår att dennes kunskap är eftertraktad, och som anstränger sig för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det handlar inte så mycket om förmåner och flashiga kontor. Snarare om grundläggande faktorer såsom flexibilitet och work-life balance, utvecklings- och karriärmöjligheter, ledarskap, en genomtänkt kompensationsmodell och härliga kollegor, förklarar Markus.

3: Avsaknad av skills plan

Avsaknaden av en skills plan är en annan anledning varför företag sackar efter i teknikutvecklingen och många företag hävdar att just kompetensbrist hämmar deras utveckling. En skills plan hjälper ditt företag identifiera vilka kompetenser som kommer behövas för att realisera era mål – och är minst lika viktigt som att ha en affärsplan.

kompetensbrist teknik

– Många företag hämmas av att de inte lyckas hitta rätt kompetens, vilket beror på att de inte planerar sina framtida kompetensbehov. De flesta tänker extremt kortsiktigt när det kommer till att anställa och utveckla medarbetare. Du bör sträva mot att ha ett två- till treårsperspektiv när du funderar på vilka personer som ska vilja arbeta för ditt företag imorgon. Samma sak gäller när du överväger vilka kompetenser som kan förvärvas internt, och vilka du behöver rekrytera externt. Med en skills plan är det möjligt att ha en optimal strategi för varje framtida roll. Var inte ett av alla företag som blir förvånade över att det inte är så enkelt att spontant anställa 20 ingenjörer på bara några månader, säger Markus.

Företag har inte råd att vara oattraktiva

– Steg ett är att försöka identifiera ert kompetensbehov. Och glöm inte att det är minst lika viktigt att identifiera vilka kompetenser ni inte behöver, som att göra det motsatta. Ni vill inte hamna i en situation där ni behöver anställa ny kompetens samtidigt som ni tvingas avskeda medarbetare. Det leder alltid till svårigheter eftersom det blir svårt att attrahera nya medarbetare, säger Markus.

För att summera…

Det kan vara svårt att förutse omfattningen av teknikskiftet, och många företag vet inte hur de ska agera. Att ha ett attraktivt employer brand och en skills plan är avgörande för att hänga med.

– Hela situationen är väldigt komplex. Som företag vill du såklart försäkra dig om att era investeringar ger hög avkastning – vilket kan vara svårt att förutse idag. De som är redo att investera i sitt employer brand och i en skills plan kommer definitivt ha en konkurrensfördel i framtiden, säger Henrik.