My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Hero image
Rekrytera personal

3 nycklar för att locka talanger inom finans

Att finansbranschen påverkas av digitaliseringen och den ökade kompetensbristen är ingen nyhet. Det här är en situation som har oroat oss under decennier. Idag, i kölvattnet av pandemin, står vi inför en ny rekryteringsverklighet där det inte räcker att bara prata om utmaningen – företag måste agera.

– Det vi just nu ser inom finansbranschen är två rekryteringsutmaningar i en, säger Emelie Karlsson, Recruitment Operations Specialist på Academic Work och fortsätter:

– För det första har vi ”kvalitetsutmaningen”, som i grunden innebär att det har blivit mycket svårare för företag att sticka ut ur mängden eftersom de bästa kandidaterna har så många jobbalternativ att välja på. För det andra har vi ”volymutmaningen”: att överhuvudtaget hitta relevanta kandidater eftersom det råder kompetensbrist.

För många företag är det här en oroande situation. När rätt personer inte finns på rätt plats blir det svårare att planera framåt – någonting som i sin tur begränsar tillväxten.

– Några utmanare inom fintech har under en längre tid hotat de mer traditionella finansbolagen. Pandemin har definitivt påskyndat saker och ting, och stora delar av branschen har nu gått in i en förvandlingsfas. Att vidta åtgärder är inte längre valfritt, det är ett måste, förklarar Emelie.

Men vilka är då dessa åtgärder? Emelie identifierar tre nycklar som kan hjälpa företag hitta rätt talanger.

Rekrytera baserat på beteende

– Att rekrytera utifrån beteende är avgörande för att hitta rätt personer. Tidigare beteenden är ett bra sätt att förutspå framtida uppförande. Vill du rekrytera rätt person till rätt roll behöver du också veta vilket beteende som driver framgång, förklarar Emelie.

Inom organisationer finns det olika beteenden som ökar framgången, på samma sätt som det finns olika roller inom samma organisation förklarar hon. Det är det som utgör företagskulturen, summan av människors beteenden inom en organisation. Att förstå den kulturen, och därmed de faktorer som driver framgång, är en viktig fråga att ta med i beräkningen innan ni startar en rekryteringsprocess.

– Det finns ingen mening med att påbörja resan om ni inte vet vart ni är på väg, säger Emelie och tillägger att det som tur är finns flera sätt att ta reda på det.

– Ni kan testa framgångsrika medarbetare som har just den rollen inom er organisation idag, för att se hur deras typiska beteenden ser ut. Eller så kan ni helt enkelt testa alla medarbetare i hela organisationen för att se vilka beteenden som är specifika för ert företag. Båda dessa verktyg ger er en bättre förståelse för er företagskultur och vilka beteenden ni ska leta efter vid rekrytering.

Beteendebaserad intervjuteknik

När ni har identifierat rätt beteenden, vilka de än är, måste ni ha en strukturerad process där ni hanterar och bedömer alla kandidater på exakt samma sätt. Och detta är viktigt: det får inte finnas utrymme för intervjuarens personliga åsikter.

– Processen ska helst innehålla både tester och beteendebaserade intervjuer. Ni bör skapa en formell kravprofil och fokusera på den. Sedan testar, intervjuar och utvärderar ni alla kandidater mot det här underlaget, säger Emelie och tillägger att det finns mycket som talar för den här rekryteringsstrategin.

– Vetenskap har visat att beteendebaserad intervjuteknik är det bästa sättet att förutsäga framtida prestationer. Det är därför Academic Work har använt den här metoden i över 20 år. Vi garanterar våra kunder en kvalitetssäkrad process som gör att de kan känna sig trygga med att rätt kandidat för tjänsten kommer att presenteras. Vi har testat, utvecklat och förfinat denna process i mer än 160 000 rekryteringssituationer. Vi vet att den fungerar!

Ta reda på ert "varför"

Om ni vill bygga ett framgångsrikt arbetsgivarvarumärke får ni räkna med tid, pengar och tålamod. Vi vet att det inte skapas på en dag – men ni måste börja någonstans. Emelie tipsar om att ställa sig det enkla ordet ”varför”.

– De flesta företag vet vad de gör, men väldigt få vet varför de gör det. De är så fokuserade på sina affärsresultat, sina intäkter och sin tillväxt att de glömmer värdet de tillför till sina kunder och människorna bakom resultaten. Detta är ett problem inom alla branscher, men jag tror det är vanligare inom finans än inom exempelvis teknik eller IT.

Viktigt med motiverade medarbetare

Men hur kommer det sig att ”varför” är en så viktig fråga att ställa? Emelie lyfter en särskild aspekt: den snäva kopplingen mellan ett tydligt varför och företagets tillväxt.

– Engagerade medarbetare bidrar nästan automatiskt till verksamhetstillväxt. Om du trivs på din arbetsplats, älskar ditt jobb och verkligen förstår och tror på ditt företags syfte presterar du också bättre. Det i sin tur skapar tillväxt. Därför är ”varför” en av de bästa investeringarna i ditt företags framtid, säger Emelie.

Det finns dock två sidor av myntet. Dels att *locka* talanger, dels att *behålla* de fantastiska medarbetare ni redan har. Många företag är så fokuserade på att hitta nya medarbetare att de glömmer de som redan arbetar där – vilket är ett stort misstag.

– Att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke är inte synonymt med att betala för dyra marknadsföringskampanjer. Det handlar också om att hålla era nuvarande anställda engagerade och motiverade. Om de tycker om att arbeta på ert företag blir de automatiskt ert arbetsgivarvarumärke. Duktiga personer känner ofta andra duktiga personer, menar Emelie.

Det här värdesätter young professionals hos en arbetsgivare

Bra kollegor och en bra arbetsmiljö viktigast för young professionals

Varje år genomför vi, i samarbete med Kantar, undersökningen Young Professionals Attraction Index. Undersökningen syftar till att hjälpa arbetsgivare förstå vad young professionals, studenter och akademiker i början av karriären, anser vara viktigast hos en arbetsgivare. Resultatet från 2021 års undersökning visar att bra kollegor och en bra arbetsmiljö är den viktigaste faktorn.

"Jag vill trivas på jobbet, ha roligt med mina kollegor men även ha ett fungerande samarbete. Arbetsmiljö är att vi visar varandra respekt och att alla är involverade, men även att företaget tillgodoser bra fysisk miljö, framförallt när vi jobbar hemma." – Young professional

Bygg företagets framtid med young professionals

Den tredje och sista åtgärden är generationsbaserad. Ibland kräver positionen ni rekryterar till personer med lång erfarenhet. Samtidigt kan nyexaminerade medarbetare med mindre erfarenhet skapa balans i företaget. Att anställa young professionals, studenter och akademiker i början av sina karriärer, som en del av ert team är strategiskt viktigt. För hur kommer ert företag annars se ut om tre, fem eller femton år?

– Young professionals är morgondagens chefer, innovatörer och beslutsfattare. Genom att anställa denna grupp till ert företag redan idag får de möjlighet att utvecklas sida vid sida med mer erfarna medarbetare. Ni hjälper dem bli några av de bästa framtida medarbetarna. De driver även ert företag framåt och anpassar det till den snabbföränderliga arbetsmarknaden. Det är självklart fördelaktigt för båda parter, förklarar Emelie.

Låt oss kort återgå till pandemin. Om kraven från millennials och generation Z hade stort inflytande på arbetsgivare redan innan covid-19 bör vi idag inte överskatta deras samlade inflytande kring hur, var och varför arbete utförs efter pandemin. Marknaden är nu kandidatdriven och de har kontrollen. Rekryterarnas tidigare ”vi hör av oss”-attityd fungerar inte längre.

– Om ni vill veta vad young professionals verkligen vill ha från en arbetsgivare kan ni naturligtvis investera stora pengar i att samla information kring det. Och det bör ni också göra. Men det finns en enklare lösning för att förstå young professionals: anställ dem.

Hitta rätt talanger med Academic Work

Academic Work är en matchmaker mellan företag och young professionals. Finance är ett av våra specialistområden och sedan starten har vi förmedlat över 160 000 jobb och samtidigt hjälpt företag växa. Med våra omfattande nätverk och branschledande rekryteringsmöjligheter hjälper vi er matcha rätt kandidat med rätt tjänst, och tillsammans med vårt systerföretag AW Academy utbildar vi kompetens som är skräddarsydd för våra kunders unika affärsbehov.

Business_area_Finance_header_1_1200x600.png

Läs också: Därför kämpar finansbranschen om talangerna

Till artikeln