My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
arbetsrelaterad utbrändhet
Rekrytera personal

Utbrändhet – ett stort problem bland young professionals

Arbetsrelaterad utbrändhet ligger på en extremhög nivå i Europa och den mentala hälsan hos personer i början av karriären är specifikt drabbad. I den här artikeln tittar vi närmare på situationen bland young professionals – och anledningen bakom den växande trenden.

Att utbrändhet enbart drabbar seniora ledare som arbetar 80 timmar i veckan är ett vanligt missförstånd. Sanningen är den att dagens moderna arbetsplats även är påfrestande för young professionals. Young Professional Attraction Index (YPAI) 2022, en undersökning utförd av Academic Work i samarbete med Kantar, avslöjar att 75% av svenska young professionals har varit nära att bli utbrända.

Utbrändhet drabbar personer i början av karriären extra hårt, och det finns flera orsaker. En är den arbetsrelaterade kultur vi idag upplever, där du förväntas vara anträffbar dygnet runt – något som givetvis är psykiskt påfrestande. Jobbsäkerheten är en annan anledning: young professionals är ofta temporärt anställda, samtidigt som de vill bevisa att de passar in på arbetsplatsen och kan leverera.

Arbetsrelaterad utbrändhet – en organisationsfråga

Enligt Psychology Today är utbrändhet ”ett tillstånd av emotionell, mental och ofta fysisk utmattning, orsakad av långvarig eller återkommande stress”. Begreppet härstammar från 70-talet och har sedan 2019 blivit officiellt erkänt som en yrkessjukdom av World Health Organization (WHO).

Utbrändhet kan ha avsevärt negativ inverkan på medarbetarens hälsa, och effekten är densamma som för personer med exempelvis anorexi och depression. Men yrkesrelaterad utbrändhet är inte ett individuellt problem. Det är en fråga för hela organisationen, eftersom det påverkar såväl produktiviteten som arbetsmoralen.

Som ledare behöver du agera snabbt för att råda bot på problemet. Annars kan det bli kostsamt, eftersom medarbetare som drabbas av utbrändhet eller stress har högre sannolikhet att säga upp sig. En undersökning av WHO visar att arbetsrelaterad stress kostar världen omkring 1 biljon $ varje år, sett till förlorad produktivitet.

Orsaker till arbetsrelaterad utbrändhet

Utbrändhet är inte alltid en konsekvens av hög arbetsbelastning – anledningarna är mycket mer komplexa än så. Att en medarbetare blir utbränd kan bero på många olika saker inom en organisation, orsakade av både interna och externa omständigheter. Vanliga utlösande faktorer är brist på kontroll, otydliga förväntningar och avsaknad av work-life balance.

De goda nyheterna är att utbrändhet går att förhindra. Genom att vara vaksam på tecken och symptom och förstå vad som orsakar det kan du som arbetsgivare arbeta förebyggande.

Viktiga lärdomar från årets YPAI-undersökning

Med vetskapen om att 75% av svenska young professionals har varit nära att drabbas av utbrändhet är det tydligt att vi måste ta problemet på allvar. Årets YPAI-undersökning visar att bristfälligt ledarskap är den största anledningen till detta (31%), och även en vanlig orsak till att målgruppen väljer att lämna en arbetsplats. Hög arbetsbelastning, personalbrist och brist på stöd är andra konsekvenser av dåligt ledarskap.

Vill du ha fler insikter om hur utbrändhet påverkar dagens young professionals? Missa inte årets YPAI-undersökning som publiceras den 4 oktober!