Rekrytera personal

Våra positiva klimatsteg – ett axplock

Planeten är vårt hem och vi har alla ett ansvar att bevara den för framtida generationer. Regeringar, företag, organisationer, jag, du –allihop. Klimatförändringarna är inte längre ett avlägset hot, det är verklighet, och vi måste agera nu för att begränsa följderna. I den här artikeln berättar vi om Academic Works CSR- och miljöarbete och några av de många klimatsteg vi tog under det föregående året. Inte minst hur vi varje dag strävar efter att göra bättre.

Skifte från fossila bränslen

I vårt dagliga arbete ingår en hel del besök hos våra kunder och konsulter. Vi uppmuntrar alltid våra medarbetare att i första hand cykla eller åka kollektivt till möten och erbjuder därför lånecyklar och kollektivtrafikkort på alla våra kontor. Men att använda bilar som transportmedel är ibland nödvändigt. För att minska utsläppen till följd av dessa biltransporter bestämde vi oss 2017 för att ta våra första steg bort från fossila bränslen, mot bilar som drivs av förnybar energi: elhybrider eller elbilar. Denna omställning visade sig tyvärr vara svårare än förväntat då infrastrukturen inte klarar av det ökade behovet av laddningsstationer. 2018 gjorde vi äntligen vissa framsteg och har nu laddningsstationer på alla kontor i Stockholm, vilket betyder att alla poolbilar som beställs till våra Stockholmskontor från och med nu kommer att vara hybrid- eller elbilar. Vår strävan är att alla våra kontor ska övergå till hybrid- och elbilar under det närmaste decenniet.

I Sverige minskade vi våra CO2-utsläpp genererat av bilar från 483 kg/medarbetare till 337 kg/medarbetare under 2018. Resultatet visar att vi har lång väg att gå för att bli klimatneutrala men att vi arbetar i rätt riktning.

Hållbara maskinvaror

Alla våra datorer och mobiltelefoner är från 2018 och leasas under en 2- eller 3-årsperiod. Efter leasingperioden tar vårt leasingföretag hand om maskinvaran och ser till att den återanvänds eller återförbrukas på ett korrekt sätt beroende på dess kvalité. Denna livscykel säkerställer att vi inte överkonsumerar eftersom maskinvaran återlämnas så snart den inte längre är i bruk.

Ett nytt sätt att resa

År 2018 bestämde vi oss för att alla våra resor, flyg liksom tåg, ska bokas genom vår resebyrå. På så sätt säkerställer vi att vi får data på våra resor och de koldioxidutsläpp de genererar. Att samla in vår resedata möjliggör för oss analysera våra resebeteenden så att vi kan skapa bättre resepolicys framåt. Policys som tydliggör för våra medarbetare vilken transport vi ska använda i vilken situation och hur vi fattar beslut om resor som kräver flygning.

En ytterligare fördel med övergången till resebyrå är att vi nu kan uppmuntra våra medarbetare att välja tåg istället för flyg med hjälp av notifikationer och popup-meddelanden. Vi uppmuntrar också aktivt våra medarbetare att använda tillgänglig teknik, exempelvis Skype, i de fall möten kan genomföras lika effektivt på distans.

Planetvänlig mat

Gemenskap en del av vår kultur och vi äter gärna frukost och fikar tillsammans. Vad vi stoppar i oss kan göra stor skillnad för såväl miljön som vår hälsa. År 2018 tog ett av våra kontor ett viktigt steg mot en hållbarhetskultur med en skriftlig policy att endast servera 100% vegetariska alternativ till frukost, snacks och vid andra jobbrelaterade måltider. Ett bra initiativ för miljön och ett viktigt yttrande inom Academic Work som gjort att fler kontor nu valt att gå över till 100% vegetarisk kost.

Just nu pågår ett arbete med att ta fram gemensamma riktlinjer för vad och hur vi äter tillsammans, och hur vi hanterar mat i jobbrelaterade situationer. Målet med riktlinjerna är att öka andelen vegetarisk, vegansk samt ekologisk mat, samt att minimera vårt matsvinn.

Förnybar energi

Idag står världens energiproduktion för cirka 25% av de totala globala utsläppen. Vi strävar efter att minska elförbrukningen på våra kontor och använda 100% förnybar energi. Om vi inte själva kan välja vilken energikälla som ska användas, ska vi alltid försöka påverka hyresvärden till att göra ett hållbart val.

Under 2018 minskade vi energiförbrukningen på våra kontor i Sverige med 22%.

Vår resa mot att ta kontroll över vårt ekologiska avtryck har bara börjat. Vi har satt ambitiösa mål som inkluderar alla företag i AW Group. Mål som vi måste sätta och som vi ser fram emot att kämpa mot.

Vill du läsa mer om hur vi jobbar med hållbarhet?

Ladda ner vår hållbarhetsredovisning

Denna artikel är den sista i en serie i 3 delar där vi berättar mer om vårt CSR- och miljöarbete. I den första artikeln kunde du läsa mer om Academic Works hållbarhetsarbete. I den andra berörde vi vår mission och hur Academic Work vill få människor att växa.

Tipsa en vän!