My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
We make people grow
Rekrytera personal

Vårt uppdrag – att få människor att växa

Hög arbetslöshet har varit en utmaning över hela världen sedan den globala finanskrisen. Extra svårt är det att komma in på arbetsmarknaden för den med begränsad erfarenhet. Få arbetsgivare erbjuder positioner på inträdesnivå och i många fall försöker företag ersätta tidigare anställda med kandidater med liknande erfarenhet. Detta är inte hållbart – och går inte i linje med hur vi på Academic Work ser på rekrytering. Vi tror på människors ambition och potential att växa. Det är anledningen till att vi är specialiserade på rekrytering av young professionals – studenter och akademiker i början av karriären. I denna artikel kan du läsa mer om Academic Works CSR- och hållbarhetsarbete, vår mission och våra drivkrafter.

Academic Work tror på ambition och potential

Att skapa jobb och bygga karriärer är vår kärnverksamhet. Det är också nyckeln till vårt uppdrag: Att få människor att växa – we make people grow. Vi tror starkt på människors ambition och potential att växa. Det är vad vi söker, förädlar och förmedlar. Ambition, som i viljan att utvecklas, är kraften som driver oss framåt. Vi brinner för att hjälpa företag och young professionals att växa.

År 2015, strax efter min masterexamen i Business Administration, började jag min karriär på Academic Work. Det var ett kort uppdrag som administratör. När uppdraget började närma sig sitt slut rekommenderade min kontaktperson på Academic Work mig att söka en tjänst som Insurance Consultant. Trots att jag inte hade någon tidigare erfarenhet av försäkringar trodde han att jag skulle passa för tjänsten. Rollen innebar en brant inlärningskurva och efter cirka ett år som konsult erbjöd företaget mig att leda och ansvara för en av avdelningarna, och rekryterade över mig. Genom åren har jag fått mer och mer ansvar. Idag, 4 år senare, är jag fortfarande kvar här och leder en av avdelningarna.

– Magnus Østberg, Norge

Academic Work tror på young professionals

Vi ser det som vår uppgift att hjälpa företag och organisationer att förstå styrkan med young professionals. En young professional är exempelvis en student eller en nyexaminerad på jakt efter sitt första jobb. Det är även personer som hunnit få några års erfarenhet inom sitt yrkesområde och vill ta nästa karriärsteg. Likaväl kan det vara den med mer erfarenhet, men som vill göra ett karriärskifte.

Inte nog med att young professionals sitter på de senaste kunskaperna – deras ambition och nyfikenhet är en stor tillgång på många företag. Istället för att leta efter mångårig erfarenhet råder vi därför våra kunder att leta efter beteenden och egenskaper som passar deras verksamhet. Vi hjälper arbetsgivare att se begränsningarna hos young professionals, och ännu viktigare, deras potential. Genom att göra det hjälper vi våra kunder att jobba proaktivt med deras rekrytering och planera för kommande utmaningar, såsom pensionsavgångar och kompetensbrist. Allt för att investera för framtiden.

Under 2018 hjälpte vi 14 562 young professionals att få ett jobb.

Academic Work vill fylla kunskapsluckorna

Digitaliseringen och ny teknik omvandlar arbetsmarknaden på många sätt. Nya jobb och näringar skapas, medan andra minskar eller försvinner. Inom exempelvis IT-sektorn förutspås ett underskott på 70 000 kandidater år 2022 i Sverige, och ytterligare 500 000 i Europa – kompetensbrist som begränsar tillväxten hos företag.

Vi tror på en mer dynamisk arbetsmarknad där nya kompetenser skapas på ett effektivt sätt för att fylla både nuvarande och framtida kompetensluckor. Därför grundade vi 2015 AW Academy som erbjuder intensivutbildningar enligt metoden Accelerated Learning, inom områden där de råder brist på kvalificerade kandidater. Efter 12 veckors utbildning, skräddarsydd efter behovet hos kunden och branschen, får kursdeltagarna en tillsvidareanställning på Academic Work. Det innebär att de jobbar som konsulter och bidrar med deras nyvunna kompetens till företag från dag 1.

Under 2018 bytte 452 personer karriär via AW Academy.

När vi rekryterar till AW Academys utbildningsprogram fokuserar vi på individernas ambitioner, förmågor och potential. Rekryteringsprocessen börja med anonyma tester och har inga krav på tidigare utbildning eller arbetslivserfarenhet. Detta leder också till en kognitiv mångfald bland kandidater och framtida konsulter.

Vi samarbetade med AW Academy för att hitta och utbilda juniora konsulter inom Service Management. AW Academy gav oss inte bara den kompetens vi behövde, de bidrog också till ökad mångfald i bolaget genom större spridning i kön, ålder och etnisk bakgrund. Detta har visat sig vara en framgångsfaktor för ProCori som kunskapsleverantör och medförde att arbetsplatsen blev roligare.

– Thomas Godawszky, Head of Consultancy & Customer Success på ProCori

AW Academy har sedan starten utexaminerat över 1000 kandidater i Sverige, Norge, Finland och Tyskland – att jämföra mot de 30 000 ansökningar (!) vi fick in till programmen år 2018. Intresset och behovet för utbildning inom områden där det råder kompetensbrist är med andra ord inte bara stort hos företag, utan även hos kandidaterna.

We make people grow är vårt uppdrag, vårt mål och vårt löfte. Vi vill hjälpa företag och young professionals växa och bidra till en mer hållbar och dynamisk arbetsmarknad. Det är vårt syfte och vad vi brinner för på Academic Work. Vill du växa med oss? Läs mer om vårt erbjudande.

CSR.jpg

Vill du läsa mer om hur vi jobbar med hållbarhet?

Ladda ner vår hållbarhetsredovisning

Denna artikel är den andra i en serie i 3 delar där vi berättar mer om vårt CSR- och miljöarbete. I den första artikeln kunde du läsa mer om Academic Works hållbarhetsarbete. I den tredje delar vi med oss av Academic Works postiva klimatsteg.