Rekrytera personal

Faktorerna du måste uppfylla för att attrahera young professionals

I över ett halvt årtionde har vi genomfört undersökningen Young Professional Attraction Index (YPAI), där vi kartlägger vad som tilltalar och attraherar young professionals i valet av arbetsgivare. I årets undersökning har vi adderat en helt ny dimension, genom att fråga vad som gör att young professionals exkluderar en potentiell arbetsgivare. Resultatet har bidragit till värdefulla insikter om vad en arbetsgivare måste uppfylla för att attrahera morgondagens talanger.

Följande tre faktorer anses vara viktigast när young professionals väljer arbetsgivare (enligt YPAI 2020*):

 1. Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö (64%)
 2. Intressanta och utmanande arbetsuppgifter (56%)
 3. Bra lön och förmåner (53%)

Nytt för 2020 års undersökning är att vi adderade en helt ny dimension, genom att fråga respondenterna vilka faktorer som gör att de exkluderar en arbetsgivare. Frågan löd: ”Vilka faktorer gör att du väljer bort en potentiell arbetsgivare när du söker jobb?”. Resultatet visar att det finns vissa faktorer som är bra att uppfylla (nice-to-haves), medan andra faktorer kan vara helt avgörande för om du som arbetsgivare blir exkluderad eller inte (must-haves).

Låt oss ta ett exempel. Säg att du överväger att acceptera ett jobberbjudande från en potentiell arbetsgivare. Lönen är bra, arbetsgivarens förväntningar är rimliga, och dina utvecklingsmöjligheter ser lovande ut. Vilka faktorer kan i det här fallet göra att du faktiskt tackar nej till jobbet?

11 faktorer som gör att young professionals exkluderar en arbetsgivare:

 • Dålig arbetsmiljö och kultur på arbetsplatsen
 • Dålig lön och dåliga förmåner
 • Orealistiska förväntningar på medarbetare/anställda
 • Värderingar som inte stämmer överens med mina egna
 • Dåligt ledarskap
 • Brist på utvecklingsmöjligheter
 • Organisationen/företaget har dåligt rykte
 • Arbetsplatsen har dåligt geografiskt läge
 • Ej möjlighet till flexibel arbetstid
 • Omständig och utdragen rekryteringsprocess

*YPAI-undersökningen har genomförts i sex olika länder (Sverige, Danmark, Tyskland, Finland och Schweiz), och det sammanlagda resultatet ligger till grund för rapporterna. Besök ypai.se för att läsa mer om marknadsspecifika insikter och vad som attraherar morgondagens talanger.

Diagrammet visar de 5 viktigaste anledningarna till varför young professionals exkluderar arbetsgivare, enligt YPAI 2020. Här är de 3 viktigaste insikterna:

(1) Ja, företagskultur är väldigt viktigt

Resultatet av YPAI 2020s huvudstudie visar att 64% av respondenterna rankar ”Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö” som den viktigaste faktorn vid val av arbetsgivare, medan 53% anser att ”Bra lön och förmåner” är avgörande. Dessa faktorer är enligt definition ”nice-to-haves”. De är faktorer som, när de väl uppfylls, tenderar att öka en arbetsgivares attraktivitet. Undersökningen visar även att faktorerna är så pass viktiga att young professionals exkluderar en arbetsgivare som inte uppfyller dessa. Med andra ord är de även ”must-haves”.

Men betyder det att en bra företagskultur är en must-have-faktor? Det korta svaret är ja. Diagrammet visar att mer än varannan young professional (53%) exkluderar arbetsgivare som inte lever upp till förväntningarna om en god arbetsmiljö och företagskultur.

Inom flera viktiga subgrupper är siffrorna ännu högre. Bland universitetsstudenter svarar 57% att de exkluderar arbetsgivare med dålig företagskultur och 41% menar att de exkluderar arbetsgivare om lönen är för låg. Bland kvinnliga universitetsstudenter är skillnaden ännu mera påtaglig. Här svarar 6 av 10 att företagskulturen är avgörande för om de exkluderar en arbetsgivare eller inte, medan färre än 4 av 10 skulle välja bort en arbetsgivare på grund av lönenivån.

Så vad kan vi dra för slutsatser utifrån detta? Att skapa en stark företagskultur är ingenting ett företag gör enbart för att visa upp sig. Snarare är det en viktig del av en hållbar affärsstrategi – någonting som blir än mer viktigt för var dag.

(2) Glöm inte faktorerna längre ner på listan

Någonting som inte syns i diagrammet är de faktorer som har minst påverkan på om young professional väljer att exkludera en arbetsgivare. Dessa är:

Även om de här negativa faktorerna är mindre avgörande för om du som arbetsgivare blir exkluderad eller inte, är de fortfarande viktiga. Att skapa en bra företagskultur och bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke är såklart en krävande uppgift, när det kommer till tid, strategi och förankring. Att se till att jobbannonserna är välskrivna och att rekryteringsprocesserna är optimerade är, i förhållande till detta, en uppgift som kräver mindre arbete.

På lång sikt bör du som arbetsgivare alltså säkerställa att ni attraherar relevanta talanger, genom att se över er strategiska positionering. På kort sikt, däremot, skadar det inte att lägga mindre energi på faktorerna längre ner på listan.

(3) En tuff jakt efter talanger

Dagens arbetsmarknad tillhör kandidaterna. Det här behöver visserligen inte stämma för alla olika branscher, men flera av de största branscherna har en stor brist på arbetskraft. Någonting som troligen inte kommer förändras inom närmsta tiden. Tvärtom förväntas bristen inom dessa områden snarare att öka – och med det även jakten på talanger.

Som tur är finns det strategiska verktyg för att hjälpa dig som arbetsgivare att lyckas attrahera rätt talanger. Ett bra första steg är att gräva djupare i vad young professionals värdesätter vid valet av arbetsgivare – och vilka faktorer som gör att de exkluderar er.

Vad attraherar morgondagens talanger?

Vill du lära dig mer om vad som attraherar morgondagens talanger? Ta del av de senaste insikterna från YPAI 2020 här.

Ladda ner rapporterna från YPAI 2020
Tipsa en vän!