frågor som inte får ställas under en intervju
Söka jobb

Har du koll på dina rättigheter? Här är frågorna rekryteraren inte får ställa

Hur gammal var du när du tog examen? Bor du ensam eller med en partner? Har du tankar om att starta familj? Vid en första anblick kan de här frågorna verka oskyldiga, men faktum är att de strider mot dina rättigheter som jobbsökande. I den här artikeln berättar vi vilka frågor som inte är okej att ställa under en intervju – och hur du agerar om dina rättigheter kränks.

Du skyddas inte alltid av lagen

Dagens jobbintervjuer antar allt oftare formen av en dialog. Nackdelen med detta är att samtalet lätt halkar in på ämnen som egentligen inte alls är relevanta för rollen du söker. Och dina svar på frågor som är både olämpliga och olagliga har faktiskt större inverkan på valet av slutkandidat är du tror…

– Dolda fördomar har enligt undersökning visat sig påverka en kandidats chans att få jobbet. När det kommer till ämnen som är extremt känsliga och personliga, såsom sexuell läggning eller religion, tror jag att fördomar skiljer individer åt ännu tydligare. Faktum är att dessa ämnen inte platsar i en rekryteringsprocess, säger Alicia Brunn, Labour Law Specialist på Academic Work.

Som tur är finns det en lag som skyddar dig som jobbsökande från den här typen av situationer. Men dessvärre är lagen inte alltid på din sida, speciellt om du inte har koll på dina rättigheter. För att underlätta för dig har vi sammanställt en lista med frågor som inte får ställas under en intervju.

Frågor kopplat till följande teman får inte ställas under en jobbintervju

 • Politisk ståndpunkt och engagemang – Ex: Vilket politiskt parti stöttar du?

 • Ålder – Ex: När tog du examen? Hur gammal var du?

 • Relation – Ex: Prioriterar du dina relationer framför ditt jobb?

 • Boendeform – Ex: Bor du ensam eller tillsammans med en partner?

 • Föräldrar och barn –Ex: Inom vilket område arbetar dina föräldrar? Hur många barn har du?

 • Ras – Ex: Var kommer du ursprungligen från? Vilket land kommer dina föräldrar från?

 • Religion – Ex: Är du religiös?

 • Sjukdomar – Ex: Tar du några mediciner?

 • Sexuell läggning – Ex: Vem dejtar du?

 • Fackförening – Ex: Vilken fackförening är du medlem i?

 • Graviditet – Ex: Väntar du barn? Har du planer på att starta familj?

Finns det situationer där ovanstående frågor får ställas?

Ja, men bara i sällsynta fall. Vissa frågor är tillåtna att ställa om de relaterar till rollen och arbetsuppgifterna. Om du ansöker om en tjänst inom ett politiskt parti är det exempelvis tillåtet att fråga om din politiska ståndpunkt.

En bra tumregel är att om en fråga känns helt irrelevant och opassande för rollen du söker, är den troligen det. Som kandidat har du rätt att fråga den som håller i intervjun varför informationen är relevant för företaget, och välja att inte svara, förklarar Alicia.

Tänk om mina rättigheter blir kränkta?

Om du tycker att frågan är opassande eller vet att den strider mot dina rättigheter har du rätt att låta bli att svara. Vi förstår om det känns obekvämt att ifrågasätta rekryteraren eller vägra svara, därför har vi satt ihop en lista med exempelsvar.

 • "Jag tycker att frågan är irrelevant för rollen och väljer att inte svara."
 • "Jag är osäker på hur frågan relaterar till rollen. Kan du tydliggöra varför ni vill veta detta?"
 • "Jag vet att frågor om ”tema x” inte är tillåtna under en intervju. Vill du omformulera frågan eller gå vidare till nästa?"

Du kan även kontakta personen som ansvarar för rekryteringen och berätta om situationen och hur du upplevde den, eller kontakta Diskrimineringsombudsmannen (DO) och ta stöd av en opartisk person. Vi på Academic Work tar den här typen av händelser på största allvar och har personer till hands som stöttar dig om du upplever att du blivit orättvist behandlad.

International_article_header_1200x600.png

Läs också: Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö

Till artikeln