My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
löneförhandling
I karriären

Allt du behöver veta om löneförhandling & lönesamtal

Att prata och förhandla om sin lön upplever många som obekvämt och jobbigt. Samtidigt är lönen väldigt viktig för de flesta av oss. Den påverkar vilken levnadsstandard vi kan ha, och är en drivkraft för trivsel, engagemang och prestation på jobbet. Därför är det viktigt för både dig och din arbetsgivare att du känner dig nöjd med din lönenivå. På den här sidan har vi samlat allt du behöver veta om löneförhandling och lönesamtal – vad som skiljer dem åt, hur du förbereder dig på bästa sätt, samt tips på vad du ska tänka på under själva förhandlingen eller samtalet.

Vad är löneförhandling och vad är lönesamtal?

En löneförhandling syftar till att fastslå vilken lön du ska, medan du i ett lönesamtal diskutera din löneutveckling med utgångspunkt i din arbetsprestation och andra eventuella fastställda kriterier som påverkar lönen. Lönesamtal är ofta en rättighet du har genom ditt anställningsavtal eller kollektivavtal.

När har jag löneförhandling & när har jag lönesamtal?

En löneförhandling sker vanligtvis när du byter arbetsgivare, eller om din arbetssituation förändras på annat sätt, exempelvis genom nya arbetsuppgifter, ny arbetsroll eller förlängd anställning.

Ett lönesamtal är istället ett regelbundet återkommande samtal du har med din lönesättande chef under din anställningstid. Omfattas din arbetsplats av ett kollektivavtal är det avtalet som bestämmer på vilket sätt lönerna ska justeras, och hur ofta du som medarbetare har lönesamtal. Oftast är det en gång per år som gäller. När och hur lönesamtalet genomförs varierar däremot från företag till företag. Vill du veta vad som gäller för dig kan du titta i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats, eller fråga din chef.

Nedan kan du läsa om hur du på bästa sätt förbereder dig inför en löneförhandling eller ett lönesamtal.

löneförhandla

Löneförhandling

Att byta arbetsgivare brukar sägas vara det bästa sättet för att höja sin lön. Många gånger ber arbetsgivaren om ett löneanspråk, det vill säga ett lönekrav, redan under anställningsintervjun (och i vissa fall ännu tidigare i rekryteringsprocessen). Det kan därför vara bra att redan innan intervjun tänka ingenom vad du önskar för lön och vilka argument du har för att få den lönen. Oavsett om du ska löneförhandla på ett nytt jobb eller på ditt nuvarande jobb, till följd av förändrad arbetssituation, kan du se det som ett bra tillfället att försöka få till en högre lön.

Ta del av våra tips på hur du förbereder dig inför en löneförhandling nedan.

Tips inför en löneförhandling

 • Ta hjälp av lönestatistik för att skaffa dig en bild över löneläget inom branschen och vad en person med liknande arbetsuppgifter tjänar.

 • Läs på om rollen du söker och skriv ner hur du med din kompetens och bakgrund kommer kunna uppfylla, och kanske till och med överträffa, kraven.

 • Skriv ner konkreta exempel på relevanta arbetsprestationer hos tidigare arbetsgivare, eller under din utbildning.

 • Vad har du för lön idag? Tänk igenom hur du ska svara om arbetsgivaren ställer den frågan. Önskar du höja din lön ordentligt kan du exempelvis svara att du vill att ni utgår ifrån denna roll istället vid lönesättningen.

 • Har du fått lovord hos tidigare arbetsgivare? Skriv ner dessa och ta med till löneförhandlingen.

 • Fundera över om det finns andra saker än lön som är viktiga för dig och som du kan förhandla om - såsom fler semesterdagar, friskvårdstid och bidrag, högre pension eller andra förmåner.

 • Träna på dina argument själv eller med en kompis, familjemedlem eller kollega.

 • Fundera över om du föredrar att arbetsgivaren eller du själv lägger första budet och tänk ut en strategi innan förhandlingen. Att lägga första budet kan ge en fördel då det sätter en riktning för förhandlingen.


Tips under löneförhandlingen

 • Försök tala samma språk som arbetsgivaren. Har arbetsgivaren en mjuk approach, ha det du med. Är hen istället hård i förhandlingen, var det du med – då talar ni samma språk.

 • Var envis, men inte för hård. Ge dig inte för lätt utan upprepa argument om du inte känner att du får gehör. Men se till att behålla god ton.

 • Fråga och försök få konkreta svar på vad som krävs för att du ska få den lön du önskar.

 • Undvik att blanda in din personliga ekonomi. Det är din kompetens och tidigare prestationer som ska ligga till grund för din lön.

 • Skriv ner vad ni kommer överens om så det inte uppstår några frågetecken och meningsskiljaktigheter i efterhand.

lönesamtal

Lönesamtal

Lönesamtalet är ett tillfälle för dig att berätta hur du ser på din lön och löneutveckling och att lyfta fram din arbetsprestation. Det är också ett tillfälle för dig att få veta varför du har den lön du har och vad du kan göra för att påverka den framöver. Med rätt förberedelser inför lönesamtalet ökar du din chans att höja lönen.

Det kan dock vara bra att veta att dina möjligheter att påverka lönen i ett lönesamtal, i samband med lönerevision, kan vara något begränsade. Givet att du inte har bytt tjänst kan det många gånger vara utmanande att förhandla till sig en högre löneökning än vad kollektivavtalet ger utrymme för, om din arbetsplats omfattas av ett sådant.

Tips inför lönesamtalet

 • Se till att du vet vad som ligger till grund för lönesättningen på din arbetsplats – då blir det enklare att argumentera.

 • Skapa dig en tydlig bild av vad du gjort arbetsmässigt under året och hur du har presterat. Skriv ner konkreta exempel på hur du uppfyllt och kanske till och med överträffat dina mål.

 • Fundera över om dina arbetsuppgifter förändrats. Har du fått fler arbetsuppgifter eller mer avancerade uppgifter? Eller kanske mer ansvar?

 • Har du tagit dig an någonting som ligger utanför dina arbetsguppgifter? Du kanske har engagerat dig i arbetsplatsens trivelsgrupp eller hjälp till i ett internt hållbarhetsprojekt? Skriv ner det i så fall och lyft det under lönesamtalet.

 • Ta hjälp av lönestatistik för att se hur du ligger till lönemässigt jämfört med andra i samma yrkesgrupp.

 • Fundera över om det finns andra saker än lön som är viktiga för dig och du kan förhandla dig till , exempelvis flextid, högre pension, friskvårdsbidrag, utbildning etc.

 • Träna gärna på dina argument själv eller med en kompis, familjemedlem eller kollega.


Tips under lönesamtalet

 • Ta inte för givet att din chef ser allt du gör. Gå igenom dina arbetsuppgifter och lyft dina prestationer och din utveckling.

 • Ha en konstruktiv dialog. Peppra inte bara på med dina argument – lyssna också in din chef.

 • Fråga och försök få konkreta svar på vad som kommer att påverka din lön och vad som krävs för att du ska få den lön du önskar.

 • Undvik att jämföra din lön med kollegor. Det är din kompetens och prestation som ska ge dig högre lön, inte andras.

 • Undvik att blanda in din personliga ekonomi. Precis som ovan nämnt är det din kompetens och prestation som ska ligga till grund för löneökningen.

 • Var envis. Ge dig inte för lätt utan upprepa argument om du inte känner att du får gehör från din chef. Men se till att behålla god ton.

Vad gör jag om vi inte kommer överens i löneförhandlingen?

Målet med en löneförhandling eller ett lönesamtal bör alltid vara att båda parterna ska vara nöjda. Om du inte är nöjd, fråga vad som ligger bakom beslutet, och vad krävs för att nå den önskade nivån i framtiden. Lyft även om det finns andra förmåner som intresserar dig utöver lön, såsom tjänstebil eller fler semesterdagar, och som kan kompensera för den summan som skiljer ditt lönekrav från det arbetsgivaren är villig att erbjuda.

Kommer ni inte överens och ”trampar vatten” i förhandlingen kan du i slutändan tvingas ställa dig frågan huruvida lönen är avgörande för ditt val att tacka ja eller nej till tjänsten, eller för om du vill vara kvar i din nuvarande tjänst.

AW_image14_1200x600px.jpg

Läs även: Så får du lönen att räcka längre

Ta del av expertens tips