My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Annika - kvinna i ingenjörsbranschen
I karriären

Möt Annika – kvinna och ingenjör med förkärlek för teknik

Redan i åttonde klass väcktes tanken om ingenjörsyrket för Annika Moberg. Under en tekniklektion fick de i uppgift att bygga en bro, som skulle ha så bra hållfasthet som möjligt. Annika tog då hjälp av sin pappa, som själv läst till ingenjör. Resultatet blev en mycket fin och stabil bro som hon var väldigt stolt över, så stolt att hon tänkte ”det här vill jag arbeta med i framtiden”. Drömmen om att arbeta med broar höll i sig länge. Ända fram till att hon sökte sig till högskolan och byggingenjörsutbildningen och kunde börja leva sin dröm. Trots att utbildningen i sig inte handlade om brobyggande kände Annika på en gång att hon hamnat helt rätt.

Som många andra som tar examen hade Annika inte en helt klar bild kring vilket område hon ville arbeta inom. När möjligheten att arbeta som konsult genom Academic Work dök upp fick Annika ett uppdrag hos Expandia Moduler, där arbetsuppgifterna passade in på precis det hon ville göra.

– Det är ett arbete som är otroligt givande, med varierande arbetsuppgifter. Ibland har jag heldagar på kontoret och hanterar beställningar, upprättar handlingar och sköter dialogen med beställare och underentreprenörer. Andra dagar kan helt bestå av att vara ute på olika projekt och göra besiktningar eller besöka montage. Genom att vara konsult via Academic Work har jag utöver det stöd jag får från Expandia Moduler även ett stöd och kontinuerlig uppföljning av min konsultchef på Academic Work.

Som relativt ny på arbetsmarknaden är en av Annikas största motivationsfaktorer att ständigt utvecklas. Dels inom hennes yrkesområde och de arbetsuppgifter hon har, men också på det privata planet. Så som att upptäcka nya platser, lära sig någonting nytt eller något så enkelt som att prova nya restauranger.

– Det viktigaste för mig just nu, då jag precis tagit examen, är att trivas och känna att jag ständigt utvecklas i min kompetens och som person. Vilka karriärmål jag har framöver kommer att formas med tiden och är ingenting jag stressar fram.

Annika berättar att en av lärdomarna hon tagit med sig under sin karriär är att inte vara rädd att som kvinna söka sig till ingenjörsyrket. Det blir allt vanligare med både kvinnor och män som är motiverade att förändra branschen till att bli mer jämställd. Det kommer numera även stöttning från fler håll, där nätverk som Female Engineer Network tydligt visar på att vi är många ingenjörskvinnor som är beredda att förändra branschen till det bättre.

En annan viktig lärdom är att våga! Annika beskriver att hon under studietiden var otroligt nervös över hur hon som kvinna skulle bli bemött i byggbranschen, och tvivlade därför på om hon skulle ge sig in i en mansdominerad bransch.

– Mina tvivel kring att arbeta i en mansdominerad bransch som byggbranschen försvann från första dagen med Academic Work och Expandia Moduler. Jag har bara känt mig uppskattad och välkommen, säger Annika.

Ett råd Annika har till ingenjörskvinnor är att våga ta hjälp, stötta och uppmuntra varandra. Är du relativt ny på arbetsmarknaden, sök dig då till olika forum och nätverk där du kan inspireras av andra kvinnor, men även inspirera. Våga satsa högt, du kan mer än du tror poängterar Annika.

Artikeln är skriven i samabete med Female Engineer Network, ett nätverk för yrkesverksamma ingenjörskvinnor i Sverige