My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
fördelar med omvänt mentorskap
I karriären

Omvänt mentorskap – därför bör du ta chansen

Allt fler företag inser fördelarna med omvänt mentorskap. Genom att låta dig som är ny i karriären vara mentor åt en mer erfaren kollega öppnar vi upp för en ny typ av kunskapsutbyte. Någonting som kan gynna både företaget i stort – och din karriär.

Pilotprojekt i USA på 90-talet

Mentorskap innebär traditionellt sett att en äldre och mer erfaren person visar en junior kollega hur en verksamhet fungerar. Någonting som vår moderna värld har vänt upp och ner på.

Även om kunskap som förvärvas över tid har stort värde är insikter från yngre medarbetare minst lika viktiga. Omvänt mentorskap öppnar upp för en ny typ av kunskapsutbyte, där mer seniora personer drar lärdom av den yngre generationen. Det bidrar även till dynamisk mångfald genom att vi skapar rum för nya idéer och perspektiv, snarare än att enbart fokusera på erfarenhet.

Idén om omvänt mentorskap testades i USA redan 1999. Jack Welch, tidigare vd för General Electric, anses vara en av de första att pröva konceptet. Som en del av ett pilotprojekt förde han samman 500 av sina högsta och lägsta chefer. Målsättningen var att låta yngre medarbetare lära mer seniora kollegor om den senaste tekniken, samt ge inblick i hur den yngre generationen tänker. Konceptet blev snabbt en enorm succé, och Welch beskrev det som "den yngsta undervisar den äldsta".

Som mentor bidrar du med nya perspektiv

Att som young professional delta i den här typen av program kan verka läskigt till en början. Men budskapet från personer som redan deltagit i den här typen av program är enhetligt: oroa dig inte!

Om du blir ombedd att delta är det mindre troligt att koncernchefen förväntar sig att du ska ge strategisk rådgivning om företagets femårsplan. Det är mer sannolikt att du får vägleda dem i den digitala världen, hjälpa företaget förstå din generations perspektiv och utmana deras idéer om omvärlden.

Din kunskap som omvänd mentor är med andra ord värdefull. Utöver att vara ett viktigt bollplank får du möjlighet att introducera nya verktyg och processer. Här finns även chans att ge input på chefens ledarskap, någonting som jämnar ut obalansen mellan er båda. Men kanske viktigast av allt – du får förklara hur företaget kan attrahera och behålla talangfulla medarbetare.

En chans att avancera i karriären

Bilden av hur ett företag ser ut har förändrats med tiden. Från att ha sett chefen som en person som styr med järnhand har många idag en annan uppfattning: ju bättre relation du har med dina chefer, desto större chans att avancera i karriären.

Utöver att dela med dig av dina insikter får du dessutom lära dig en hel del av en högre chef, som du annars inte skulle fått tillbringa kvalitetstid med. I bästa fall kan du även hjälpa denne prestera bättre i sin roll. Någonting som i slutändan gynnar hela företaget – och även din karriär.