My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
smarta mål
I karriären

Så sätter du smarta mål – och når dem

Alla talar om målsättningar och att de ”jobbar efter mål”. Men vad innebär det rent konkret? Tja, om du vet vart du vill måste du också ha en väg dit. Nedan listar vi tips på hur du sätter smarta mål och når framgång genom ett så kallat S.M.A.R.T-test: specifikt, mätbart, accepterat, realiserbart, tidsatt. Allt för att du ska nå dina långsiktiga mål och förhoppningar om framtiden.

Specificera

Vad är nyttan med målet?

Börja med att specificera vad ditt mål är. Det kan vara relaterat till ett projektmål, exempelvis att du ska genomföra ett event eller springa ett lopp. För att veta vad ditt nästa steg blir och vilka insatser som kommer krävas, är ett tips att ställa dig själv frågan varför. Vad är nyttan med målet? På så vis blir det lättare för dig att definiera och planera efter målsättningen.

Mätbart

Vad är ett mätbart mål?

Att sätta mätbara mål gör det möjligt att mäta kvalité och kvantitet av ett projekt. Om ett mål är mätbart ska det vara möjligt att se ett tydligt resultat när projektet är avslutat. Ett tips för att veta om ett mål är mätbart är att skriva en checklista eller sätta delmål för att nå slutmålet. Delmålen ger dig riktlinjer för vad som ska ha uppnåtts i slutet av ett projekt. Om ditt mål är att klara kursen kan du följa upp det genom att mäta delmål, exempelvis hur många timmar du prioriterat åt studier eller hur många föreläsningar du deltagit på under kursen. Genom att mäta delmål och moment kopplat till projektet är det lättare att följa och fira dina framsteg.

Accepterat

Tillsammans mot målsättningen

Är ni flera som jobbar tillsammans mot ett mål? Kanske skriver du uppsats med några studievänner eller sitter i ett större projekt med dina kollegor. För att ett gemensamt mål ska uppnås, behöver alla involverade parter ha samma målsättning. Det kan låta självklart, men att tro att du har samma bild är inte samma sak som att veta. Om en jobbar mot högsta betyg och en annan bara vill bli godkänd har ni väldigt olika bild av hur mycket arbete ni vill lägga ner. Sätt därför projektmålet tillsammans tidigt.

Realistiskt

Vad är ett genomförbart mål?

När du väl formulerat en målsättning är det viktigt att fundera över om målet överhuvudtaget är genomförbart. Var ärlig mot dig själv, har du rätt förutsättningar för att nå målet? Har du exempelvis rätt material för att klara tentan i kursen, tillräcklig projektbudget eller de resurser som behövs för att genomföra projektet? Om svaret är ja är det bara att tuta och köra. Om svaret är nej, behöver du revidera målet.

Tidssatt

Nå målen i tid

Nå målet – genom att sätta en deadline. För att inte fastna i långdragna projekt eller målsättningar, skapa en tidsram för hur länge projektet kommer pågå. Då kan du enkelt kartlägga vilka arbetsuppgifter du behöver göra på såväl kort sikt som på lång sikt.

Är ditt mål..

  • Specificerat?
  • Mätbart?
  • Accepterat?
  • Realistiskt?
  • Tidssatt?

Om svaret är ja kommer du nå din målsättning!
Lycka till!