My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
krishantering
Re:work

Krishantering för arbetstagare

Det är inte lätt att navigera i dessa tider. Här är experternas bästa råd när du känner dig orolig över din arbetssituation.

Covid-19 och dess påverkan på vårt mentala välbefinnande

De ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin blir allt mer uppenbara. Vissa har plötsligt behövt ändra sina rutiner och arbetssätt för att inte tappa kunder. Andra har genomgått omstruktureringar på grund av budgetnedskärningar, och vissa har tyvärr förlorat sina jobb. Olika berättelser och öden, samma gemensamma konsekvens: vårt övergripande välbefinnande har påverkats.

Vi vill se till att du har det bästa verktygen för att hantera tider av osäkerhet och oro. Därför tog vi kontakt med Caroline Rödén, VD och medgrundare av BlueCall, ett digitalt koncept med uppdraget att öka det mentala välbefinnandet på arbetsplatser.

BlueCall

Vilka tjänster erbjuder BlueCall och hur påverkar covid-19 er verksamhet?

Sedan 2016 erbjuder vi på BlueCall digitala verktyg som ska öka det mentala välbefinnandet hos anställda och chefer, som exempelvis anonyma sessioner över telefon, eller chattkonversationer i BlueCall-appen.

Under covid-19-pandemin har 60% av våra konversationer berört ämnen som relationer, arbetsrelaterad stress, ekonomisk oro eller motivationsproblem relaterade till covid-19. Så med andra ord ägnar vi nu mycket av vår tid till att hjälpa arbetsgivare, deras chefer, HR och anställda att minimera de negativa psykosociala effekterna som kommer med en kris som denna, säger Caroline Rödén.

Hur har covid-19 påverkat människors mentala hälsa på jobbet?

– Det är nog ingen överraskning att covid-19 har skapat ångest hos många människor. Särskilt i det tidiga skedet av pandemin när osäkerheten om framtiden var stor. Vissa börja jobba hemifrån och fick kanske spendera mer tid med sin sambo och/eller familj. Vissa avskedades eller varnades om avsked. Krisen har helt enkelt lett till förändringar i livet och vardagen för de flesta människor. Och det finns fortfarande betydande osäkerhet bland människor även idag. Men nu när det gått en tid kan vi också se hur allt detta också haft positiva effekter. Många människor upplever en större frihet när de kan arbeta från en annan plats. När de inte behöver känna stress kring att pendla till och från hemmet, och får mer tid att spendera med familj eller nära vänner. Ibland kan en stor händelse som denna förändra beteenden fundamentalt, och på BlueCall är vi övertygade om att vi kommer att se flera positiva effekter på arbetsplatsmiljön och arbetsprocesser som ett resultat av denna tid.

Vilka branscher har drabbats hårdast av dessa förändringar skulle du säga?

– Jobb inom tjänstesektorn som är beroende av interaktion mellan kund och leverantör, eller som bygger på att man samlar ett stort antal människor, har eller kommer sannolikt att få ta emot en rejäl smäll. Arbetstagare inom industrier så som restauranger, hotell, konst & underhållning, detaljhandel, och handels- och transporttjänster löper högre risk att förlora sina jobb.

Vilka faktorer gör att du löper mindre risk att drabbas hårt, tror du?

– Av det vi har sett, och enligt aktuell forskning, är människor som utvecklar en viss grad av resiliens vanligtvis de som kan hantera en kris som denna allra bäst. Resiliens är ett ord med flera betydelser, men inom psykologin används begreppet som en förklaring på individers förmåga att klara av svåra omständigheter eller påfrestningar och att kunna återhämta sig efter sådana.

Forskning visar att man kan se på resiliens i termer av tre centrala komponenter. Den första komponenten är att ha förtroende för ens egen förmåga, den andra att ha disciplinerade rutiner, och den tredje är att ha bra stöd från familj och omgivningen. Det som är intressant här är att dessa tre centrala komponenter gäller både för arbetsgivare och anställda.

Tips för minskad stress och ökad resiliens i osäkra situationer

För arbetstagare:

1. Ta hjälp av kollegor
Schemalägg ett coachingsamtal med en kollega där du delar med dig av vad som gått bra under veckan, hur du löste problem som uppstod, och viktigast av allt – vad du har lärt dig från krisen och hur du kommer att använda dessa insikter framöver.

2. Fokusera på lärdomarna
Fokusera på vad du har lärt dig under krisen och på det positiva. Tänk på vilka lärdomar du kan dra nytta av även i det ”nya normala” efter krisen. Du kanske har hittat effektivare arbetsmetoder eller ett nytt digitalt verktyg som underlättar din vardag.

3. Bemästra självledarskap
Nyckeln till framgångsrikt självledarskap är att få tillgång till den information du behöver. Berätta för din chef och dina kollegor vad du behöver för att kunna leda dig själv och känna dig trygg under dessa utmanande tider.

För chefer:

1. Identifiera teamets resiliens
Som chef kan du hjälpa dina medarbetare att identifiera vad de behöver för att hålla motivationen uppe. Fråga dem individuellt hur det är och går att arbeta hemifrån, så att du kan fokusera din energi på att hjälpa till med rätt saker, och på rätt sätt.

2. Kommunicera mera
Kommunicera så mycket du bara kan. Om du inte har svar eller kan delge information, var öppen med det istället för att inte kommunicera alls. Förbered också teamet på olika scenarier för att skapa en känsla av kontroll under denna period.

3. Uppmuntra till positiva konversationer
Forskning visar att det är väldigt effektivt att låta medarbetare prata med och vägleda varandra på ett positivt sätt. Ett exempel på hur som chef kan uppmuntra till detta är att be medarbetarna schemalägga en sådan (digital) session med en kollega en gång i vecka.

Skulle du säga att “mental hälsa” får mer uppmärksamhet av chefer på grund av den nuvarande situationen?

– Vi ser en ny känsla av brådska när det kommer till anställdas mentala välbefinnande. Forskning visar att en individs produktivitet kan minska med upp till 30% av till exempel ångest och stress. Det i sin tur har uppenbara negativa ekonomiska konsekvenser för arbetsgivare. Vi är glada att se en positiv trend när det gäller investeringar i mental hälsa – det är ett steg i rätt riktning!

– Å andra sidan visar våra siffror att många chefer kämpar för att leda och motivera sina medarbetare under dessa tider av osäkerhet. De saknar verktygen för att kunna stötta sina medarbetare. Det behövs med andra ord utbildning och kunskap i att bygga upp resiliens hos individer, det vill säga att stärka personers förmåga att återhämta sig från svåra situationer och att snabbt kunna anpassa sig till det ”nya normala”, avslutar Caroline Rödén.

Mer läsning på ämnet

You’re not powerless in the face of uncertainty – artikel i Harvard Business Review.

Resiliens: Vad är det och hur kan det underlätta din krishantering? Investera 7 minuter av din tid och få American Psychological Associations bästa råd för att hantera en kris som covid-19.

BBC om psykisk hälsorådgivning för de med virusångest.