My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
reskill upskill
Re:work

Reskilling & upskilling av medarbetare – här är fördelarna

Snabb förändring är något de flesta av oss ser som något positivt. Det för med sig nya affärsmöjligheter och möjliggör tillväxt, associationer djupt rotade i dagens affärskultur. Men snabb förändring är just snabb. Och snabb idag innebär mycket snabbare än för fem, tio eller tjugo år sedan. Förändring blir allt mindre rätlinjig och mycket svårare att förutsäga. Så hur ser du till att ditt företag kan dra nytta av att marknaden förändras och inte riskerar att drabbas av kompetensbrist?

Kompetensutveckling & intern rörlighet blir allt viktigare

För inte så länge sedan kunde företag förutsäga behovet av en viss kompetens och rekrytera därefter. Cyklerna för kompetensförändring varade längre och företag som behövde ersätta en färdighet med en ny hade tid att göra det. Så är inte fallet längre. Forsknings- och rådgivningsjätten Gartner förutspår att den globala kompetensbristen kommer att öka under de kommande åren. Att kompetensutveckla och förflytta kompetens inom sin befintliga personalstyrka blir allt viktigare för att kunna möta dessa snabba förändringar, och behovet av det som kallas upskilling och reskilling har aldrig varit större. Moderna företag som vill förbli framgångsrika kan inte längre se nyrekrytering som den enda lösningen utan måste också ladda sina befintliga medarbetare med ny kompetens och öka den interna rörligheten. För att det ska fungera krävs att man som företag redan från början anställer rätt personer. Personer som har potential och vilja att ständigt utvecklas och lära sig nya saker, och som är flexibla och omplaceringsbara.

Vad är reskilling & upskilling?

Upskilling handlar om att uppdatera och förädla redan befintlig kompetens hos en medarbetare, medan reskilling handlar om att tillföra en medarbetare ny kompetens.

Exempel: Låt oss säga att du har en grupp medarbetare som alla matchar företaget när det kommer till deras egenskaper. De är välorganiserade, bra varumärkesambassadören och är dedikerade sitt arbete, men deras kompetens blir mindre och mindre relevant för ditt företag. Genom re- & upskilling, det vill säga utbildning, kan du ladda dina medarbetare med uppdaterade eller nya relevanta kompetenser för att höja er organisations kompetensnivå. Det möjliggör också för intern rörlighet och omplacering av personal till roller där deras egenskaper fortsätter att vara en tillgång för ert företag.

Fördelarna med reskilling & upskilling

Fördelarna med re- och upskilling av er befintliga personalstyrka är många. Det är ett kostnadseffektivt alternativ till att rekrytera ny personal, samtidigt som det bidrar till en stärkt företagskultur och ökat medarbetarengagemang.

  • Minskade rekryteringskostnader genom internrekrytering
  • Främjar intraprenörsskap genom vidgade vyer och ökad kompetens
  • Skapar engagerade medarbetare

Allt börjar med kompetenskartläggning

Så hur tar ni det första steget mot att öka er organisations interna rörlighet och höja er kompetensnivå? Allt börjar med kompetenskartläggning. Att veta vilka kompetenser ni behöver framöver och vilka kompetenser ni redan har internt hjälper er att identifiera 1) när och om ni behöver starta igång en extern rekryteringsprocess, och 2) när ni kan förlita er på re- och upskilling av intern personal.

Med en väl genomförd kompetenskartläggning kommer ni att veta vilken typ av kompetens dessa medarbetare behöver addera eller utveckla och hur ni ska gå tillväga. Kompetenskartläggning är nyckeln till att fullt ut dra nytta av reskilling och upskilling-processer. Det gör att ni kan bli, eller förblir, ett företag som inte fruktar snabb förändring utan istället omfamnar det.

Skräddarsydda lösningar för re- & upskilling av era medarbetare

2015 startade vi AW Academy med ambitionen att minska den enorma kompetensbristen inom IT och teknik. I början fokuserade vi på accelerated learning och utbildade ny personal på bara 12 veckor. Nu hjälper vi även arbetsgivare att höja kunskapsnivån på företaget genom re- & upskilling av befintlig personal.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er med reskilling eller upskilling av era befintliga medarbetare via länken nedan, eller fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort.