My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
cyber security
Re:work

Stort behov av kompetens inom Cyber Security

Att som företag ha kunskap och kompetens inom cybersäkerhet blir allt mer avgörande i takt med att cyberkriminaliteten ökar. Nu, nästan ett år in i en global pandemi som har fått digitaliseringen att gå på steroider, står det klart att situationen har blivit än mer akut.

2020 har präglats av digitalisering och distansarbete, och det har blivit än mer tydligt att företag måste bli bättre på att försvara sig mot en allt bredare uppsättning hot.

IT-säkerhetsföretaget Trustwave, i samarbete med Oserman Research, har undersökt hur den här typen av brott har utvecklats under pandemin och vilken beredskap företag har för att hantera dessa. I deras rapport från oktober 2020 nämns följande:

  • Distansarbete och att vara uppkopplad på nya platser har resulterat i större säkerhetsutmaningar för företag.
  • I en strävan att snabba på adoption av molntjänster har säkerhetsaspekterna hamnat ytterligare på efterkälken.
  • AI och maskininlärning har minskat möjligheterna att upptäcka cyberbrott, och har snarare bidragit till utvecklingen av ett kriminellt ekosystem.
  • Risken för attacker (och attackytorna) ökar i takt med utvecklingen av smart teknik, såsom Internet of Things, smarta byggnader och självstyrande bilar.
  • Det finns ett ökat kunskapsgap och svårigheter att hitta kompetens inom Cyber Security.
cyber security

Ökad efterfrågan och stor kompetensbrist

(ISC)², den globala medlemsorganisationen för företag verksamma inom cybersäkerhet, släppte i december en undersökning om kompetensbehoven i sektorn. Undersökningen, som ges ut årligen och samlar in svar från yrkesverksamma, belyser ett antal problemområden. Exempelvis den obalanserade könsfördelningen inom området. Det bedöms att sektorn globalt behöver växa med 89%, vilket motsvarar ytterligare 3,1 miljoner personer, för att företag ska kunna hantera den hotbild de idag står inför. I Europa uppskattas kompetensgapet till hela 168 000 individer.

I Sverige släppte IT&Telekomföretagen nyligen sin rapport om kompetensbristen i techsektorn. Där framgår att cybersäkerhet är ett av de områden där efterfrågan förväntas växa mest fram till 2024. De bedömer att det finns en brist på ca 900 experter inom området på fyra års sikt.

Med andra ord är behovet stort av att hitta, utbilda och anställa rätt typ av Cyber Security-kompetens. Detta, samtidigt som det finns ett akut behov för företag att uppdatera sina strategier inom området.

Eugene Kaspersky, grundare av IT-säkerhetsföretaget Kaspersky Labs, sammanfattar det väl i ett inlägg i Computer Swedens opinionsdel: ”Nyckeln till morgondagens cybersäkerhet stavas inte teknik – utan utbildning”.

Hur kan vi fylla kompetensgapet?

De flesta experter inom industrin är överens om att vi behöver titta på problemet från ett helhetsperspektiv. Efterfrågan på kompetens kan enbart lösas genom långsiktiga strategiska insatser, såsom olika typer av inlärningsinitiativ, ökad kompetensutveckling och en större talangpool.

Martin Persson, Business Area Manager IT på Academic Work Sverige, förklarar:

"En utmaning med just cybersäkerhetsområdet är att det spänner över en väldig bredd: verksamheten, processer, lagar och regler, såväl som det tekniska området innefattandes hela systemutvecklingscykeln, drift och infrastruktur. Flertalet av dessa områden är dessutom under en stark förändringspress i och med industrialiseringen av IT."

konsulter inom cyber security

Vi utbildar konsulter inom Cyber Security

Idén om att göra IT-sektorn tillgänglig för en större bredd av talanger är central för oss på Academic Work. I över fem år har vi, tillsammans med AW Academy, utmanat synen på vuxenutbildning och traditionella karriärvägar genom våra Accelerated Learning Programs inom IT.

Våra skräddarsydda program, som tas fram i samråd med kunder och intresseorganisationer inom branschen, genomförs i bootcamp-format med noggrant utvalda deltagare. Hittills har fler än 2 500 talanger bytt karriär genom AW Academy.

– Vi behöver lägga i en högre växel för att hjälpa myndigheter, verksamheter och hela samhället att driva digitaliseringen framåt, utan onödiga och potentiellt kostsamma risker. Det behövs ett ökat inflöde av bred grundkompetens inom området. Det gensvar vi har fått från våra kunder i detta initiativ signalerar tydligt att vi har hittat en sweet-spot på marknaden, menar Martin Persson.

Förboka en konsult redan idag

Nu drar vi igång ännu ett Cyber Security-program, och som kund kan du redan nu förboka en konsult. Du är med i hela rekryteringsprocessen och får lära känna de sökande för att säkerställa att de har vad ni söker. De kandidater ni väljer anställs av Academic Work och går utbildningen hos systerbolaget AW Academy. Därefter jobbar de som konsulter hos er under drygt ett år innan de kan bli överrekryterade till er.

Nästa program startar i november och förbereder deltagarna att gå in i roller såsom:

  • SOC Analyst
  • Junior Penetrationstestare
  • IT-säkerhetsanalytiker

Är detta kompetensen ni behöver för att stärka ert team? Fram till den 10 juni 2022 finns det möjlighet för dig som arbetsgivare att förboka en eller flera konsulter från programmet. Konsulterna examineras i februari 2023.