My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
successionsplanering
Re:work

Successionsplan – därför bör företag ha en

Att sakna en strategi för hur ni ska ersätta medarbetare med nyckelkompetens kan komma att kosta, inte bara under osäkra tider som dessa. I den här artikeln berättar vi mer om successionsplanering, vikten av det och hur ni kommer igång med successionsplanering på ert företag.

Vad är en successionsplan?

En successionsplan är nödvändig för att ni som företag ska kunna säkerställa att avgörande kunskap och kompetens inom organisationen aldrig går förlorad. Planen beskriver vem som ska ersätta en person som inte längre är tillgänglig för att göra jobbet. Det kan handla om att täcka upp för en medarbetare under en period av frånvaro eller att ersätta personen permanent.

Genom successionsplanering förbereder ni er organisation för oförutsägbara situationer, så att dessa blir enklare att hantera. Frågan ni behöver ställa er är helt enkelt: Hur ersätter ni medarbetare med nyckelkompetenser när de inte längre finns här?

Varför behöver företag en successionsplan?

“Det är viktigt att ha en detaljerad plan innan situationen blir kritiskt. Så med andra ord, har ni inte redan börjat planera för hur ni ersätter nyckelkompetenser i ert företag bör ni göra det nu”, säger Marcus Åberg, People Plan Specialist på Academic Work.

Hans expertis är att hjälpa företag att utveckla en långsiktig plan för sin personal och sitt arbetsgivarvarumärke. ”Att inte ha en successionsplan är att ta en stor risk”, menar han.

> Läs mer om vår tjänst People PlanMarkus Åberg

"Allokera resurserna idag och inte när du står mitt i en oförutsägbar situation", fortsätter han.

"Oförutsägbara situationer, såsom att personer med nyckelkompetenser blir sjuka samtidigt, eller att du måste säga upp flertalet anställda, kan försätta er i en svår sits. Utan en detaljerad successionsplan riskerar nyckelkompetenser att gå förlorade, vilket kan göra att ni har svårt att fortsätta med affärskritisk verksamhet".

"Om du inte redan har gjort det bör du med andra ord fråga dig själv: Vet du vilka personer inom din organisation som har sådana nyckelroller och kompetenser? Och vet du vem som ska ersätta dem om det behövs?”, säger Markus Åberg.

Successionsplanering är processen för att identifiera och utveckla framtida ledare i ert företag – inte bara för roller i företagsledningen utan för nyckelroller på alla nivåer. Med en sådan plan säkerställer ni att er verksamhet kan fortgå utan problem även när en viktig medarbetare lämnar sin roll.

Hur påverkar den pågående krisen behovet av successionsplanering?

Covid-19 är onekligen ett bra exempel på en oförutsägbar situation, och hur den kommer att påverka er organisation beror till stor del på hur pass förberedda ni är på plötsliga förändringar.

”Att kartlägga vilka kompetenser som är mest affärskritiska och skapa en beredskapsplan är oerhört viktigt. Det gör ert företag bättre förberett för situationer som dessa framöver", säger Markus Åberg.

"I dessa osäkra tider, när vi inte vet vad som kommer att hända ens om några månaderna, kan beredskapsplaner vara avgörande för företagets överlevnad. Och där är successionsplanen en av de viktigaste och mest kritiska delarna i pusslet”, tillägger han.

Successionsplanering 101

Om ni inte redan har gjort det är det hög tid att komma igång med successionsplaneringen på ert företag. Här följer en steg-för-steg-guide för vad ni behöver göra:

  1. Se över företaget nuvarande och framtida behov: Identifiera affärskritiska roller och vilka kompetenser som är viktiga för dessa roller. Kom ihåg – dessa roller är inte nödvändigtvis begränsade till ledarpositioner; specialister och supportfunktioner kan vara nog så viktiga för att hålla igång verksamheten.

  2. Börja med att se över om det finns några naturliga efterträdare inom organisationen. Om inte, kan du skapa efterträdare genom utbildning och gradvis utveckling av personer i mer juniora positioner?

  3. Se till att du har rätt incitament för chefer när det kommer till att hjälpa sina teammedlemmar att avancera inom organisationen. Det finns företag som till och med utvärderar sina ledares prestation utifrån hur bra de är på att hjälpa teammedlemmar att utvecklas och förvärva nya kompetenser, och till och med planera för sin egen efterföljare.

  4. Sträva efter att bygga ett företag och en kultur där ni hjälper varandra att utvecklas och växa. Det kommer att öka chanserna att högpresterande medarbetare vill stanna inom företaget.

Mer läsning på ämnet

Artikel från McKinsey som lyfter fram vikten av en successionsplan för att som företag kunna hantera förändringar och fortsätta att utvecklas.

Artikel från Deloitte om hur man övervinner successionsplaneringsparadoxen.

Mercers 2019 Global Performance Management Survey om den problematiska avsaknaden av koppling mellan performance management och employer engagement.

Vår guide "People Plan" som innehåller de verktyg ni behöver för att säkra er kompetensförsörjning på sikt.