My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Skriva CV

Tips för att skriva CV

Ett tydligt och anpassat CV gör det möjligt för rekryteraren att förstå varför just du är rätt för jobbet. Men vad ska ett CV innehålla, hur långt ska det vara och hur strukturerar du det på bästa sätt? Ta del av våra bästa tips för dig som ska skriva CV!

Skriva CV

Gratis CV-mallar

När du söker jobb genom oss kan du antingen bifoga ett eget CV eller fylla i dina uppgifter, erfarenheter och kunskaper direkt i din profil. Vi har tagit fram en gratis CV-mall att använda som stöd när du skriver ditt eget CV.

Do's and Don'ts för ett bra CV

Vad ska ett CV innehålla?

Ett grundläggande tips är att ditt CV ska vara lättöverskådligt och ge en tydlig bild av dina kunskaper och erfarenheter. I ditt CV behöver du inte beskriva dig själv som person, utan snarare lyfta fram din erfarenhet och kunskap. Dela upp ditt CV i tydliga rubriker så som exempelvis utbildning, arbetslivserfarenhet och övriga meriter.

Fyll sedan på med dina erfarenheter i omvänd kronologisk ordning, det vill säga med dina senaste erfarenheter först. Längden på ditt CV är inte avgörande så länge strukturen känns logisk och informationen är lätt att följa.

Vad ska ett CV inte innehålla?

Ett CV ska inte innehålla stavfel, läs därför igenom det en extra gång innan du skickar in din ansökan. Du behöver dessutom inte ange referenser i ditt CV – dessa blir du oftast ombedd att dela i ett senare skede av rekryteringsprocessen.

Ett CV ska inte heller innehålla personlig information som inte är relevant för tjänsten, exempelvis familjesituation, relationsstatus, husdjur eller fritidsintressen (om det inte är kopplat till kunskap som är relevant för tjänsten). Vi rekommenderar även att du undviker att inkludera ålder och bild på dig själv. Även om vi är väldigt nyfikna på vem du är så är det oftast inte relevant för tjänsten.

Kontaktuppgifter

Placera dina kontaktuppgifter där de syns tydligt, förslagsvis högst upp i ditt CV. De uppgifter som är bra att ha med är namn, telefonnummer och mailadress. Kontrollera en gång extra att uppgifterna i ditt CV är korrekta.

Relevant arbetslivserfarenhet

Precis som rubriken avslöjar är inte alltid all erfarenhet relevant för tjänsten. Vår rekommendation är därför att du väljer ut den erfarenhet du själv anser relevant att nämna i ditt CV. Har du däremot inte hunnit samla på dig så mycket erfarenhet kan du nämna alla dina tidigare jobb samt andra erfarenheter. Börja med att lyfta fram ditt senaste eller nuvarande jobb, och gå sedan bakåt i omvänd kronologisk ordning. Skriv ut företagets namn, vilken tjänst du hade och perioden du arbetade. Lägg även till en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter och kunskaperna du tar med dig. Den beskrivande delen ska ge rekryteraren en bild av hur dina tidigare erfarenheter kan komma till nytta i det jobb du söker. Tänk på att hålla informationen i ditt CV kort och koncis.

Utbildningar och certifieringar

Här gäller samma regel som för delen om arbetslivserfarenhet – ta med det som känns mest relevant för tjänsten du söker. Har du exempelvis en eftergymnasial utbildning behöver du inte redovisa din grundskoleutbildning. Har du däremot läst kurser utöver din examen, eller gått en yrkesutbildning som kan vara relevant för tjänsten, får du gärna skriva det i ditt CV.

Ange skolans namn, vilken ort den finns på, vilket program eller vilken kurs du läst och under vilken tidsperiod. Om det är relevant för tjänsten kan det även vara bra att nämna ämne för examensuppsats. Om du studerar idag kan du nämna i ditt CV att din utbildning är pågående, vilken typ av examen du planerar att ta och när.

Övriga meriter

Beskriv kortfattat dina uppdrag i exempelvis föreningar, kårer och organisationer eller annat ideellt engagemang. Berätta även hur dina ansvarsområden såg ut och vad du lärt dig, för att rekryteraren ska förstå hur dessa erfarenheter är relevanta för tjänsten du söker.

Språkkunskaper

Nämn de språk du behärskar och vilken kunskapsnivå du ligger på. Ett vanligt sätt att gradera språkkunskaper på är: native, working proficiency, conversational, upper-intermediate, basic, low-intermediate och limited working proficiency. Börja med att presentera ditt modersmål och arbeta dig nedåt.

Övriga yrkeskunskaper

Nämn de programvaror, system, programmeringsspråk eller övriga yrkeskunskaper du behärskar och beskriv din kunskapsnivå. Ett vanligt sätt att gradera yrkeskunskaper på är: nybörjare, grundläggande kunskap, goda kunskaper, mycket goda kunskaper. Är du nybörjare eller har grundläggande kunskaper rekommenderar vi även att du tydliggör hur du förvärvat dig kunskapen, det vill säga om du lärt dig genom praktik eller teori. Börja med de yrkeskunskaper du behärskar bäst för att ge en tydlig överblick. Här kan du även inkludera information om körkort, om det efterfrågas för tjänsten.

Referenser

Information om referenser behöver inte finnas med i ditt CV. Däremot bör du fundera över vilka referenser som kan bli aktuella att kontakta senare i processen. Läs mer om hur du kan tänka kring referenser här.

CV och personligt brev

Skriva personligt brev och motivationsbrev

I vissa rekryteringsprocesser efterfrågas ett personligt brev, ibland kallat motivationsbrev. I brevet har du möjlighet att motivera varför du, med dina egenskaper, kompetenser och erfarenheter, passar perfekt för jobbet.