Pågående projekt hos Trafikverket

Trafikverket söker just nu projektingenjörer till verksamhetsområdena Stora projekt och Investering. Som projektingenjör kommer du att vara delaktig i väg- och järnvägsprojekt över hela landet. Här kan du läsa mer om pågående projekt.

Sök jobbet som projektingenjör

Framtidens infrastruktur

Trafikverket arbetar dygnet runt för att vi ska kunna ta oss från A till B. Trafikverket bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart.

I Sverige byggs det som aldrig förr och det innebär att Trafikverket, som är Sveriges ledande beställare av infrastruktur, växer kraftigt. I kombination med stora pensionsavgångar framöver satsar nu Trafikverket på att få in nya talanger i organisationen. Detta är en ypperlig möjlighet att komma in i en rikstäckande organisation med stora karriär- och utvecklingsmöjligheter.

Trafikverket söker just nu nya projektingenjörer till verksamhetsområdena Stora projekt och Investering. Projektingenjörerna kommer att vara med och genomföra väg- och järnvägsprojekt över hela landet i form av nyinvesteringar och ombyggnadsåtgärder. Här nedan ser du ett urval av spännande projekt som du kan få chansen att jobba med.

Ostlänken

Ostlänken mellan Järna och Linköping är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Med Ostlänken ska du kunna åka snabbare, pålitligare och hållbart. Ostlänken ska svara på människors behov av hållbara resor och transporter, ge regionerna chans att växa samt skapa möjligheter att utöka andelen regionaltrafik och godstransporter på den befintliga järnvägen.

Läs mer

ERTMS

European Rail Traffic Management System (ERTMS) är ett EU-gemensamt signalsystem. Trafikverket ansvarar för införandet av ERTMS i Sverige. Systemet ersätter en sliten anläggning och underlättar trafik mellan länder.

Läs mer

Göteborg-Borås

Trafikverket planerar en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Göteborg och Borås. Den nya järnvägen skapar möjlighet för snabbare resor mellan Göteborg och Stockholm, förbättrar kommunikationerna till Landvetter flygplats och knyter Västsveriges största städer närmare varandra.

Läs mer

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny 27 mil kustnära järnväg mellan Umeå-Luleå som gör det möjligt att resa och transportera gods i hela landet. Med Norrbotniabanan förbättras kapaciteten avsevärt då den nya, moderna järnvägen går i en rakare sträckning nära kusten där Norrlands största städer finns. Utsläppen av koldioxid beräknas minska med cirka 80 000 ton per år genom att flytta transporter från väg till järnväg.

Läs mer

Om talangprogrammet på Trafikverket

Som projektingenjör på Trafikverket har du inte bara varierande arbetsuppgifter i något av Sveriges största infrastrukturprojekt utan också en arbetsplats med trevliga kollegor, högt tempo och goda utvecklingsmöjligheter. Via vårt talangprogram får du också utbildning anpassad efter din arbetsroll. Utbildningen är framtaget i samarbete mellan Academic Work och Trafikverket och hålls i exklusiv regi för dig som är projektingenjör på Trafikverket via Academic Work. Dessutom erbjuds du möjlighet till stöd och vägledning i karriären i form av löpande individuell coachning. Coachningen syftar till att sätta och följa upp mål för att kunna identifiera utvecklingsområden och på så vis driva din personliga utveckling framåt.

Läs mer om talangprogrammet
Tipsa en vän!