Trafikverket Projekt

Pågående projekt hos Trafikverket

Vill du arbeta med spännande projekt som lägger grunden för framtidens infrastruktur i Sverige? Då har du hittat rätt! Trafikverket söker just nu projektingenjörer. Här kan du läsa mer om pågående projekt.

Sök jobbet som projektingenjör

Framtidens infrastruktur

Trafikverket arbetar dygnet runt för att vi ska kunna ta oss från A till B. Trafikverket bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart.

I Sverige byggs det som aldrig förr och det innebär att Trafikverket, som är Sveriges ledande beställare av infrastruktur, växer kraftigt. I kombination med stora pensionsavgångar framöver satsar nu Trafikverket på att få in nya talanger i organisationen. Detta är en ypperlig möjlighet att komma in i en rikstäckande organisation med stora karriär- och utvecklingsmöjligheter.

Trafikverket söker just nu nya projektingenjörer, som kommer att vara med och genomföra väg- och järnvägsprojekt över hela landet i form av nyinvesteringar och ombyggnadsåtgärder. Här nedan ser du ett urval av spännande projekt som du kan få chansen att jobba med.

Ostlänken

Ostlänken mellan Järna och Linköping är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Med Ostlänken ska du kunna åka snabbare, pålitligare och hållbart. Ostlänken ska svara på människors behov av hållbara resor och transporter, ge regionerna chans att växa samt skapa möjligheter att utöka andelen regionaltrafik och godstransporter på den befintliga järnvägen.

ERTMS

European Rail Traffic Management System (ERTMS) är ett EU-gemensamt signalsystem. Trafikverket ansvarar för införandet av ERTMS i Sverige. Systemet ersätter en sliten anläggning och underlättar trafik mellan länder.

Göteborg-Borås

Trafikverket planerar en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Göteborg och Borås. Den nya järnvägen skapar möjlighet för snabbare resor mellan Göteborg och Stockholm, förbättrar kommunikationerna till Landvetter flygplats och knyter Västsveriges största städer närmare varandra.

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny 27 mil kustnära järnväg mellan Umeå-Luleå som gör det möjligt att resa och transportera gods i hela landet. Med Norrbotniabanan förbättras kapaciteten avsevärt då den nya, moderna järnvägen går i en rakare sträckning nära kusten där Norrlands största städer finns. Utsläppen av koldioxid beräknas minska med cirka 80 000 ton per år genom att flytta transporter från väg till järnväg.

Kickstarta karriären med Trafikverket

I Sverige byggs det som aldrig förr och det innebär att Trafikverket, som är Sveriges ledande beställare av infrastruktur, växer kraftigt. Som resultat behöver Trafikverket få in nya talanger i organisationen, i form av projekt- och teknikingenjörer. Rollen som projektingenjör ger dig en unik start på karriären och öppnar upp många dörrar för en framtida karriär på Trafikverket!