My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Certifiering, auktorisation och kollektivavtal

Certifiering, auktorisation och kollektivavtal

Academic Work är ISO-certifierat ISO 9001 och ISO 14001 vilket är ett bevis på vår styrning kring kvalitets- och miljöfrågor. Ytterligare trygghet för både kunder och anställda hos oss är att vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och att vi är kollektivavtalsanslutna.

Om ISO-certifiering

Academic Work är ISO-certifierat vilket innebär att vi har fått bekräftat att vi har ett effektivt system för ledning och styrning av kvalitets- och miljöfrågor. Vi vill vara säkra på att våra kunder är nöjda med vad vi levererar och att vår miljöpåverkan hela tiden minskar. Ständig förbättring är ledordet och det innebär att systemet inte är statiskt utan förändras löpande utifrån den feedback vi får från våra kunder, konsulter och anställda.

För oss är certifieringen väldigt viktig och efterfrågas allt oftare av våra samarbetspartners. Det är också ett sätt för oss att säkerställa att vi har effektiva processer och det är en förutsättning för att fortsätta utvecklas i linje med vår vision. Titta närmare på våra ISO-certifikat för kvalitet och miljö.

Vi är kollektivavtalsanslutna

Såväl internt anställda på Academic Work som våra konsulter är kollektivavtalsanslutna. Våra anställda konsulter omfattas av bemanningsavtalet mellan Tjänsteföretagen och Unionen/Tjänstemannafacken alternativt bemanningsavtalet mellan Tjänsteföretagen och arbetstagareförbunden inom LO. Vill du läsa de allmänna villkoren? Allmänna villkor för personaluthyrning och allmänna villkor för rekrytering.

Auktoriserat bemanning- och rekryteringsföretag

Academic Work är auktoriserat av branschorganisationen Kompetensföretagen fd. Bemanningsföretagen Almega. Det innebär en garanti på att vi följer lagar och regler. Kraven för att bli auktoriserat som företag omfattar bland annat etiska regler, kollektivavtal, allmänna leveransvillkor, ansvarsförsäkring, tolv månaders verksamhet, jämställdhetsplan och att vi är ett aktiebolag.