My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
academicwork/feedback

Feedback

Att du som kund, konsult eller kandidat skall känna dig fullständigt nöjd i samarbetet med oss är ett uttalat mål som alla våra medarbetare jobbar mot varje dag. För att få kontinuerlig feedback gör vi tre typer av undersökningar där målet är att få veta vad vi kan göra för att skapa en ännu bättre kund-, konsult-, och kandidatupplevelse!

Om våra undersökningar

Undersökningarna vi skickar ut bygger på en enda fråga tillsammans med en fritextkommentar. Frågan vi ställer, ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Academic Work till en vän eller kollega?” ger oss ett Net Promoter Score, NPS, ett internationellt etablerat mått på kundnöjdhet och lojalitet. Vårt synsätt är att vi bara rekommenderas vidare av fullständigt nöjda kunder, konsulter och kandidater– därför arbetar vi hela tiden för att bli ännu bättre!

Kund och konsult - utvärderingar under samarbetet

Som kund utvärderar du kvartalsvis samarbetet under perioden du hyr in personal från oss. Om vi har hjälpt dig med en rekrytering, kommer frågan strax efter att processen är klar och du har anställt en ny kollega. Utvärderingen du som kund gör är icke-anonym. Vi vill kunna utveckla vår verksamhet efter era samlade behov såväl som att kunna ta omedelbar action på er feedback för att förbättra varje kundsamarbete individuellt.

Som konsult utvärderar du kvartalsvis under din anställningsperiod hur samarbetet med oss som arbetsgivare fungerar, vad du tycker känns bra och vad som kan bli ännu bättre. Vår konsultundersökning är anonym eftersom vi vill säkerställa ärliga svar. Vår konsultundersökning är anonym eftersom vi vill säkerställa att svaren vi får är ärliga.

Både kunder och konsulter får en gång per år en lite mer omfattande undersökning. I den ställs frågor kring olika delar av samarbetet med oss som leverantör eller arbetsgivare. Vi frågar också hur du upplever samarbetet med de kontaktpersoner du har hos oss. Utifrån svaren försöker vi förstå vad vi kan göra bättre i våra interna processer. Kundansvariga säljare och konsultchefer får feedback kring hur de uppfattas i sina roller och vad de kan utveckla i sitt arbete.

Kandidat - utvärdering när du har sökt jobb

När du sökt ett jobb hos oss får du någon månad senare, oavsett om du blir erbjuden tjänsten eller inte går vidare i processen, frågan om hur sannolikt det är att du skulle rekommendera någon annan att söka ett jobb via Academic Work.

Vi vill skapa en så smidig och kandidatvänlig rekryteringsprocess som möjligt. För att du, även om du inte fick den aktuella tjänsten, ska vilja söka jobb hos oss igen eller rekommendera oss till andra i ditt nätverk som är på jakt efter nya utmaningar. Söker du flera tjänster hos oss under samma period så får du som mest en undersökning per kvartal. Från feedbacken vi får försöker vi förstå hur vi löpande kan förbättra rekryteringsprocessens delar och förbättra din kandidatupplevelse.

academicwork/feedback/kontakt

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss eller få hjälp att hitta till våra kontor? Här hittar du våra kontaktuppgifter.