Boka en AW Academy-konsult

Bromsas ditt företag av kompetensbrist? På tolv veckor kan vi, genom vårt systerbolag AW Academy, utbilda kompetens inom de vanligaste bristyrkena. På så vis har vi hjälpt arbetsgivare att tillsätta närmare 1000 tjänster som annars varit svåra att bemanna. Här kan du läsa om våra program och anmäla intresse för att hyra in en eller flera AW Academy-konsulter.

Kontakta oss

Java

Deltagarna på Java-programmet lär sig objektorienterad programmering och versionshantering med Git och GitHub. De jobbar med datastrukturer och algoritmer och få en introduktion till webbutveckling inklusive HTTP, HTML, JavaScript och CSS. Programmet är framtaget tillsammans med branschexperter och förutom teknisk kompetens får deltagarna även utbildning i kommunikation, konsultmässighet, projektledning och agila metoder.

Behöver du en eller flera konsulter inom Java? Vi har tillgängliga Java-konsulter redo för uppdrag hos dig. Nästkommande program med konsulter examineras i september 2021.

Programinnehåll:

 • Objektorienterad programmering
 • Versionshantering med Git och GitHub
 • Datastrukturer och algoritmer
 • JVM och Java-plattformen
 • Introduktion till Databaser och SQL
 • Introduktion till webbutveckling inkl. HTTP, HTML, JavaScript, CSS
Boka din konsult idag!

JavaScript

JavaScript är ett av världens mest populära programmeringsspråk och används idag av allt fler företag. Eftersom bristen på kandidater med kunskap inom JavaScript är påtaglig, kommer fler än hälften av alla IT-bolag behöva anställa fler personer med denna kompetens inom de närmsta åren.* Under vårt JavaScript-program får deltagarna värdefull kunskap inom såväl frontend- som backend-teknologi, med tillhörande moderna ramverk och verktyg. De får med sig en kunskapsbas som gör att de kan arbeta inom flera olika roller på en IT-avdelning, exempelvis utvecklare, testare, projektledare, Scrum Master eller applikationskonsult.

Behöver du en eller flera konsulter inom JavaScript? Den 6e april har vi rekryteringsstart av konsulter till utbildningen, som examineras i oktober 2021. Välkommen att anmäla intresse för att boka din konsult redan idag!

Programinnehåll (urval):

 • Frontend- och backend-teknologi
 • HTML, CSS och JavaScript
 • React
 • Node.js
 • Testning
 • Databashantering
 • Agil metodik (Scrum)
 • Användarvänlighet
 • DevOps
 • AWS

*”IT-Kompetensbristen 2020”, IT & Telekomföretagen, 2020

Boka din konsult idag!

Academy for Salesforce

Vårt samarbete med Salesforce har pågått sedan 2018 och står för det enskilt största tillflödet av ny kompetens till svenska Salesforcekunder och partnerbolag. Under augusti och oktober 2021 genomför vi vårt fjärde Salesforce-program i Sverige.

Under Academy for Salesforce förbereds deltagarna för att arbeta som applikationskonsult i gränslandet mellan verksamhet och IT. Praktiskt arbete med att omvandla verksamhetskrav till funktionalitet på plattformen varvas under utbildningen med träning inom affärsmannaskap och kommunikation. Detta för att kunna verka som konsult nära verksamheten, med god förståelse för processer och hur man maximerar effekten av en Salesforce-implementation.

Programmet har fokus på applikationerna Sales Cloud och Service Cloud och konsulterna tar följande certifieringar under programmets gång:

Certifieringar:

 • Salesforce Administrator
 • Sales Cloud Consultant
 • Service Cloud Consultant

Behöver du en eller flera konsulter inom Salesforce? Välkommen att anmäla intresse för att boka konsulter från kommande Salesforce-program! Konsulterna examineras i oktober 2021.

Boka din konsult idag!

C#/.NET

Utbildningen inom C#/.NET är en av AW Academys populäraste utbildningar med över 320 utexaminerade konsulter sedan 2015. Programmet är framtaget tillsammans med branschexperter och syftar till att ge deltagarna den breda programmeringsgrund som krävs för att kunna utveckla effektiva och komplexa webbapplikationer för .NET-plattformen. Utöver teknisk kompetens får deltagarna även utbildning i kommunikation, konsultmässighet, projektledning och agila metoder.

Behöver du en eller flera konsulter inom C#/.NET? Välkommen att anmäla intresse för att boka konsulter från vårt C#/.NET-program!

Nästkommande program med konsulter examineras i april 2021.

Programinnehåll:

 • Avancerad C#
 • Webbapplikationer med .NET Core MVC
 • Relationsdatabaser med MicrosoftSQL Server
 • HTML, CSS, JavaScript
 • Azure
 • Visual Studio
 • Användarvänlig design (UX)
Boka din konsult idag!

Cyber Security Engineer

Under Cyber Security-programmet får deltagarna bland annat lära sig om olika typer av cyberattacker, hur man förebygger och minskar riskerna för dessa och hur man hanterar och hämtar sig från eventuella attacker. Förutom teknisk kompetens får deltagarna även utbildning i självledarskap, time management och business mindset.

Programinnehåll (urval):

 • Grundläggande datorarkitektur
 • Programmering, scripting i PowerShell samt SQL
 • Olika typer av cyberattacker, CIA-triaden, kryptering och översikt över olika hot
 • Administration av plattformar: Linux OS och Windows
 • Offensiv säkerhet innefattandes penetrationstestning och sårbarhetsscanning
 • Metoder för att svara på incidenter samt digital forensik
 • Övervakning, loggning och sårbarhetsbedömningar
 • Nätverksarkitektur och nätverksprotokoll
 • Soft skills innefattandes självledarskap, time management och business mindset
Läs mer

Automation

Vårt program inom automation är framtaget i nära samarbete med arbetslivet. Deltagarna får utbildning i grundläggande ellära, projektering, systemdesign, programmering, felsökning, driftsättning och testning. Efter examen kan deltagarna utveckla, underhålla och reparera självstyrda anläggningar och system inom industrin, i roller som exempelvis automationsingenjör, automationstekniker, installationstekniker och supportingenjör av automationsutrustning.

Behöver du en eller flera konsulter inom automation? Vi har tillgängliga Automationsingenjörer redo för uppdrag hos dig.

Programinnehåll:

 • Grundläggande ellära & flödesscheman
 • Mätteknik, Styr-reglerteknik
 • EL-CAD
 • PLC- & HMI-programmering
 • Driftsättning och felsökning
 • Motorstyrning med frekvensomriktare
Boka din konsult idag!

”Den konsult vi tagit in från AW Academy har varit förvånansvärt långt fram i sina tekniska kunskaper. Om man hittar rätt kandidat som kanske jobbat några år sen tidigare och är hungrig på mer teknikkunnande så finns chansen att man som arbetsgivare får jobba med en driven person som bidrar från första stund.”

Camilla Carlander, Sektionschef IT-solutions ÅF

Utbildningen – praktiskt lärande i högt tempo

På bara 6 månader rekryterar och utbildar AW Academy konsulter med rätt förutsättningar att bli framgångsrika inom områden där det annars är så svårt att hitta personal. Utbildningen bygger på metoden accelerated learning, vilket innebär praktiskt lärande i högt tempo med konkreta uppgifter relevanta för yrkesrollen. Detta säkras med hjälp av AW Academys lärare som alla är yrkesverksamma och ansedda experter inom sina respektive fält.

Hyr en konsult – Vi tar arbetsgivaransvaret

Efter 12 veckors utbildning övergår deltagarna i en tillsvidareanställning som konsult hos oss på Academic Work, redo att bidra med efterfrågad kompetens i er verksamhet. Efter 1 år har du som arbetsgivare sedan möjlighet att ta över anställningen.

Företagsklasser

AW Academy erbjuder också företagsspecifika klasser för dig som vill skräddarsy ett helt program (ca 15 deltagare) efter ert specifika kompetensbehov. Kontakta oss för mer information.

Tipsa en vän!