Hero image

Förboka en AI Systems Engineer

AI är ett av de områden där kompetensgapet väntas öka mest de kommande åren, och för att råda bot på kompetensbristen startar vi upp ett nytt Academy-program – AI Systems Engineer. Fram till den 27 februari har du som arbetsgivare möjlighet att förboka en eller flera konsulter från utbildningen. Antalet deltagare är begränsat så kontakta oss redan idag för att säkra den kompetens ditt företag behöver!

Kontakt för företag

Om intensivutbildningen

Det råder en stor efterfrågan på drivna medarbetare med kompetens inom artificiell intelligens (AI) – vilket är det område inom IT-sektorn där kompetensbehovet väntas öka mest fram till 2024 enligt TechSverige. För att fylla kompetensgapet har vi ingått ett samarbete med AI Sweden, Sveriges nationella center för tillämpad artificiell intelligens, med målet att utbilda 100 personer inom området de kommande två åren.

Tillsammans med vårt systerbolag AW Academy, som har hjälpt över 600 företag att utbilda över 2 500 nya talanger inom IT och tech-sektorn, förbereder vi flertalet skräddarsydda utbildningar. Programmet AI Systems Engineer är det första inom samarbetet, där innehållet har utformats tillsammans med våra kunder och några av AI Swedens partners.

Under programmet lär sig deltagarna grunderna för att sätta upp den infrastruktur som möjliggör AI. Förutom teknisk kunskap får de även utbildning i självledarskap, time management och business mindset. Efter avslutat program bidrar våra konsulter med värdefull kunskap i roller såsom exempelvis AI/ML Engineer, ML Ops Engineer, Site Reliability Engineer, Infrastrukturtekniker (ML) och Driftstekniker (ML).

Programinnehåll (urval)

  • Grundläggande kunskap om artificiell intelligens och dess infrastruktur
  • Python som programmeringsspråk, inom både data engineering och maskininlärning
  • DevOps för maskininlärningsmodeller
  • Hårdvara för artificiell intelligens
  • Agila metoder för effektivt arbete i team
  • Soft skills innefattandes självledarskap, time management och business mindset

Är detta kompetensen ni behöver för att stärka ert team? Fram till 27 februari finns det möjlighet för dig som arbetsgivare att förboka en eller flera konsulter från programmet. Konsulterna examineras i början av november 2022.

"AI som kompetensområde kommer vara avgörande för många företag att behärska under kommande år. Redan nu ser vi en enorm kompetensbrist, som bara kommer att förvärras. Här vill vi ta en aktiv roll i att bredda underlaget av talanger och ge fler möjligheten till en karriär inom området. Därför ingick vi under 2021 ett partnerskap med AI Sweden, med ambitionen att skapa flera utbildningar med fokus på olika aspekter inom AI. Vi är nu glada att kunna erbjuda det första programmet - AI Systems Engineer."

– Martin Persson, Business Area Manager IT på Academic Work Sweden

Därför ska du välja AW Academy

Sedan 2015 har AW Academy skapat intensivutbildningar inom områden där det råder kompetensbrist. Det som skiljer AW Academy från andra utbildningar är att vi vet att teknisk färdighet inte är den enda nyckeln till framgång. Att ha rätt personlighet är lika avgörande, och någonting vi lägger stor vikt vid när vi rekryterar konsulter till våra program. På bara 12 veckor utbildar vi personer som besitter både de personliga egenskaperna och den tekniska kompetensen som krävs för att skapa värde på er arbetsplats.

Fördelarna med Accelerated Learning

Våra utbildningar baseras på metoden Accelerated Learning, vilket innebär praktiskt lärande i högt tempo med konkreta uppgifter relevanta för yrkesrollen. Utbildningarna är framtagna och hålls av branschexperter med flera års arbetslivserfarenhet inom området, och som vet vilka färdigheter som krävs på dagens arbetsmarknad. Här kan du läsa mer Accelerated Learning som utbildningsmetodik och varför det är det bästa valet för att tillgodose ert kompetensbehov.

Frågor och svar

Vad innebär det att förboka en konsult?

Det innebär att vi rekryterar en deltagare till programmet med dig som kund i åtanke. Du är med i hela rekryteringsprocessen och får lära känna de sökande för att säkerställa att de har vad ni söker. De kandidater ni väljer anställs av Academic Work och går utbildningen hos systerbolaget AW Academy. Därefter jobbar de som konsulter hos er under drygt ett år innan de kan bli överrekryterade till er.

Vad kostar det?

Som kund betalar ni endast för den tid ni hyr in konsulten. Det finns därmed ingen kostnad förknippad med programmet eller uppstartskostnad för rekryteringsprocessen. För mer detaljer om hur de kommersiella villkoren ser ut, ta kontakt med Academic Work.

Hur kan jag vara säker på att få en konsult som matchar just oss?

Eftersom ni är med i hela rekryteringsprocessen får ni vara med och säkerställa att vi går vidare med en kandidat som passar just er, har en viss kompetens eller tros trivas i er kultur.