Hero image

Hitta rätt kompetens med vår skräddarsydda Academy-lösning

Kompetensbristen är ett faktum för företag runt om i världen. Det vill vi ändra på. Genom Academic Work Academy utbildar vi den kompetens ni behöver för att växa – skräddarsytt efter era behov.

En global kompetenskris – delvis driven av AI

AI revolutionerar hela industrier och bidrar till såväl produktivitet som kostnadseffektivitet. Tack vare teknologin kan vi lösa komplexa problem, vilket gör företag beroende av medarbetare som kan implementera tekniken. Men det finns problem som inte kan lösas med hjälp av AI – kompetensbristen är ett av dessa.

Vår lösning på kompetensbristen

Att hitta medarbetare med rätt kompetens är lättare sagt än gjort. Enligt rapporten Deloitte’s State of AI anser 94% av de tillfrågade företagsledarna att AI är avgörande för att nå framgång de kommande fem åren. Samtidigt menar 44% att en utmaning ligger i den utbildning som behövs för att implementera teknologin, och 41% hävdar att de saknar den tekniska kompetens som krävs. Bristande förståelse för vilka kompetenser som behövs, vem som besitter kompetensen och hur man attraherar dessa medarbetare är faktorer som hindrar företags förmåga att möta kompetensbristen. Kompetensbristen kräver en mänsklig lösning, och genom Academic Work Academy har vi hjälpt över 1 000 företag att hitta den kompetens som krävs för att växa.

1000+

företag har konsulter från våra Academy-program.

3000+

examinerade konsulter i Norden och Tyskland.

200+

genomförda Academy-program inom IT och teknik.

Om Academic Work Academy

Genom våra Academy-program förser vi er med en av era mest värdefulla tillgångar: medarbetare med rätt kompetens. Vi hjälper er identifiera utmaningen ni står inför och ser därefter till att utbilda personer med rätt kompetens inom området. Vårt 12-veckorsprogram arrangeras och genomförs av vårt systerbolag, Brights, och säkerställer att ni har den kompetens som krävs för att växa.

Efter avslutad utbildning tillsvidareanställs konsulterna av Academic Work och jobbar på uppdrag hos våra kunder. Sedan starten har över 3 000 konsulter examinerats via våra Academy-program i Sverige, Finland, Norge och Tyskland.