Partnerskap med AI Sweden

Academic Work har ingått ett partnerskap med AI Sweden – Sveriges nationella center för artificiell intelligens. Med stöd från såväl svenska staten som näringsliv och offentlig sektor har de som mål att accelerera användningen av AI till förmån för samhället, verksamheters konkurrenskraft och alla som lever i Sverige. Samarbetet innebär en möjlighet att säkerställa tillväxten av kompetens inom området.

Kontakt för företag

Efterfrågan på kompetens inom IT växer, och AI är ett av de områden där kompetensgapet väntas öka mest under de kommande fyra åren enligt IT- och Telekomföretagen. Området är brett och innefattar allt från utvecklare som arbetar med modeller för bland annat maskininlärning och neurala nätverk, till personer som bygger och förvaltar den underliggande infrastrukturen. Partnerskapet med AI Sweden är en möjlighet för oss att förse företag och myndigheter med den kompetens de behöver för att växa och utvecklas.

– Många organisationer vittnar om hur utmaningen med att attrahera talang inom AI bromsar utvecklingen. Vi är väldigt glada att välkomna Academic Work som ny partner för att hitta lösningar på detta! Vi är övertygade om att vi tillsammans med våra drygt hundra partners kan ta stora kliv för att säkra den kompetens som krävs för att accelerera användningen av AI till nytta för hela Sveriges välfärd och konkurrenskraft, säger Martin Svensson, Co-Director Operations på AI Sweden.

Vi har mångårig erfarenhet av rekrytering till IT- och techsektorn, och stor vana av att rekrytera och utbilda personer till nya roller. I samarbete med vårt systerbolag AW Academy kommer vi fokusera på att skapa utbildningsprogram tillsammans med partners i nätverket. Detta för att säkerställa en faktisk tillväxt av kompetens till området.

Om AI Sweden

AI Sweden är Sveriges nationella center för tillämpad artificiell intelligens, etablerat 2019 med stöd från svenska regeringen, Vinnova samt offentlig och privat sektor. De har som uppdrag att accelerera användningen av AI till förmån för samhället, verksamheters konkurrenskraft och alla som bor i Sverige. AI Sweden har idag ett nätverk av ca 100 partners, som representerar såväl den privata och offentliga sektorn och det akademiska forsknings- och utbildningsväsendet.

centered image

– Att lösa kompetensbristen inom IT och teknik kräver samarbete mellan företag, myndigheter och ideella organisationer. AI är det område där kompetensgapet väntas öka mest de kommande åren, och genom vårt partnerskap med AI Sweden tacklar vi en av de absolut största tillväxtutmaningarna. Vi har som ambition att utbilda minst 100 nya talanger inom området, och är glada att få möjligheten att göra det i samarbete med AI Sweden, säger Peter Knutsson, VD på Academic Work Sweden.

Kommande program

För att råda bot på kompetensbristen vill vi anordna flera olika intensivutbildningar tillsammans med AW Academy inom AI-området. Programmen baseras på utbildningsformen Accelerated Learning.

Tillsammans med AI Sweden arrangerar vi workshops med syftet att utveckla program inom området. Där har du som representerar ett företag möjlighet att vara med och forma utbildningen tillsammans med andra företag som också har behov av samma kompetens.

Är ni i behov av AI-kompetens för att stärka er verksamhet? Eller har du förslag på ett program inom ramen för partnerskapet? Kontakta oss!

Tipsa en vän!