My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Academic Work och Techarenan

Partnerskap med Techarenan

Academic Work har ingått ett partnerskap med Techarenan – en plattform för innovation och entreprenörskap med fokus på framtid och hållbarhet. Partnerskapet ger oss möjligheten att bidra med expertis och perspektiv kring strategisk kompetensförsörjning, HR-frågor och framtida utbildningsbehov. På denna sida kan du hitta information om partnerskapet och de aktiviteter vi deltar i.

Kontakt för företag

Techarenan Almedalen 2023

Den 28 till 30 juni deltog vi, tillsammans med entreprenörer, företagsledare, politiker, experter och andra beslutsfattare, på Techarenan Almedalen 2023. Under tre dagar diskuterades viktiga framtidsfrågor, med fokus på innovation, entreprenörskap och hållbarhet. Vår Business Area Manager IT, Rebecca Tyrstrup, medverkade i ett panelsamtal om hur vi får in fler kvinnor i IT- och techbranschen, och vår VD Peter Knutsson deltog bland annat i ett samtal om AI och framtidens kompetens.

Foto: Tommy Fondelius/Techarenan

Techarenan Summit 2023

Den 26 april deltog vi under Techarenan Summit 2023. På plats fanns bland annat ministrar för utbildning, klimat och miljö, medlemmar ur Europaparlamentet, ledare från svenskt näringsliv samt entreprenörsbolag. Under dagen deltog vår Vice Group CEO Michael Broms i ett panelsamtal med fokus på förändringsarbete inom organisationer och på samhällsnivå. Vår Head of Talent Advisory Markus Åberg höll i ett knowledge track där han delade insikter om hur vi kan navigera på dagens talangmarknad, och vår Business Area Manager Technology, Hesam Kangarlou, medverkade i podcasten Killander & Björk för att samtala om ingenjörskompetens och Sveriges väg framåt för att främja tekniksektorn.

Foto: Camilla Svensk

Techarenan Bright 2022

Den 4 till 6 juli deltog vi på Techarenan Bright 2022 för att bidra med vår kunskap och erfarenhet från rekryterings- och bemanningsbranschen. Eventet ägde rum under Almedalsveckan och här samlades entreprenörer, företagsledare och representanter från bland annat utbildning och politik för att diskutera viktiga framtidsfrågor. Vår VD Peter Knutsson medverkade i ett panelsamtal om företags ansvar i jakten på kompetens och vår Affärsområdeschef inom teknik, Hesam Kangarlou, medverkade i ett panelsamtal om framtidens ingenjörer.

Techarenan Summit 2022

Den 26 april deltog vi under 2022 års upplaga av Techarenan Summit. Under en heldag samlades entreprenörer, industrichefer och experter för att diskutera viktiga framtidsfrågor. Vi var på plats som experter inom strategisk kompetensförsörjning, HR- och utbildningsfrågor. Under dagen medverkade vi bland annat i ett panelsamtal om värdedrivet entreprenörskap, där Johan Skarborg berättade om vår tillväxtresa. Vi höll även i ett expertseminarium om utmaningar på dagens talangmarknad och hur du som företag kan bemöta dessa.

Foto: Camilla Svensk

techarenan peter knutsson

Techarenan Summit 2021

Under Techarenan Summit 2021 deltog vår Sverige-VD Peter Knutsson i ett panelsamtal kring kompetensförsörjning, tillsammans med Sverige-chefer från Meta, Hitatchi Energy och Knowit. Bland annat diskuterades vikten av att komplettera sin verktygslåda med lösningar som re- och upskilling för att möta framtidens kompetensbehov. Techarenan har sammanfattat panelsamtalet i en artikel som du kan hitta här. I samband med detta fick Peter även möjligheten att vidareutveckla vår ståndpunkt i podcasten Heja Framtiden, som fokuserar på viktiga framtidsfrågor. Lyssna på avsnittet här.

Om Techarenan

Techarenan grundades för sju år sedan som en entreprenörstävling för startup- och tillväxtbolag. Idag är det en plattform för entreprenörer, industri, investerare, politiker och opinionsbildare att mötas, skapa samarbeten, göra affärer och bygga nätverk.

Kärnan är fortfarande en årlig nationell tävling öppen för alla Sveriges och Nordens entreprenörsledda bolag i startup- och tillväxtfas. Utöver denna tävling arrangeras en rad konferenser och event. Ambitionen är att skapa värde för nordiska startup- och tillväxtbolag som arbetar för att förändra och utveckla sina industrier på global nivå.

Läs mer om Techarenan

Om partnerskapet

Många företag står idag inför utmaningen att hitta den kompetens som krävs för fortsatt tillväxt. Vi har över 20 års erfarenhet av kompetensförsörjning, med ett tydligt fokus på målgruppen young professionals – studenter och akademiker i början av karriären. Partnerskapet med Techarenan är en naturlig satsning för oss, eftersom de bolag som är anslutna till nätverket står inför en tillväxtfas.

Techarenan finansieras delvis av partners vars huvudsakliga bidrag är kunskap och expertis inom ämnen som är av intresse för företag i tillväxtfas, såsom juridiska frågor, ekonomi, internationell expansion – och nu även strategisk kompetensutveckling, HR- och utbildningsfrågor.

"Kompetensförsörjning är en av de viktigaste nycklarna till fortsatt tillväxt för svenskt näringsliv. På startupscenen växer tillgången till kapital, meriterade investerare och personer med erfarenhet av att bygga bolag, den kritiska faktorn för många framtidsbolag kommer handla om att hitta rätt talanger. Där fyller partnerskapet med Academic Work en viktig funktion, dels genom sin erfarenhet av att hjälpa företag att hitta rätt personer, dels genom att ta en drivande roll i att vidareutbilda och utveckla talanger inom kompetensområden där det råder stor efterfrågan", säger Omid Ekhlasi, VD & grundare av Techarenan.

Nyckelorden för vårt samarbete med Techarenan är utveckling och tillväxt. Vi har stor insikt om vilka utmaningar svenskt näringsliv står inför när det kommer till automatisering och digitalisering samt lång erfarenhet av att stötta bolag i deras utveckling och tillväxt. Genom partnerskapet får vi möjlighet att dela med oss av vår expertis kring hur andra företag har mött liknande utmaningar och hittat hållbara lösningar.

Läs mer om partnerskapet här

Ett urval av våra tjänster