Partnerskapsprogram

Kompetensbristen inom IT väntas uppnå 70 000 vakanser år 2024 (TechSverige, 2020), vilket är en av de primära orsakerna till en hämmad tillväxt inom IT-sektorn. Trots denna enorma efterfrågan och konkurrens hjälper vi företag att växa. Tillsammans med våra samarbetspartners utformar vi intensivutbildningar för företag som idag rekryterar ur samma begränsade målgrupp av människor.

Kontakta oss

Hur fungerar vår Academy?

Academic Work hjälper er rekrytera personal med den kompetens som krävs, för att sedan erbjuda såväl utbildning och certifiering inom de plattformar våra samarbetspartners levererar. På bara tolv veckor utbildas konsulterna till produktiva medarbetare som kan bidra från första arbetsdagen och sedan starten har över 2 500 konsulter examinerats från någon av våra utbildningar. Detta tack vare praktiskt lärande i högt tempo, samarbeten i team och ständig feedback.

Utbildningarna hålls av vår utbildningspartner Brights. På så sätt får företag tillgång till skräddarsydd kompetens inom områden där det annars kan vara svårt att hitta medarbetare. Du som företag hyr till en början in kompetensen, men har sedan möjlighet att överrekrytera konsulten utan kostnad.

Vi lanserar kontinuerligt nya program och skräddarsydda utbildningar. Saknar du en plattform eller ett område i listan nedan? Kontakta oss!

Cyber Security Engineer

Under Cyber Security-programmet får deltagarna bland annat lära sig om olika typer av cyberattacker, hur man förebygger och minskar riskerna för dessa och hur man hanterar och hämtar sig från eventuella attacker. Förutom teknisk kompetens får deltagarna även utbildning i självledarskap, time management och business mindset.

Programinnehåll (urval):

 • Grundläggande datorarkitektur
 • Programmering, scripting i PowerShell samt SQL
 • Olika typer av cyberattacker, CIA-triaden, kryptering och översikt över olika hot
 • Administration av plattformar: Linux OS och Windows
 • Offensiv säkerhet innefattandes penetrationstestning och sårbarhetsscanning
 • Metoder för att svara på incidenter samt digital forensik
 • Övervakning, loggning och sårbarhetsbedömningar
 • Nätverksarkitektur och nätverksprotokoll
 • Soft skills innefattandes självledarskap, time management och business mindset

Behöver du en eller flera Cyber Security-konsulter? Rekryteringen till nästa program inom Cyber Security drar igång i juni. Förboka konsulter från programmet redan nu. Konsulterna examineras i februari 2023.

Boka din konsult idag

Data Engineer

Analys av Big Data är ett av de viktigaste områdena inom digitalisering, och det finns ett stort behov av kompetenta personer som kan transformera, tolka, analysera och omvandla datan till insikt. Under vårt program inom Data Engineering ges deltagarna rätt verktyg för att ta sig an rollen som modern teknisk Data Engineer.

Exempel på kunskapsområden:

 • Intag och ETL
 • Databasmodellering och lagring
 • Business intelligence och visualisering
 • Avancerad analys och machine learning

Behöver du en eller flera Data Engineering-konsulter? Välkommen att anmäla intresse för att boka konsulter från kommande program som startar i november! Konsulterna examineras i mitten av februari 2023.

Boka din konsult idag

Academy for AI

I september 2021 ingick vi ett partnerskap med AI Sweden - Sveriges nationella center för artificiell intelligens. Syftet med partnerskapet är att ta ett aktivt grepp för att minska den alltmer växande kompetensbristen inom området. Tillsammans med kunder och partners i nätverket är vår ambition att ta fram flera intensivutbildningar inom området för att kunna möta marknadens kompetensbehov.

För att säkerställa program som speglar det verkliga behovet ute hos företagen, arbetar vi löpande med att anordna workshops där nätverkets partners och Academic Works kunder bjuds in för att aktivt delta i utformandet av utbildningarnas innehåll.

Är du i behov av kompetens inom det här området och vill veta mer? Läs mer via knappen nedan.


enter image description here

Läs mer

Academy for Salesforce

Vårt samarbete med Salesforce har pågått sedan 2018 och står för det enskilt största tillflödet av ny kompetens till svenska Salesforcekunder och partnerbolag. Under augusti och oktober 2021 genomför vi vårt fjärde Salesforce-program i Sverige.

Under Academy for Salesforce förbereds deltagarna för att arbeta som applikationskonsulter i gränslandet mellan verksamhet och IT. Praktiskt arbete med att omvandla verksamhetskrav till funktionalitet på plattformen varvas under utbildningen, med träning inom affärsmannaskap och kommunikation. Detta för att kunna verka som konsulter nära verksamheten, med god förståelse för processer och hur man maximerar effekten av en Salesforce-implementation.

Programmet har fokus på applikationerna Sales Cloud och Service Cloud och konsulterna erhåller följande certifieringar under programmets gång:

 • Salesforce Administrator
 • Sales Cloud Consultant
 • Service Cloud Consultant

Behöver du en eller flera konsulter inom Salesforce? Välkommen att anmäla intresse för att boka konsulter från kommande Salesforce-program! Konsulterna examineras i maj 2022.

Salesforce logo

Boka din konsult idag

"Våra nyanställda Salesforce-admins har varit ett mycket positivt inslag till teamet. Utbildningen de hade gått igenom gav en solid och bra bas att stå på. Och deras erfarenhet och bakgrund sedan tidigare adderar till hur snabbt de kom in i arbetet. Eftersom vi hade varit med i rekryteringen så hade vi säkerställt att även personlighet och driv matchade med oss. Så här ett år senare kan jag säga att båda två är nyckelpersoner i teamet och vi skulle inte klara oss utan dem!"

Liselott Lading, Manager Sales and Marketing Business Integrations på Axis

Tipsa en vän!