My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
AW Academy utbildning

Multiclient / Partnerskapsprogram

Bristen på kvalificerad kompetens är en av de primära faktorerna som hindrar tillväxten inom IT- och tekniksektorn. Genom våra partnerskapsprogram låter vi företag, som vanligtvis rekryterar ur samma begränsade målgrupp av människor, gå samman och utforma intensivutbildningar – och på så sätt förse marknaden med ny kompetens. En nyhet är att vi nu även möjliggör för industri- och teknikföretag att gå samman och etablera partnerskap inom automation och elkonstruktion.

Kontakta oss

Hur fungerar Academic Work Academy?

Vi skräddarsyr program inom områden där det annars är svårt att hitta medarbetare, exempelvis IT och teknik. Därefter rekryterar och reskillar vi personer med rätt potential på bara 12 veckor. Sedan starten har över 3 000 konsulter examinerats från någon av våra utbildningar. Utbildningarna anordnas av vår utbildningspartner och vårt systerbolag Brights, och efter 12 veckor är deltagarna redo att börja arbeta som konsulter hos er.

Vi lanserar kontinuerligt nya program och skräddarsydda utbildningar. Saknar du en plattform eller ett område i listan nedan? Kontakta oss!

Cyber Security Engineer

Under Cyber Security-programmet får deltagarna bland annat lära sig om olika typer av cyberattacker, hur man förebygger och minskar riskerna för dessa och hur man hanterar och hämtar sig från eventuella attacker. Förutom teknisk kompetens får deltagarna även utbildning i självledarskap, time management och business mindset.

Programinnehåll (urval):

 • Grundläggande datorarkitektur

 • Programmering, scripting i PowerShell samt SQL

 • Olika typer av cyberattacker, CIA-triaden, kryptering och översikt över olika hot

 • Administration av plattformar: Linux OS och Windows

 • Offensiv säkerhet innefattandes penetrationstestning och sårbarhetsscanning

 • Metoder för att svara på incidenter samt digital forensik

 • Övervakning, loggning och sårbarhetsbedömningar

 • Nätverksarkitektur och nätverksprotokoll

 • Soft skills innefattandes självledarskap, time management och business mindset


Behöver du en eller flera Cyber Security-konsulter? Välkommen att förboka en konsult från programmet.

Data Engineer

Analys av Big Data är ett av de viktigaste områdena inom digitalisering, och det finns ett stort behov av kompetenta personer som kan transformera, tolka, analysera och omvandla datan till insikt. Under vårt program inom Data Engineering ges deltagarna rätt verktyg för att ta sig an rollen som modern teknisk Data Engineer.

Exempel på kunskapsområden:

 • Intag och ETL
 • Databasmodellering och lagring
 • Business intelligence och visualisering
 • Avancerad analys och machine learning

Behöver du en eller flera Data Engineering-konsulter? Välkommen att förboka en konsult från programmet.

Automationsingenjör

Automation toppar listan över det område som flest arbetsgivare inom tekniksektorn behöver kompetens inom de kommande fem åren. Stigande ålder och ojämn könsfördelning hämmar den kognitiva mångfald som krävs för problemlösning och innovation. Detta, i kombination med seniora medarbetare som snart går i pension, skapar stor brist på kompetens och succession. Som en följd av både pandemi och krig har tillverkning och produktion drabbats hårt, vilket resulterat i en ökad efterfrågan på autonoma fabriker.

Programinnehåll (urval):

 • Ellära

 • Mätteknik och reglerteknik

 • Underhåll och driftsäkerhet

 • System - PLC/HMI , DCS och SCADA

 • Projektgenomförande

 • Power Skills, bl.a. affärsförståelse

Elkonstruktör

Elbrist parallellt med effekttoppar, flaskhalsar i stamnätet och övergången till förnyelsebar energi samt fossilfria bränslen är faktorer som bidrar till att energiföretagen efterfrågar kompetens inom elkraft såväl som distribution och konstruktion. Idag upplever nio av tio företag inom tekniksektorn brist på yrkeserfarna medarbetare, och de kommande tre till fem åren förväntas 700 elkonstruktörer anställas inom branschen.

Programinnehåll (urval):

 • Grundläggande ellära
 • Avancerad ellära
 • Produktionsprocessen
 • Ritningslära (2D CAD)
 • Projektering
 • Power Skills, bl.a. affärsförståelse

Applikationskonsult inom Microsoft Dynamics 365 (två olika program)

Som en av världens största systemleverantörer är Microsoft en viktig del i många bolags digitala transformationer – deras molnbaserade lösningar inom Dynamics gör arbetet både effektivare och billigare. Idag är kompetensbristen stor inom Dynamics 365, och tillsammans med Microsoft vill vi minska kunskapsgapet. Därför utbildar vi nu applikationskonsulter inom två inriktningar:

Program: D365 Finance & Operations

Programinnehåll (urval):

 • Certifiering inom MB 300 Core Finance & Operations

 • MB 310 Finance

 • MB 320 Supply Chain Management, Manufacturing

 • MB 330 Supply Chain Management

 • Power Platform PL 200

 • Projektarbete


Program: D365 Customer Engagement

Programinnehåll (urval):

 • Certifiering inom PL-200 Power Platform

 • MB 210 Sales

 • MB 220 Markting & AI Builder

 • MB 230 Customer Service

 • MB 240 Field Service

 • Med större fokus på MB 210 & MB 220

 • Projektarbete

Academy for Salesforce

Vårt samarbete med Salesforce har pågått sedan 2018 och står för det enskilt största tillflödet av ny kompetens till svenska Salesforce-kunder och partnerbolag.

Under Academy for Salesforce förbereds deltagarna för att arbeta som applikationskonsulter i gränslandet mellan verksamhet och IT. Praktiskt arbete med att omvandla verksamhetskrav till funktionalitet på plattformen varvas under utbildningen, med träning inom affärsmannaskap och kommunikation. Detta för att kunna verka som konsulter nära verksamheten, med god förståelse för processer och hur man maximerar effekten av en Salesforce-implementation. Programmet har fokus på applikationerna Sales Cloud och Service Cloud.


Behöver du en eller flera konsulter inom Salesforce? Välkommen att anmäla intresse för att boka konsulter från kommande Salesforce-program! Konsulterna examineras i april 2023.

"Våra nyanställda Salesforce-admins har varit ett mycket positivt inslag till teamet. Utbildningen de hade gått igenom gav en solid och bra bas att stå på. Och deras erfarenhet och bakgrund sedan tidigare adderar till hur snabbt de kom in i arbetet. Eftersom vi hade varit med i rekryteringen så hade vi säkerställt att även personlighet och driv matchade med oss. Så här ett år senare kan jag säga att båda två är nyckelpersoner i teamet och vi skulle inte klara oss utan dem!"

Liselott Lading, Manager Sales and Marketing Business Integrations på Axis