My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Rekrytering studenter

Varför rekrytera studenter?

Studenter och akademiker är en eftertraktad målgrupp och en stor tillgång på många företag. De är även en viktig investering för framtiden, då det är de som kommer ta vid när nästa generation går i pension. Att tidigt bygga en relation till studenter innebär att lära känna framtidens arbetskraft. Rekrytering av studenter på deltid- eller heltid är en möjlighet för företag att säkerställa sin kompetensförsörjning på sikt och samtidigt få engagerade medarbetare med färsk kunskap, stort driv och ambition.

Kontakt för företag
rekryteringsföretag studenter

Rekryteringsföretag för studenter och akademiker

Att välja ett rekryteringsföretag för studenter och akademiker ger företag chansen att skapa en nära relation till studenter redan under deras studietid. Då får företag också möjligheten att tidigt identifiera potentiella framtida nyckelmedarbetare. Ett rekryteringsföretag har med stor sannolikhet ett värdefullt kandidatnätverk som underlättar för att nå ut till och attrahera rätt kompetens till tjänsten.

Rekrytering av studenter på del- eller heltid

Att rekrytera en deltidsarbetande student är ett smidigt sätt att introducera en framtida medarbetare till företaget. Efter examen är studenten redan bekant med verksamheten, dess kultur och rutiner och redo att ta sig an en tjänst med mer omfattande ansvar.

För företag som har ett behov av en heltidsresurs så är studenter och akademiker en eftertraktad målgrupp att vända sig till. Nyexaminerade studenter besitter ny och aktuell kunskap om branschen, ofta tillsammans med stora ambitioner, något som är en stor tillgång för många företag.

young professionals

Vi är experter på young professionals

Academic Work är ett rekryteringsföretag som sedan start fokuserat på young professionals - studenter och akademiker i början av karriären. Young professionals är personer med mycket driv och nyfikenhet och en målgrupp vi lärt känna väl under många år i branschen. Vi har över 10 000 konsultmöten årligen och har hjälpt fler än 160 000 young professionals till nytt jobb. När ni väljer Academic Work för er rekrytering ger vi er tillgång till vårt unika nätverk av kandidater.

Vi lär känna studenterna bättre med YPAI

Varje år genomför vi undersökningen YPAI – Young Professional Attraction Index. Syftet med undersökningen är att ge arbetsgivare kunskap och ökad förståelse för vad som tilltalar och attraherar young professionals i valet av arbetsgivare.

YPAI ger arbetsgivare verktyg för att bättre förstå och bygga en starkare relation till målgruppen.

Vanliga frågor om rekryteringexpand_more