Rekryteringsprocess

Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess i samtliga processer, en metod som fokuserar på de personliga egenskaper som tjänsten kräver. Vilka kompetenser som ligger till grund för rekryteringsprocessen och i slutändan avgör vem som är rätt för jobbet bestäms tillsammans med våra erfarna rekryterare och konsultchefer.

Kontakta oss

process

Kompetensbaserad process

En rekryteringsprocess börjar ofta med att vi tillsammans med dig som kund identifierar vilka personliga egenskaper och kompetenser som är viktiga för tjänsten. Kompetenser, formella kvalifikationer och teknisk kompetens utgör sedan den kravprofil som löper som en röd tråd genom hela vår rekryteringsprocess. Under rekryteringsprocessens gång får du löpande information om uppdragets status och du bestämmer själv hur delaktig du vill vara i rekryteringsprocessen. Du som kund har givetvis full insyn för att kunna vara med och påverka slutresultatet.

Kvalitetsstämpel

Den kompetensbaserade rekryteringsmetod vi tillämpar vilar på arbetspsykologisk grund och är ISO-certifierad enligt ISO 9001. Certifieringen väldigt viktig och efterfrågas allt oftare av våra samarbetspartners. Det är också ett sätt att säkerställa effektiva processer och en förutsättning för att fortsätta utvecklas i linje med vår vision. De tester vi arbetar med är granskade och certifierade av Den Norske Veritas (DNV GL). DNV GL är det starkaste certifierings- och utvärderingsinstitutet för arbetspsykologiska testverktyg på den Nordiska marknaden. Till skillnad från många andra aktörer i branschen påbörjar vi på Academic Work en ny rekryteringsprocess för varje enskilt uppdrag, det innebär också att vi marknadsför varje uppdrag i vårt stora digitala nätverk.

Tester

I vissa rekryteringsprocesser rekommenderar vi att använda arbetspsykologiska tester som ett komplement till den kompetensbaserade intervjun. Test syftar till att ge mätbar och objektiv data som ska ge en mer omfattande bild av kandidatens lämplighet och ett bredare beslutsunderlag för urval. Vi använder oss i huvudsak av två tester, ett personlighetsformulär och ett begåvningstest.

Bakgrundskontroller

I andra rekryteringsprocesser rekommenderar vi att genomföra bakgrundskontroller som komplement inför anställningsbeslut. En bakgrundskontroll kan skilja sig i omfattning beroende på tjänst och kan bland annat innefatta kontroll av ekonomi och juridiska spörsmål. En bakgrundskontroll ska ge bättre beslutsunderlag, men också förmedla upplevelsen av en grundligt utförd, seriös och objektiv rekryteringsprocess.

Det är viktigt att metoden för bakgrundskontroll är strukturerad och hanterad på rätt sätt. Detta för att säkerställa att lagar och rekommendationer efterföljs, men också för att värna om kandidatens integritet. Med bakgrund av detta har Academic Work valt att ta hjälp av en specialiserad extern leverantör vid genomförande av bakgrundskontroller.

Digital rekryteringsprocess

Givet rådande virusspridning genomför vi alla rekryteringsprocesser digitalt. Läs mer om hur det fungerar och varför en digital rekryteringsprocess är lika effektiv som en traditionell rekryteringsprocess här.

Läs mer
Tipsa en vän!