Vi har just nu problem med vår telefonväxel. Vill du komma i kontakt med oss är du välkommen att använda chatten här på vår webb eller maila oss på info@academicwork.se så hjälper vi dig så snabbt vi kan.
academicwork/rekryteringsprocess/kompetensbaseradrekrytering

Kompetensbaserad rekryteringsprocess

Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess, en metod som fokuserar på och utgår ifrån de kompetenser som tjänsten kräver. Vilka kompetenser som ligger till grund för rekryteringsprocessen, och i slutändan avgör vem som är rätt för jobbet, bestäms av dig som kund tillsammans med våra erfarna rekryterare och konsultchefer.

Kontakta oss

Vår rekryteringsprocess – steg för steg

Vår rekryteringsprocess är självklart flexibel och anpassas efter kravprofilen och ditt företags behov och önskemål. Den tidsplan vi tillsammans utformar avgör hur snabbt vi är i mål med rekryteringen. Vill du veta mer om hur vi kan anpassa rekryteringsprocessen efter era behov? Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

process

1) Kravprofilsmöte:

Vår rekryteringsprocess börjar nästan alltid med att vi tillsammans med dig som kund identifierar vilka personliga egenskaper och kompetenser som är viktiga för tjänsten. Kravprofilen följer sedan med oss genom hela rekryteringsprocessen och ligger till grund för vår bedömning av kandidater och de beslut vi tar.

2) Annonsering:

Vi publicerar jobbannonsen på vår webb och i andra utvalda kanaler som vi samarbetar med.

3) Search:

Vi söker aktivt efter kandidater som matchar kravprofilen i vår egen databas, och i vissa fall även externt.

4) CV-selektering/CV-urval:

Vi går igenom kandidaternas CV:n och jämför dessa med kravprofilen för att på så sätt sortera ut kvalificerade kandidater från icke-kvalificerade kandidater.

5) Telefonintervju:

Vi ringer upp de kandidater vi anser matchar kravprofilen bäst för att få en mer komplett bild av personens erfarenheter och kompetenser, och faktiska intresse för tjänsten. Det också ett tillfälle att stämma av eventuella praktiska detaljer såsom arbetsomfattning, arbetstid och löneförväntningar.

6) Intervju med Academic Work:

Vi genomför kompetensbaserade intervjuer för att undersöka och utvärdera hur väl kandidaterna matchar kompetenserna i kravprofilen. Intervjun är givetvis också ett tillfälle för oss att berätta om rollen och arbetsplatsen, och svara på kandidatens frågor.

7) Kandidatpresentation:

Vi presenterar de kandidater som vi bedömer matchar den kravprofil som vi satt upp tillsammans med dig som kund. Tillvägagångssättet anpassas efter vad du som kund föredrar. Presentationen kan exempelvis ske över telefon, under ett möte, eller genom vår digitala plattform Happo, som givetvis är kompatibel med GDPR. Genom plattformen kan ni sedan utvärdera kandidaterna. Ni blir även meddelade om nya kandidater tillkommer.

8) Kundintervju:

Ett tillfälle för dig som kund att få träffa kandidaten och få ett personligt intryck, och för kandidaten att ställa frågor direkt till er. Vanligtvis genomförs intervjun på plats hos er, vilket ger kandidaten tillfälle att besöka arbetsplatsen och få en känsla för er kultur. Vi hjälper till vid uppstart av intervjuerna och stöttar under intervjuernas gång (om så önskas).

9) Återkoppling från kund:

Efter intervjun samlar vi in er feedback och diskuterar kandidaterna tillsammans.

10) Referenstagning:

Vi kontaktar slutkandidaternas tidigare arbetsgivare eller kollegor för referenstagning. Syftet med referenstagningen är att verifiera kandidatens jobbhistorik och jämföra vår bild med tidigare arbetsgivares bild av kandidaten.

11) Återkoppling till kandidat:

Vi erbjuder jobbet till den kandidat som bäst matchar kravprofilen. Självklart återkopplar vi även till de kandidater som inte blir erbjuden jobbet.

Kvalitetsstämpel

Den kompetensbaserade rekryteringsmetod vi tillämpar vilar på arbetspsykologisk grund och är ISO-certifierad enligt ISO 9001. Certifieringen är väldigt viktig och efterfrågas allt oftare av våra samarbetspartners. Det är också ett sätt att säkerställa effektiva processer och en förutsättning för att fortsätta utvecklas i linje med vår vision. De tester vi arbetar med är granskade och certifierade av Den Norske Veritas (DNV GL). DNV GL är det starkaste certifierings- och utvärderingsinstitutet för arbetspsykologiska testverktyg på den Nordiska marknaden. Till skillnad från många andra aktörer i branschen påbörjar vi på Academic Work en ny rekryteringsprocess för varje enskilt uppdrag, det innebär också att vi marknadsför varje uppdrag i vårt stora digitala nätverk.

Transparent och flexibel rekryteringsprocess

Under rekryteringsprocessens gång får du löpande information om uppdragets status och du bestämmer själv hur delaktig du vill vara i rekryteringsprocessen. Du som kund har givetvis full insyn för att kunna vara med och påverka slutresultatet.

Vill du addera något steg i processen? Eller ansvara för något steg själva? Inga problem! Vi skräddarsyr rekryteringsprocessen utifrån ditt företags behov och önskemål, och givetvis också utifrån kravprofilen.

Kompetenta rekryterare

Academic Work har över 20 års erfarenhet av bemanning och rekrytering och har sedan starten försett våra kunder med över 160 000 nya medarbetare inom en rad olika specialistområden.

Det är våra kunniga rekryteringskonsulter och konsultchefer som gör oss unika. De brinner för att göra det lilla extra och för att du som kund ska bli hundra procent nöjd. De besitter kompetens inom våra olika specialistområden och har följt en gedigen utbildningsplan för att säkerställa hög kompetensnivå.

Tester som komplement till rekryteringsprocessen

I vissa rekryteringsprocesser rekommenderar vi att använda arbetspsykologiska tester som ett komplement till den kompetensbaserade intervjun. Test syftar till att ge mätbar och objektiv data som ska ge en mer omfattande bild av kandidatens lämplighet och ett bredare beslutsunderlag för urval. Vi använder oss i huvudsak av två tester, ett personlighetsformulär och ett begåvningstest.

  • Personlighetsformuläret MAP - hjälper till att identifiera potential och möjliga utvecklingsområden hos en individ både på chef- och medarbetarnivå. MAP ger dig ett objektivt och standardiserat beslutsunderlag för urval och förser dig med information som är av avgörande betydelse för en individs potential att prestera i arbetet.
  • Begåvningstestet Matrigma - mäter generell begåvning i syfte att utsäga arbetsprestation. Testet mäter bland annat logisk slutledningsförmåga, kritiskt tänkande, och förmågan att ta in ny information. Forskning visar att nyttan av testresultatet ökar med arbetsuppgifternas komplexitet och ger tydliga vinster i form av ökad prestationspotential och minskade anställningsrisker.

Bakgrundskontroller

I vissa rekryteringsprocesser rekommenderar vi att genomföra bakgrundskontroller som komplement inför anställningsbeslut. En bakgrundskontroll kan skilja sig i omfattning beroende på tjänst och kan bland annat innefatta kontroll av juridiska spörsmål. En bakgrundskontroll ska ge bättre beslutsunderlag, men också förmedla upplevelsen av en grundligt utförd, seriös och objektiv rekryteringsprocess.

Det är viktigt att metoden för bakgrundskontroll är strukturerad och hanterad på rätt sätt. Detta för att säkerställa att lagar och rekommendationer efterföljs, men också för att värna om kandidatens integritet. Med bakgrund av detta har Academic Work valt att ta hjälp av en specialiserad extern leverantör vid genomförande av bakgrundskontroller.

Digital rekryteringsprocess

Vår kompetensbaserade rekryteringsprocess kan genomföras digitalt. Vi garanterar samma höga kvalitet som vid en rekryteringsprocess där rekryterare och kandidater möts fysiskt. Läs om hur vår digitala rekryteringsprocess går till.

ypai 2020

Att attrahera morgondagens talanger

Varje år genomför vi undersökningen Young Professional Attraction Index (YPAI), i vilken vi kartlägger vad som tilltalar och attraherar young professionals i valet av arbetsgivare. Målet är att hjälpa dig som arbetsgivare att förstå hur ni kan bli bättre på att attrahera och utveckla morgondagens arbetskraft.