My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Hero image

Academic Work på Techarenan Summit 2022

Årets Techarenan Summit samlade drygt 1500 deltagare där bland annat entreprenörer, företagsledare och representanter från politik, media och akademi närvarade. Vi var på plats för att bidra med vår kunskap och erfarenhet som den enda partnern från rekryterings- och bemanningsbranschen.

Kontakt för företag

Under en heldag bjöds deltagarna på olika panelsamtal, expertseminarier och företagspitchar kopplade till innovation, hållbarhet och entreprenörskap. Viktiga frågor såsom hur Sveriges företag ska klara framtidens utmaningar och upprätthålla sin innovationskraft avhandlades av framstående företagsledare och politiker. Academic Work var på plats för att bidra med expertis och perspektiv i diverse aktiviteter.

1. Medarbetarna är nyckeln till framgång

På Techarenan Summit deltog vår medgrundare Johan Skarborg i ett panelsamtal om värdedrivet entreprenörskap tillsammans med Stefan Ytterborn, grundare och VD på CAKE. Johan talade om vikten av att satsa på företagskultur för att skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetarna vill stanna och utvecklas. Syftet var att bidra med värdefulla perspektiv som företag kan ta med sig på tillväxtresan. Han berättade även om de viktigaste nycklarna som har tagit Academic Work till att bli en av Sveriges ledande aktörer inom rekrytering och bemanning i tjänstemannasektorn.

Foto: Camilla Svensk

“Our culture is the foundation of our group – people and culture. Building an environment where everyone wants to be, that support success, those are our key elements.” – Johan Skarborg

I samband med eventet fick Johan även möjlighet att vidareutveckla sina tankar kring ämnet i podcasten Killander & Björk, som har ett framtidsfokus. Lyssna på avsnittet här!

2. En konkurrensutsatt talangmarknad

Vår People Plan Specialist Markus Åberg höll i ett expertseminarium där han gav sin analys av dagens talangmarknad och hur pandemin, samt hur den digitala omställningen förändrat lägesbilden. Ett exempel är den allt hårdare konkurrensen om kvalificerad tech- och IT-kompetens. Syftet med seminariet var att öka insikten om utmaningarna i dagens talangmarknad men att även ge konkreta tips på hur företag och organisationer kan agera för att undvika kompetensgap, som annars kan hindra tillväxten.

Foto: Camilla Svensk

”You have a worked-through business plan, you know what your competition is doing, you know what the product is that you want to implement into the market, but what does your people plan look like? Do you have a plan for how you are going to hire 50 or 200 developers in the next year? How are you technically going to make that happen? […] Really consider making this your top priority.” – Markus Åberg

Vårt partnerskap med Techarenan

Arrangören bakom eventet, Techarenan, är en plattform för innovation och entreprenörskap. Plattformen fyller en viktig funktion då den främjar entreprenörskap som bidrar till innovationskraft och skapar nya jobbtillfällen, vilket i sin tur leder till tillväxt för Sveriges näringsliv. Sedan hösten 2021 är Academic Work stolt partner till Techarenan. Genom samarbetet får vi möjlighet att medverka i diverse forum, såsom Techarenan Summit, där vi bidrar med vår expertis och erfarenhet av hur hundratals företag har mött utmaningar inom kompetensförsörjning och hittat hållbara lösningar för att stänga kompetensgap.