My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
academic work young professionals

Young Professionals

Så attraherar och engagerar du dem i företaget

Kontakta oss

Ladda ner ---------

Varför young professionals?

Dagens young professionals, studenter och akademiker i början av karriären är medvetna om sitt värde på arbetsmarknaden och valet av arbetsplats är mer genomtänkt än någonsin. I takt med att vi nu möter stora pensionsavgångar, ökar också konkurrensen om den kompetens young professionals besitter.

Guiden hjälper er att:

I guiden får du veta hur du lockar, engagerar och behåller young professionals – en viktig investering för framtiden.

  • Vilka är young professionals?
  • Attrahera och engagera young professionals
  • Företagskultur, rekrytering och flexibilitet
  • Skapa medarbetarengemang och ambassadörskap

Young Professionals