My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
jobbsökande återkoppling
Rekrytera personal

Hur tackar jag nej till kandidaterna – på bästa sätt?

De flesta rekryterare är nog överens om att den tråkiga biten i en rekryteringsprocess är att meddela kandidater som inte går vidare. Samtidigt är det ett viktigt samtal. Det är ett gyllene tillfälle för feedback, att säkerställa att den jobbsökande förstår beslutet och känner sig nöjd med rekryteringsprocessen. Här följer några konkreta tips på hur du tackar nej till en kandidat och återkopplar på ett professionellt sätt!

Vi på Academic Work anser att bra återkoppling är ärlig, tillmötesgående och i tid. Kandidaterna spenderar tid på ansökningsprocessen och förtjänar att få feedback, uppdateringar eller avslag inom en rimlig tidsram. Vi på Academic Work strävar efter att återkoppla till alla kandidater inom 14 dagar och fokuserar i nej-tack-samtalen på feedback åt båda hållen. Hur samtalet ser ut beror på hur långt kandidaten kommit i rekryteringsprocessen.

Tips! Sätt upp riktlinjer innan ansökningsprocessen för hur och när ni återkopplar. Vi har som riktlinje att alltid ge personlig återkoppling till de kandidater som gått vidare efter den första selekteringen av ansökningar.

3 tips – så ger du återkoppling på bästa sätt.

1. Utgå från dina urvalskriterier

I de flesta jobbannonser finns en lång lista över önskade erfarenheter och meriter. Se om du tillsammans med rekryterande chef kan rangordna dessa, med den viktigaste först. Utgå från denna lista när du gör din bedömning av ansökningarna och låt den vägleda dig i återkopplingen. Det är viktigt att kandidaten förstår varför hen inte gått vidare. Förhoppningen är att kandidaterna åtminstone får lämna rekryteringsprocessen några lärdomar eller erfarenheter rikare.

2. Ge ärlig och konkret feedback (i tid!)

Saknar kandidaten viktig erfarenhet? Var ärlig och säg det, och konkretisera vilken typ av erfarenhet som saknas. Det är betydligt mer givande för kandidaten att höra och ta till sig, än inövad och opersonlig feedback såsom: ”En annan kandidat matchade våra krav bättre.” Glöm inte att också betona kandidatens styrkor i rekryteringsprocessen!

3. Avsluta samtalet och håll kontakten

Sist men inte minst, avsluta samtalet med att be om feedback och lämna tid för eventuella frågor. Kan kandidaten passa i en annan roll i framtiden? Tala i så fall om det för kandidaten och håll kontakten. Skicka en Linkedin-förfrågan och meddela när en tjänst som du tror skulle passa kandidaten dyker upp. Man vet aldrig om timingen kommer att vara rätt, men när det väl är dags att nyanställa kommer du vara glad åt att redan ha etablerat en relation med en potentiell kandidat!