My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
ta emot hantera feedback
Rekrytera personal

Så hanterar du feedback

Att kunna ta emot feedback är en lika viktig del av arbetslivet som att ge feedback. Det är alltså inte en fråga om, utan hur du bäst hanterar konstruktiv kritik från dina anställda.

Lyssna aktivt

Att argumentera med en person som framför feedback leder sällan någonstans. Det viktiga är att du fokuserar på personen som delar med sig av feedbacken och lyssnar aktivt, utan att avbryta. Det visar att du bryr dig om din medarbetares åsikter.

Be om konkreta exempel

För att kunna komma med bästa möjliga lösning behöver du klargöra situationen och vad kritiken handlar om. Ställ öppna frågor som får din medarbetare att utveckla sina tankar: Hur menar du då? Vad var det du tyckte var dåligt? Vad tyckte du var bra? Håll er till poängen och säkerställ efteråt att du förstått feedbacken. Ett tips är att upprepa vad du tror att feedbacken handlar om och be din medarbetare bekräfta att ni har förstått varandra.

Följ upp

Tänk på att din kollega har avsatt både tid och energi för att ge dig feedback, så ta den på största allvar och tacka för att hen vill dela med sig av sina åsikter! Därefter är det upp till dig att fundera över vad du kan göra åt saken. Kom ihåg att personen som kom med feedbacken ofta har en idé om vad du kan göra eller har en alternativ lösning på problemet. I ett senare skede kan även en delavstämning i frågan vara bra.

Påminn dig själv om att feedback är en möjlighet att förbättras och utvecklas i din roll. Alla har vi utvecklingspotential.

Lycka till!

Sales_article_800x525_1.png

Läs också: Medarbetarsamtal – hur ofta och varför?

Medarbetarsamtal – våra bästa tips