My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
tips ledarskap
Rekrytera personal

3 tips kring ledarskap

Hur är du en bra chef? Det är en svår fråga, vilket gör den ännu mer relevant att försöka besvara. Enligt Academic Works undersökning, Young Professional Attraction Index (YPAI), är ledaren bland det viktigaste vid valet av arbetsgivare. Naturligtvis är definitionen av ett gott ledarskap subjektivt och som ledare måste du först och främst utgå från dig själv, ditt företag och dina medarbetare. Men några gemensamma hållpunkter går att ta fasta på för dig som vill bli en ännu bättre ledare.

Enligt Academic Work handlar uppdraget som ledare i grund och botten om att skapa resultat genom andra. Det medför ett ansvar som roterar runt att motivera, engagera samt att se till att alla medarbetare har vad de behöver för att kunna göra just det.

1. Anpassa ditt ledarskap


Kom ihåg – vi motiveras av olika saker! En medarbetare kanske motiveras av struktur, medan en annan vill möta nya utmaningar varje dag. Lär känna dina medarbetare och försök förstå vad de motiveras av - men också vad de helst gör för att koppla av. Ju mer du vet och förstår, desto bättre kan du anpassa ditt ledarskap. Men kom ihåg att det tar tid att lära känna varandra och att förtroende är en viktig grund till kommunikation.

2. Engagemang


Fundera över i vilka forum och på vilket sätt du som chef kan förmedla att du bryr dig om dina medarbetare. Det ska framgå att du är intresserad av hur de mår, deras utveckling och att de har rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Ta för vana att ställa öppna frågor relaterade till din medarbetares roll: Hur mår du? Vad går extra bra just nu? Har du några idéer om hur du kan utveckla vår verksamhet? Visa att du vill vara en del av dina medarbetares utveckling, att man kan vända sig till dig och att du kommer att göra det du kan för att hjälpa till. Som chef är du ett bollplank som ska hjälpa medarbetaren vidare.

3. Främja innovation och utveckling


För att främja en innovativ miljö måste du som ledare skapa en känsla av tillit och trygghet. Dina medarbetare behöver känna att de kan säga vad de tycker, utmana sig själva och våga göra fel. För att inspirera och motivera dina medarbetare är det därför särskilt viktigt att du visar uppskattning och belönar dina medarbetare – och uppmärksammar goda resultat och prestationer!

AW_office_13_1200x600.jpg

Vill du lära dig mer om hur du motiverar dina medarbetare?

Läs artikeln